WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: XXXIV/230/2014
Data aktu: 2014-11-18
Organ wydający: Rada Gminy Kijewo Królewskie
Tytuł: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Data udzielenia wizy: 2014-11-27
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak