WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: LIV/833/14
Data aktu: 2014-10-27
Organ wydający: Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Tytuł: w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kowalewo Pomorskie
Data udzielenia wizy: 2014-11-05
Wiza udzielona przez: Kierownik
Mariusz Kaźmierczak