WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: XLI/291/14
Data aktu: 2014-09-30
Organ wydający: Rada Gminy Choceń
Tytuł: w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2014
Data udzielenia wizy: 2014-12-01
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak