WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: 399/2014
Data aktu: 2014-11-05
Organ wydający: Zarząd Powiatu w Rypinie
Tytuł: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2014
Data udzielenia wizy: 2014-12-01
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak