WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: XXXI/252/2014
Data aktu: 2014-11-07
Organ wydający: Rada Miasta Radziejów
Tytuł: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziejów
Data udzielenia wizy: 2014-12-01
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak