WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: XLIII/346/14
Data aktu: 2014-11-13
Organ wydający: Rada Miejska Aleksandrowa Kujawskiego
Tytuł: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
Data udzielenia wizy: 2014-11-20
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak