Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 10

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4254 2019-07-30 Porozumienie Porozumienie nr 111/2019 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi powiatowej nr 2127 C w miejscowości Golub-Dobrzyń
2019 4047 2019-07-11 Porozumienie Porozumienie nr 1/2019 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na "Budowie parkingu przy drodze powiatowej nr 2105C w m. Wielka Łąka”
2019 480 2019-01-23 ANEKS Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zadania w zakresie realizacji zadania własnego Powiatu w zakresie dróg powiatowych pn. „Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk” – I etap.
2018 3225 2018-06-21 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie realizacji powierzonego gminie przez powiat, zadania własnego Powiatu w zakresie dróg powiatowych pn. „Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk” - I etap, zawarte pomiędzy gminą Golub-Dobrzyń a powiatem golubsko-dobrzyńskim
2015 1296 2015-04-13 Porozumienie Porozumienie nr 1/2015 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ks. F.K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2014 1982 2014-07-01 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2014 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok
2010 1548 2010-07-21 Porozumienie Porozumienie nr 1/ZDP/2010 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2108 C Kowalewo Pomorskie - Okonin na odcinku od wjazdu do Gimnazjum Publicznego w Kowalewie Pomorskim do Bielska (skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą gminną w kierunku Bielskie Budy, działka nr 25 obręb ewidencyjny Bielsk)
2010 1489 2010-07-12 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie realizacji inwestycji wspólnej polegającej na „Przebudowie drogi powiatowej nr 2127 C Golub-Dobrzyń – Radomin”
2010 196 2010-01-26 Porozumienie Porozumienie nr . Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 grudnia 2009r. Porozumienie w sprawie pomocy finansowej na realizację robót drogowych na drodze powiatowej Dobrzejewice-Mazowsze
2009 1817 2009-11-06 Porozumienie Porozumienie nr 6/2009 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 października 2009r. Porozumienie