Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 17

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3423 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 23/180/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
2019 3427 2019-06-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia.
2019 940 2019-02-12 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1286C Morsk – Świecie - Dworzysko na odcinku od km 0+320 do km 0+470 oraz drogą nr 1252C Jeżewo – Świecie od km 12+420 do km 12+509 w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zawarte pomiędzy zarządem powiatu świeckiego a Burmistrzem Świecia
2018 4991 2018-10-04 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1292C Wyrwa – Polski Konopat – Drozdowo na odcinku od km 1+900 do km 2+900 w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
2018 3192 2018-06-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 12 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia przez Gminę Warlubie zgody na założenie i prowadzenie przez Powiat Świecki Przedszkola Specjalnego w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Warlubiu
2018 2347 2018-04-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za rok 2017 oraz informacji o stanie mienia.
2017 4003 2017-10-20 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Świeckiego zawarte w dniu 11 października 2017 r. w sprawie przejęcia wykonywania wszystkich funkcji zarządcy drogi o numerze 1242C Drzycim-Sulnówko-Świecie od km 10+780 do km 12+700 do końca roku 2022
2017 1057 2017-03-09 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1285C Dworzysko – Topolno na odcinku od km 0+000 do km 4+500 w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
2015 2818 2015-09-22 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1242C Drzycim – Sulnówko – Świecie na odcinku od km 15+620 do km 15+920 w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
2014 2541 2014-09-16 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Świeckiego na rzecz Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego zawarte w dniu 22 sierpnia 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami:
2014 2413 2014-08-29 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie przekazania zarządzania droga powiatową nr 1029C Zdroje - Wierzchy na odcinku od km 0+866 do km 6+316 w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
2013 2903 2013-09-30 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 19 września 2013r. w sprawie przekazania zarządzania droga powiatową nr 1238C Bramka – Kawęcin – Dąbrówka na odcinku od km 0+000 do km 4+659 w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
2013 2904 2013-09-30 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 19 września 2013r. w sprawie przekazania zarządzania droga powiatową nr 1238C Bramka – Kawęcin – Dąbrówka na odcinku od km 4+659 do km 6+255 w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
2012 3349 2012-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 7/2012 Zarządu Powiatu Świeckiego w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego  i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  w Brodnicy
2011 2167 2011-10-17 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia gminie Świecie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu świeckiego, pomiędzy powiatem świeckim a gminą Świecie
2011 276 2011-02-18 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 107/775/10 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu świeckiego za rok 2009
2009 61 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr 70/476/08 Zarządu Powiatu Świecki z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu świeckiego na 2009 r.