WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: LII/416/14
Data aktu: 2014-10-28
Organ wydający: Rada Miejska w Szubinie
Tytuł: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2015 rok
Data udzielenia wizy: 2014-11-05
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak