Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 51

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5021 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr V/17/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 1276 2019-03-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 22 lutego 2019 r. z wykonania planu finansowego oraz informacja o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego za rok 2018
2018 6808 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego (budżetu) Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na rok 2019
2018 6809 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 5744 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/78/2018 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2018 5020 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XXV/76/2018 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego
2018 484 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXII/68/2018 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego
2018 485 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXII/69/2018 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 49 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI/66/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego (budżetu) Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na rok 2018.
2017 4709 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/62/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4710 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/63/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie sprostowania uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3526 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XIX/61/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 3527 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XIX/60/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2017 2611 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XVI/53/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego
2016 4887 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XIV/50/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na rok 2017
2016 3960 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XII/45/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 4 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obszaru Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na sektory
2016 902 2016-03-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 3 marca 2016r. z wykonania planu finansowego oraz informacja o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego za rok 2015.
2015 4769 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na rok 2016.
2015 4656 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr VIII /30/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 14 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego
2015 4657 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 3656 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 2714 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 1859 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 maja 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
2015 1860 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1861 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 maja 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego
2015 1858 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 1857 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 502 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr III/14/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 465 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr III/13/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 464 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr III/12/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 463 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr III/11/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 468 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr III/17/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego
2015 467 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr III/16/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 466 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr III/15/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2014 3851 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na rok 2015.
2014 194 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XI/36/2014 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 14 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 4252 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr X/32/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na rok 2014.
2013 3475 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr IX/29/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 12 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego
2013 3460 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr IX/30/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 12 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2912 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr VIII/26/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2287 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/23/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 2288 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/24/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego
2013 1615 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr IV/19/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na 2013 rok
2013 1186 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr III/17/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego
2013 1187 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr III/14/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1184 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr III/10/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie podziału obszaru Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na sektory
2013 1185 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr III/11/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2013 1190 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr III/13/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1191 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr III/16/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1188 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr III/12/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1189 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr III/15/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności