Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 448

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5900 2019-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 88/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/70/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 5744 2019-11-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 87/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XI/57/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za wychowawstwo, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny onadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród w szkołach prowadzonych przez Gminę Rogowo.
2019 5673 2019-11-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 86/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważnosci w części uchwały nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy
2019 5674 2019-11-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa w roku 2019.
2019 5522 2019-10-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 84/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XI/76/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 10 września 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość wraz ze szczegółowymi zasadami przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2019 5523 2019-10-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 85/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XI/77/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim prowadzonym przez Gminę Miasto Kowal.
2019 5492 2019-10-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 83/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/83/19 Rady Miejskiej w Chodczu dnia 11 września 2019 r. w sprawie zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości stawek opłaty z tytułu rezerwacji stanowiska handlowego na targowisku miejskim w Chodczu.
2019 5476 2019-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 81/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XII/71/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5477 2019-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 82/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/72/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole
2019 5413 2019-10-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 80/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności nr XII/81/19 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
2019 5284 2019-10-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 346/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta Lipna.
2019 5285 2019-10-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 77/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr RGK.0007.123.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych
2019 5286 2019-10-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 78/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr RGK.0007.124.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.
2019 5049 2019-09-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
2019 4962 2019-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 336/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Dobre.
2019 4963 2019-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 340/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Płużnica.
2019 4906 2019-09-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.
2019 4588 2019-09-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 76/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr X/67/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Gostycyn 12 wyrazów „z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.”
2019 4465 2019-08-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 75/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/71/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Zławieś Wielka.
2019 4369 2019-08-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 74/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IX/71/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4311 2019-08-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 68/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego na rok 2020
2019 4312 2019-08-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 69/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/64/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gąsawa na lata 2019-2022
2019 4313 2019-08-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 73/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr VII/61/19 Rady Gminy Czernikowo z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 4292 2019-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 70/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XI/131/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki i kultury oraz zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Lubicz w tym zakresie dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz
2019 4293 2019-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 71/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XI/132/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie aktywności wolontariackiej, społecznej i samorządowej oraz zasad przyznawania nagród Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz w tym zakresie dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz
2019 4294 2019-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 72/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr V/51/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 4275 2019-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 66/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/135/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
2019 4276 2019-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 67/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. o nieważności uchwały nr XI/97/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek
2019 4267 2019-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 270/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Nieszawa
2019 4268 2019-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 65/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VI/68/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługującym radnym Rady Gminy Waganiec oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, w zakresie § 5
2019 4269 2019-07-31 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty zadań w zakresie wspierania organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
2019 4210 2019-07-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 229/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sicienko
2019 4160 2019-07-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 63/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/43/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 4161 2019-07-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 64/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/55/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skrwilno.
2019 4121 2019-07-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 61/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/47/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 7 czerwca 2019 r.
2019 4120 2019-07-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 60/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/45/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 7 czerwca 2019 r.
2019 4123 2019-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 220/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
2019 4122 2019-07-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 62/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/49/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbójno
2019 4020 2019-07-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 59/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty.
2019 3630 2019-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego.
2019 3631 2019-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa kujawsko-pomorskiego.
2019 3632 2019-06-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 53/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 123/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 3478 2019-06-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego.
2019 3479 2019-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 114/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy miasta Rypin.
2019 3480 2019-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 115/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy miejskiej Wąbrzeźno.
2019 3403 2019-06-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zakazu propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki
2019 3219 2019-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Miasta Toruń.
2019 3194 2019-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy miejsko-wiejskiej Radzyń Chełmiński.
2019 3094 2019-06-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 50/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr RGK.0007.72.2019 Rady Gminy Białe Błota z 30 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior +” na terenie Gminy Białe Błota i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białych Błotach.
2019 3028 2019-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy miasto Grudziądz
2019 3027 2019-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.
2019 3030 2019-05-29 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego.
2019 3029 2019-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Miasta Chełmży.
2019 2989 2019-05-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 49/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli Miasta Brodnicy, w części
2019 2579 2019-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 43/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 pkt 1 lit. a, b oraz § 5 pkt 2 lit. d uchwały Nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przyległego do ulicy Cmentarnej, Folwarcznej, Działkowej i Cichej w miejscowości Kruszwica
2019 2580 2019-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 44/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/45/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewidencyjnym 402/1 położonej w m. Bysław, obręb ewidencyjny Bysław, gm. Lubiewo
2019 2581 2019-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 45/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/38/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Rypin oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku, w części § 3 w zakresie słów „wchodzi w życie z dniem podjęcia i”.
2019 2519 2019-04-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 42/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr V/34/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogowo na 2019 rok.
2019 2454 2019-04-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 39/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/52/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+ na terenie Gminy Raciążek i połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Raciążku
2019 2455 2019-04-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 40/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/54/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w Raciążku oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2356 2019-04-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 38/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnicy oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. - w części
2019 2314 2019-04-12 Rozporządzenie porządkowe Rozporządzenie porządkowe nr 2/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze miasta Bydgoszczy
2019 2315 2019-04-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 26/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VI/38/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mogileńskiego.
2019 2316 2019-04-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 32/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IV/30/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Choceń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 2256 2019-04-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 25/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/33/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kęsowo
2019 2255 2019-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Białe Błota.
2019 2258 2019-04-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym we Włocławku
2019 2257 2019-04-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
2019 2095 2019-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 24/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VI/39/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Ostaszewo, gmina Łysomice
2019 2094 2019-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 23/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr V/31/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubiewo na lata 2019-2024
2019 1868 2019-04-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 22/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/25/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. Nr 480/5, 481/1, 481/2, 483, 484/1, 482/1, 482/2).
2019 1773 2019-03-29 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z realizacją modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
2019 1728 2019-03-27 ANEKS Aneks Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Narodowym Funduszem Zdrowia
2019 1729 2019-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² o powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
2019 1711 2019-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Gniewkowie w okręgu wyborczym nr 5
2019 1676 2019-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowej w 2019 r. podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2019 1618 2019-03-21 ANEKS Aneks nr 2 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Gminie Miasta Toruń,
2019 1619 2019-03-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 20/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie częściowej nieważności uchwały nr IV/25/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora+, będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej, w formie klubu samopomocy i połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kowalu oraz w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym ośrodku wsparciai
2019 1593 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Nowe
2019 1506 2019-03-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 19/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IV/26/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy
2019 1218 2019-03-01 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.
2019 1165 2019-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie
2019 1032 2019-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Raciążek w okręgu wyborczym Nr 12
2019 1026 2019-02-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą miejską Bydgoszcz
2019 1027 2019-02-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań związanych z przekazywaniem w 2019 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia
2019 975 2019-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Chełmna
2019 906 2019-02-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 15/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IV/27/18 Rady Miejskiej w Chodczu dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
2019 880 2019-02-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym we Włocławku.
2019 879 2019-02-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Toruniu.
2019 878 2019-02-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.
2019 734 2019-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 13/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Włocławskiej w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski.
2019 733 2019-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wąpielsk
2019 619 2019-01-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 11/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr III-30/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa
2019 555 2019-01-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 7/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr RGK.0007.136.2018 Rady Gminy Białe Błota z 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota
2019 535 2019-01-25 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2019 r.
2019 497 2019-01-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 5/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 29/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zawarte między ulicami Wojska Polskiego, Wodną, Nadbrzeżną oraz teren „Starego Miasta” położony za rzeką Wdą w Świeciu
2019 426 2019-01-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 3/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności 7 ust. 4 w zakresie „drogi lokalnej oznaczonej symbolem 2KD-L oraz przez” uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia.
2019 227 2019-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sośno
2019 228 2019-01-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 2/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr II/23/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu
2019 1 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
2019 2 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do rady Miejskiej w Gniewkowie
2019 3 2019-01-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 1/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr II/29/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim
2018 6974 2018-12-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 553/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Rypin
2018 6693 2018-12-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 156/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LIII/419/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Solec Kujawski.
2018 6694 2018-12-21 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.
2018 6663 2018-12-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 148/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie nieważności uchwały nr LI/335/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Kowal, w części dotyczącej § 1 pkt 3 uchwały
2018 6559 2018-12-17 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie ustanowienia obwodów rybackich.
2018 6530 2018-12-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 147/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII/375/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złotniki Kujawskie” w części dotyczącej § 4 ust. 4; § 10 ust. 6; oraz w zakresie sformułowań: „w szczególności” i „co najmniej” w § 7 ust. 2 i 6; § 8 ust. 2; § 11 ust. 1 i 2 regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały
2018 6417 2018-12-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 11 września 2018 r. zawarte w dniu 11 września 2018 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Unisław w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 6261 2018-12-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 145/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XL/390/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty.
2018 6260 2018-12-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 144/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LI/55/2018 Rady Gminy Sadki z 25 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sadki
2018 6091 2018-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 525/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zbiczno.
2018 6090 2018-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 524/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czernikowie.
2018 6092 2018-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 526/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielka Nieszawka
2018 6093 2018-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 527/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brodnica
2018 6028 2018-11-30 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 2 października 2018 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020",zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Jeżewo
2018 6013 2018-11-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 143/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIV/241/2018 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Jeziora Wielkie.
2018 5994 2018-11-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 142/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 26 listopada 2018 r. o nieważności uchwały nr XXXVIII/471/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Ostrowąs (Plebanka).
2018 5971 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 138/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LI/308/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielgie w części dotyczącej § 1 pkt 5 we fragmencie „tworzenia”, § 13 ust. 2, § 19 we fragmencie „w szczególności”, § 19 pkt 4, § 29 ust. 1, § 30, § 31, § 32 ust. 1 we fragmencie „wyznaczony przez Wójta pracownik Biura Rady”, § 32 ust. 2, § 57 ust. 1, ust. 2 ust. 3 i ust. 4 pkt 1 - 3 oraz ust. 5, § 58, § 63 we fragmencie „wynikających z kierowanych do Rady Gminy skarg na działania Wójta i działania gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli” oraz § 65 pkt 4
2018 5972 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 139/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/42/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 5973 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 140/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LIV/359/18 Rady Gminy Radomin z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radomin, w części dotyczącej § 4 uchwały oraz § 14 ust. 6 i 7 regulaminu stanowiącego załącznik niniejszej uchwały
2018 5968 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 135/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności: § 1 pkt 2, pkt 3 we fragmencie: „6) interpelacje radnych; 7) zapytania radnych;”, pkt 5 we fragmencie: „przewodniczącego obrad”, pkt 6 we fragmencie: „przewodniczącego obrad”, pkt 11 we fragmencie: „lub niemożności wykonywania jego zadań”, § 3 we fragmencie:„ nie wcześniej jednak niż 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.” uchwały nr XLII/300/2018 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 października 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek
2018 5970 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 137/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVII/261/2018 Rady Gminy Dobre z dnia 19 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobre
2018 5967 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 134/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/316/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Fabianki niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela
2018 5965 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 132/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIX/268/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w części dotyczącej § 9 ust. 2; § 12; § 16 ust. 1 i 2 oraz § 23 ust. 2 regulaminu
2018 5966 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 133/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LXI/330/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wąpielsk
2018 5935 2018-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 508/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rogowo
2018 5934 2018-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 507/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sośno
2018 5933 2018-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 506/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Drzycim
2018 5936 2018-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 509/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sicienko
2018 5939 2018-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 512/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości
2018 5938 2018-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 511/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
2018 5937 2018-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 510/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Strzelnie
2018 5889 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 124/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 1 w części dotyczącej: pkt 8, pkt 17 i pkt 23 uchwały nr XL/348/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Miasta Brodnicy
2018 5890 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 125/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LIII/318/2018 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Ciechocinek w części dotyczącej: § 18 ust. 2, § 22, § 23 ust. 2 i 3, § 25 ust. 3, § 26 ust. 4 i ust. 5, § 27, § 28, § 30 ust. 3, § 31, § 32 ust. 3, § 33 ust. 3 zdanie 2, § 38 ust. 5, § 40 ust. 1 tiret 2, § 45, § 46, § 47 ust. 2 pkt 3, § 49 ust. 1, § 51 ust. 2 i ust. 4 zd. 1, ust. 7, § 56, § 57, § 58 ust. 2 zd. 2, § 59 ust. 4 i 7, § 64, § 68 ust. 3 i 4, § 74, § 78, § 85, § 90 ust. 1, § 91 ust. 6 zd. 2, § 92, § 94 ust. 1 zd. 2, ust. 2 i 3, § 98
2018 5887 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 122/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 24 ust. 6 pkt 3 w zakresie „reklam, obiektów małej architektury oraz”, § 25 ust. 5 w zakresie „obiektów małej architektury (ławki, słupy ogłoszeniowe)”, § 28 ust. 5 w zakresie „oraz nośników reklamowych”, § 29 ust. 5 w zakresie „obiektów małej architektury (…) oraz nośników reklamowych”, § 30 ust. 5 pkt 1 w zakresie „obiektów małej architektury”, § 30 ust. 5 pkt 2 w zakresie „oraz nośników reklamowych”, § 31 ust. 4 pkt 4 lit. e tiret szóste, § 31 ust. 4 pkt 8 lit. a, § 31 ust. 6 pkt 2 w zakresie „obiekty małej architektury (…) ogrodzenia”, § 31 ust. 6 pkt 9 lit. e w zakresie „obiektów małej architektury”, § 32 ust. 5 pkt 1 w zakresie „obiektów małej architektury”, - § 32 ust. 5 pkt 2 w zakresie „oraz nośników reklamowych”, § 33 ust. 4 pkt 7 lit. a, § 33 ust. 6 pkt 2 w zakresie „obiekty małej architektury (…) ogrodzenia”, § 33 ust. 6 pkt 8 lit. d w zakresie „obiektów małej architektury”, § 34 ust. 4 pkt 5 lit. a, § 34 ust. 6 pkt 3 w zakresie „obiekty małej architektury (…) ogrodzenia”, § 34 ust. 6 pkt 8 lit. d w zakresie „obiektów małej architektury”, § 35 ust. 5 pkt 1 w zakresie „obiektów małej architektury”, § 35 ust. 5 pkt 2 w zakresie „oraz nośników reklamowych”, § 36 w zakresie terenu oznaczonego symbolem 21MN, § 36 ust. 2 pkt 2, § 36 ust. 8 pkt 1 w zakresie terenu oznaczonego symbolem 21MN, § 37 ust. 6 pkt 3 w zakresie „wraz z obiektami małej architektury i ogrodzeniem, o wysokości do 3,0 m”, § 37 ust. 6 pkt 5 w zakresie „urządzeń reklamowych” chwały Nr LI/311/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6 terenów położonych w Chełmnie, oraz załącznika nr 6 do ww. uchwały w zakresie terenu oznaczonego symbolem 21MN.
2018 5888 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 123/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIII/275/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rojewo
2018 5891 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 126/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLVII/363/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Złotniki Kujawskie
2018 5894 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 129/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 ust. 5 pkt 4 lit. d oraz § 5 ust. 5 pkt 5 uchwały Nr XLVI.416.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Boluminek
2018 5895 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 130/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 6 ust. 5 pkt 5 uchwały Nr LXXVI/615/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Plac Zwycięstwa” w Koronowie, gm. Koronowo
2018 5892 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 127/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/270/18 Rady Gminy Koneck z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Koneck.
2018 5893 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 128/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LIV/1073/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uwzględnienia skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na uchwałę nr XXXIX/770/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu wsi Trzeciewnica, gmina Nakło nad Notecią.
2018 5784 2018-11-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 118/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/320/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Janikowo pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie.
2018 5783 2018-11-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 117/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/228/2018 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Dąbrowa.
2018 5785 2018-11-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 119/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/324/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Janikowo.
2018 5787 2018-11-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 121/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVII/359/18 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 października 2018 r., zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Włocławskiego, w części § 4 we fragmencie: „nie wcześniej jednak niż 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego”
2018 5786 2018-11-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 120/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/325/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2018 5761 2018-11-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2018 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Złotniki Kujawskie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 5700 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 114/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. o nieważności uchwały nr XXIII/243/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Radziejów
2018 5699 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 113/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. o nieważności uchwały nr XXIII/242/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Radziejów.
2018 5702 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 116/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 pkt 3 we fragmencie: „pochodzących z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę czy zgłoszenia robót budowlanych”, a także § 6 i § 7 uchwały nr XXXIII/179/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5701 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 115/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 13 pkt 8 we fragmencie: „pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę czy zgłoszenia robót budowlanych”, a także § 11 ust. 6, § 15 ust. 4, § 19 ust. 1 i 3, § 20 ust. 3, § 21 ust. 1 we fragmencie: „- w miarę możliwości” oraz § 21 ust. 3 uchwały nr XXXIII/178/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek
2018 5627 2018-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 110/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 4 ust. 5 i ust. 8, § 5 ust. 3 pkt 3 i 4 oraz § 6 ust. 4 załącznika do uchwały nr 32/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębowa Łąka
2018 5628 2018-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 111/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII/248/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radziejów.
2018 5629 2018-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 112/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LIII/1068/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w części dotyczącej § 1 ust. 13 oraz § 2 dotyczącej wyrażenia „po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą”.
2018 5575 2018-11-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 107/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/307/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Waganiec
2018 5576 2018-11-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 108/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/309/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Waganiec
2018 5577 2018-11-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 109/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LX/300/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 września 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gniewkowo - w części obejmującej § 1 pkt 14 dotyczący § 46 ust. 2 i 4
2018 5529 2018-10-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2018.
2018 5530 2018-10-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 106/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIII/352/2018Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 5413 2018-10-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 105/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 15 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 i § 33 oraz § 39 ust. 1 załącznika do uchwały nr XLVIII/386/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Inowrocław
2018 5376 2018-10-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 104/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 12 ust. 13 i § 17 ust. 2 oraz załącznika nr 5 w zakresie: § 1 ust. 3, § 2, § 3, § 4, § 12 ust. 4 zd. drugie, § 21 ust. 1, § 27, § 33 ust. 2 i § 40 ust. 1 - uchwały nr XLIV/226/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Wielka Nieszawka.
2018 5297 2018-10-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 100/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXV/323/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubień Kujawski.
2018 5243 2018-10-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 101/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr RGK.0007.75.2018 Rady Gminy Białe Błota z 11 września 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach
2018 4997 2018-10-05 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bydgoskiego, golubsko-dobrzyńskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego oraz tucholskiego.
2018 4792 2018-09-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 98/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności 4 ust. 1 pkt 10, 12, 18 i 19 uchwały Nr XXXIV/310/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Czaple Nowe, Czaple Wieś, Nowa Wieś, Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele w gminie Lubień Kujawski.
2018 4743 2018-09-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 97/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie nieważności uchwały nr XXXI/289/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Osięciny
2018 4687 2018-09-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m²powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
2018 4657 2018-09-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2018 r. o sprostowaniu błędu.
2018 4597 2018-09-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 92/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2018 r. o nieważności w części uchwały nr XLVIII/314/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z fontann na terenie Miasta Kowala
2018 4598 2018-09-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 93/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/255/18 Rady Gminy Koneck z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia limitu maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Koneck
2018 4599 2018-09-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 94/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII/316/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania ze skweru na Placu Rejtana w Kowalu (załącznik nr 1 do uchwały), w części określonej w:- § 3 ust. 1 pkt 1,- § 3 ust. 1 pkt 4,- § 3 ust. 1 pkt 5,- § 3 ust. 1 pkt 6,- § 4 ust. 1 załącznika do uchwały.
2018 4559 2018-09-13 ANEKS Aneks nr 1 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Grudziądz prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2018 4366 2018-09-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 91/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLVIII/640/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronówko
2018 4358 2018-09-05 ANEKS Aneks nr 1 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Gminie Miasta Chełmno, zawarty pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Burmistrzem miasta Chełmno
2018 4251 2018-08-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 90/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVII/255/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w części: dotyczącej § 1 ust. 4 i 5 oraz § 6 we fragmencie „po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od”.
2018 4207 2018-08-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 88/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII/43/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Ignacego Tomyślaka położonej w miejscowości Sadki.
2018 4009 2018-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 83/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności załącznika nr 2 do uchwały nr XXVII/194/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów, w części obejmującej § 2, 3, 5, 6, 7 i 8
2018 3977 2018-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 79/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2018 r. o nieważności uchwały nr XXXIII/304/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Fabianki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3976 2018-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 78/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2018 r. o nieważności uchwały nr XXXIII/303/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Fabianki
2018 3980 2018-08-01 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2018 r. uchylające Rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół
2018 3978 2018-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 80/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2018 r. o nieważności w części uchwały nr XXXIII/305/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Fabianki.
2018 3975 2018-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 77/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLV/287/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie
2018 3957 2018-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 74/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie nieważności uchwały nr XLV/78/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek
2018 3956 2018-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 73/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie nieważności uchwały nr XLIII/287/18 Rady Miejskiej w Chodczu dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3959 2018-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 76/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważnosci § 4 pkt 4 lit. a tiret trzecie, czwarte, lit. b tiret pierwsze, trzecie, § 5 pkt 2 lit. c, pkt 4 lit. c, § 6 pkt 5 uchwały Nr XXXVIII/306/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Biskupin, gmina Gąsawa
2018 3958 2018-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 75/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 4 pkt 2 lit. b oraz § 5 pkt 2 lit. b uchwały Nr XXXVIII/305/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie-Małe, gmina Gąsawa
2018 3937 2018-07-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 69/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr RGK.0007.56.2018 Rady Gminy Białe Błota z 26 czerwca 2018 r. uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota
2018 3911 2018-07-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 192/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy
2018 3912 2018-07-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 68/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LXI/1340/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 3780 2018-07-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 60/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLII/277/18 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 3597 2018-07-05 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bydgoskiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, toruńskiego, tucholskiego oraz włocławskiego.
2018 3435 2018-07-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 66/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/356/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Lubraniec w części określonej w: § 1 pkt 2 oraz w punktach od 4 do 10
2018 3379 2018-06-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa kujawsko-pomorskiego.
2018 3340 2018-06-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 65/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nieważności w części uchwały Nr XL/307/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Brzozie, Kobylarni,Prądocinie i Nowej Wsi Wielkiej w zakresie terenów oznaczonych symbolami: 1U/P, 2U/P, 1U, 2U, 2KD-L, 2KD-GP, 3KD-GP, 1KDW, 4MN, Uo.
2018 3304 2018-06-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2018 3305 2018-06-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego.
2018 3273 2018-06-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 62/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 4 pkt 2 lit. g w zakresie „obiekty małej architektury i” uchwały Nr XLVII/387/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 239 położonej w miejscowości Serock.
2018 3231 2018-06-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 61/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 pkt 4 lit. c, pkt 7 w zakresie „obiektów małej architektury, ogrodzeń”, § 20 pkt 2 lit. b tiret czwarte uchwały Nr LX/1317/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Okole-Królowej Jadwigi” w Bydgoszczy
2018 3129 2018-06-14 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 193/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 3130 2018-06-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa na rok 2018.
2018 2931 2018-06-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 55/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIX/348/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Tuchola.
2018 2892 2018-05-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 54/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 uchwały nr LIV/269/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy, psychologa i pedagoga, nauczyciela doradztwa zawodowego i terapeuty pedagogicznego w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewkowo.
2018 2839 2018-05-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 52/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXX/321/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach, zespołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakoś
2018 2813 2018-05-22 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 174/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 2814 2018-05-22 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 175/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 2790 2018-05-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą miejską Aleksandrów Kujawski
2018 2777 2018-05-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Chedecz
2018 2757 2018-05-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sępólno Krajeńskie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2744 2018-05-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dobrcz
2018 2556 2018-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 47/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLV/311/18 Rady Gminy Radomin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radomin w 2018 roku.
2018 2557 2018-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 48/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/206/2018 Rady Powiatu Rypińskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych prowadzonych na terenie Powiatu Rypińskiego.
2018 2558 2018-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 49/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIX/285/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lubień Kujawski w części określonej w § 1 pkt 2 w zakresie słów „i ćwiczeniach”.
2018 2551 2018-05-02 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dobrzyń nad Wisłą
2018 2460 2018-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 46/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXX/11/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo.
2018 2447 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą miejską Cekcyn
2018 2448 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Białe Błota
2018 2450 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą miejską Brodnica
2018 2262 2018-04-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 41/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XL/253/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Brzuze na 2018 rok.
2018 2253 2018-04-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dębowa Łąka
2018 2227 2018-04-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Bukowiec
2018 2229 2018-04-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą miejską Ciechocinek
2018 2205 2018-04-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą miejską Chełmno
2018 2185 2018-04-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Chrostkowo
2018 2179 2018-04-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Bobrowniki
2018 2183 2018-04-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Chełmża
2018 2149 2018-04-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1976 2018-04-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 38/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLI/265/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy terenu przy zbiorniku wodnym w Zbójnie.
2018 1463 2018-03-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 22/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXX/208/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu wynajmu świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Świecie nad Osą, w części obejmującej: 1) § 2 uchwały w zakresie słów: „i szczegółowych warunków”; 2) § 1 ust. 3, § 4 ust. 2 i 3 oraz § 5 załącznika do uchwały: Regulamin wynajmu świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Świecie nad Osą; 3) załącznik nr 3 do Regulaminu wynajmu świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Świecie nad Osą.
2018 1452 2018-03-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m²powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
2018 1361 2018-03-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 20/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXV/222/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018 r.
2018 1334 2018-03-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 17/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważnościć uchwały nr XXIX/4/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rogowo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2018 1336 2018-03-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Lubraniec w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1309 2018-03-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dąbrowa Chełmińska
2018 1208 2018-03-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dobre
2018 1132 2018-03-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 16/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII/234/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Kęsowo, gmina Kęsowo.
2018 1124 2018-03-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Chełmno
2018 1126 2018-03-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą miejską Bydgoszcz
2018 991 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą miejską Inowrocław
2018 996 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Górzno
2018 1002 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Grudziądz
2018 966 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dragacz
2018 974 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą miejską Chełmża
2018 977 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Gruta
2018 921 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dąbrowa
2018 919 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Drzycim
2018 916 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Gniewkowo
2018 922 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Gostycyn
2018 930 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Bobrowo
2018 925 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Brześć Kujawski
2018 924 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Boniewo
2018 890 2018-02-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dąbrowa Biskupia
2018 889 2018-02-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Aleksandrów Kujawski
2018 892 2018-02-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Czernikowo
2018 891 2018-02-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Choceń
2018 612 2018-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018–2023 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Toruniu.
2018 370 2018-01-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2018 r.
2018 1 2018-01-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 424/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
2017 5323 2017-12-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 323/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy
2017 5225 2017-12-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 97/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXI/232/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubraniec
2017 4724 2017-12-04 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a miastem Bydgoszcz
2017 4723 2017-12-04 ANEKS Aneks nr 1/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2017 r. do porozumienia zawartego w dniu 26.09.2017 r. pomiędzy Wojewoda Kujawsko-Pomorskim i Miastem Bydgoszcz, w sprawie realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn. „Razem bezpieczniej”
2017 4725 2017-12-04 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” , zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a powiatem tucholskim
2017 4727 2017-12-04 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a gminą Cekcyn
2017 4726 2017-12-04 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Gniewkowo
2017 4426 2017-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 342/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
2017 4356 2017-11-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 96/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIX/201/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 5 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach.
2017 4096 2017-11-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wykazu spółek wodnych z województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa w 2017 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (III transza).
2017 4011 2017-10-23 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Jeziorach Wielkich.
2017 3831 2017-10-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół
2017 3617 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 297/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tłuchowo
2017 3260 2017-08-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 265/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
2017 3144 2017-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 202/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
2017 2992 2017-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 189/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zakrzewo
2017 2942 2017-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 188/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koronowie
2017 2722 2017-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 71/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 ust. 3 i 4, § 3 ust. 4 pkt 1, § 11 ust. 2 i 4 oraz § 13 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Krajeński, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/175/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2017 2687 2017-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa kujawsko-pomorskiego.
2017 2686 2017-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2017 2689 2017-06-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 66/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXX/215/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 2688 2017-06-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 65/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXX/211/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym, w części dotyczącej § 2 i § 3 oraz załącznika nr 1 i 2 do uchwały.
2017 2576 2017-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 158/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.
2017 2516 2017-06-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego.
2017 2508 2017-06-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 157/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do rady Gminy Radziejów
2017 2414 2017-06-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 55/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 12/17 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące.
2017 2324 2017-05-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 52/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie orzeczenia o nieważności uchwały nr 214/XXVII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej.
2017 2260 2017-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Warlubie
2017 2259 2017-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/17 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Rady Gminy Dobrcz
2017 2218 2017-05-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 51/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności przepisu § 4 uchwały nr XXII/147/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Radziejowskiego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 2168 2017-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 44/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. w spraie stwierdzenia nieważności przepisu § 23 uchwały nr XLI/860/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2017 2169 2017-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 45/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności przepisu § 5 uchwały nr XLI/861/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bydgoszczy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bydgoszczy.
2017 2170 2017-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 47/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVII/201/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób bezdomnych, w części określonej § 2, § 3, § 5, § 7, § 8 uchwały.
2017 2045 2017-04-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 38/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/22/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w części dotyczącej § 6.
2017 2044 2017-04-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 37/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII/177/17 Rady Gminy Unisław z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 2049 2017-04-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 42/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXI/212/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 2048 2017-04-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 41/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenioa nieważności uchwały nr XXI/211/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie w Szkołę Filialną w Ojrzanowie w części dotyczącej § 4 ust. 1.
2017 2012 2017-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Inowrocławia
2017 1364 2017-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koronowie
2017 1148 2017-03-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 28/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 6 ust. 8 pkt 1 uchwały Nr XX/138/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszaru położonego w miejscowości Brzezie.
2017 1123 2017-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Inowrocławia
2017 1121 2017-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
2017 1023 2017-03-09 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia miejsca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach.
2017 809 2017-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osie
2017 716 2017-02-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. o sprostowaniu błędów.
2017 692 2017-02-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań związanych z przekazywaniem w 2017 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia
2017 465 2017-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wąpielsk
2017 432 2017-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Książkach
2017 324 2017-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Boniewo.
2017 217 2017-01-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
2017 155 2017-01-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 3/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVII/126/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy ul. Chełmińskiej, w całości.
2017 24 2017-01-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 92/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 15 pkt 4 lit. a w zakresie „budowlanej”, § 15 pkt 4 lit. b w zakresie „terenu inwestycji” § 16 pkt 4 lit. a w zakresie „budowlanej”, § 16 pkt 4 lit. b w zakresie „terenu inwestycji”, § 17 pkt 4 lit. a w zakresie „budowlanej”, § 17 pkt 4 lit. b w zakresie „terenu inwestycji”, § 18 pkt 3 lit. a w zakresie „budowlanej”, § 18 pkt 3 lit. b w zakresie „terenu inwestycji” uchwały Nr XXI/150/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Oską, Ogrodową, Szkolną i Polną we wsi Laskowice.
2016 4981 2016-12-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 109/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5, § 6 w zakresie wyrazów: „przed dniem zawarcia aktu notarialnego”, § 9 uchwały nr XXIV/185/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Złotniki Kujawskie służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu.
2016 4869 2016-12-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 438/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kijewo Królewskie
2016 4696 2016-12-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 106/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXV/273/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Uścikowo i Ustaszewo dla terenu części działki nr 8/3 w miejscowości Uścikowo w zakresie terenu oznaczonego symbolem RU.
2016 4613 2016-12-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 424/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tłuchowo
2016 4614 2016-12-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 105/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVII/83/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Zamkowej.
2016 4138 2016-11-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 103/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVII/115/16 Rady Gminy Koneck z dnia 25 października 2016 r. w sprawie trybui sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2016 3969 2016-11-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2016r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”
2016 3938 2016-11-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 101/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 11 ust. 1 w zakresie „w odniesieniu do terenów o różnym przeznaczeniu”, § 11 ust. 2 w zakresie „w odniesieniu do terenów o różnym przeznaczeniu”, § 20 ust. 10 pkt 2 i 3, § 21 ust. 10 pkt 2 część druga (po przecinku), § 22 ust. 8 część druga (po przecinku), § 23 ust. 11 część druga (po przecinku), § 24 ust. 8 część druga (po przecinku) oraz § 25 ust. 6 uchwały Nr XVII/106/2016 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszarów położonych w miejscowości Pikutkowo.
2016 3814 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 98/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/108/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
2016 3813 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 97/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/107/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Radziejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
2016 3816 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 100/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/110/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie gminy Radziejów.
2016 3815 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 99/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/109/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych.
2016 3666 2016-11-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 390/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielgie
2016 3526 2016-10-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2016r. o wykreśleniu Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło z siedzibą w Kruszwicy
2016 3460 2016-10-12 ANEKS Aneks Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2016r. w sprawie użyczenia Wojewodzie pomieszczeń oraz infrastruktury technicznej budynku „C” Urzędu Miasta Bydgoszczy, przy ul. Grudziądzkiej 9-15, które zostały zaadaptowane na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego zwanego dalej „Centrum” i Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112, zwanej dalej „OST 112” oraz zabezpieczenia warunków do bieżącej eksploatacji infrastruktury technicznej i urządzeń przygotowanych na potrzeby Centrum, zawarty pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a miastem Bydgoszcz
2016 3357 2016-10-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 87/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIV/501/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w części dotyczącej § 3 ust. 1 pkt 1, 2, § 3 ust. 3 pkt 1 i 2, § 3 ust. 2 i ust. 4, § 5 ust. 1, § 10 ust. 5, § 11 ust. 5 oraz załącznika nr 4 do przedmiotowej uchwały.
2016 3358 2016-10-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 88/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIV/502/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części dotyczącej § 5 pkt 2 i pkt 3.
2016 3283 2016-09-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 372/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lubrańcu
2016 3260 2016-09-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim
2016 3192 2016-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 365/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pruszcz
2016 3108 2016-09-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Brześć Kujawski
2016 2908 2016-08-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 81/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 15 pkt 4, § 18 ust. 3 pkt 10 lit. a tiret pierwsze i lit. b tiret pierwsze, § 21 ust. 2 pkt 3, § 23 ust. 2 pkt 2 w zakresie „zakaz połączenia komunikacyjnego drogi 1KDD z drogą krajową nr 15 (teren 1KDGP)” uchwały Nr XX/107/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Szabda.
2016 2755 2016-07-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 312/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
2016 2708 2016-07-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 69/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVII/131/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z 17 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janikowo.
2016 2680 2016-07-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 67/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 pkt 3, § 16 pkt 3, § 19 oraz załącznika nr 1 do uchwały Nr XIX/120/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi BLIZNO-BLIZIENKO-KSIĄŻKI w zakresie terenów oznaczonych symbolami: 1RM, 2RM, 3RM, 4RM
2016 2421 2016-07-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 62/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII/187/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2016 2420 2016-07-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 61/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2016r. w stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/101/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
2016 2423 2016-07-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 64/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII/190/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kcynia.
2016 2422 2016-07-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 63/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII/188/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2270 2016-07-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 58/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/139/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Bobrowo dla działki nr 54/8
2016 2271 2016-07-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 59/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 pkt 15 oraz § 10 pkt 4 uchwały Nr XXIII/197/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń
2016 2231 2016-07-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 57/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/36/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sadki, gmina Sadki – rejon ulicy Przemysłowej
2016 2189 2016-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa kujawsko-pomorskiego.
2016 2152 2016-06-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 55/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVI/92/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skrwilnie.
2016 2153 2016-06-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2016 2119 2016-06-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 56/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVI/93/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Skrwilno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2016 1994 2016-06-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 252/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Gąsawie
2016 1985 2016-06-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego.
2016 1986 2016-06-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie wykazu spółek wodnych i ich związków z województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa w 2016 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
2016 1837 2016-06-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 47/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 uchwały Nr XI/142/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Dobrcz, w części dotyczącej zapisu: „stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały” – poprzez uchylenie powyższego zapisu oraz poprzez uchylenie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
2016 1838 2016-06-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 49/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/146/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2016 1790 2016-05-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 232/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielgie.
2016 1745 2016-05-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2016r. o sprostowaniu błędu.
2016 1630 2016-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 221/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łysomice
2016 1633 2016-05-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 42/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 ust. 4 pkt 4 uchwały Nr XVI/120/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 123/2, obręb ewidencyjny Płazowo, gm. Lubiewo.
2016 1634 2016-05-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 43/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 6 ust. 9 pkt 5, § 9 ust. 9 pkt 5 lit. b w zakresie „i na warunkach określonych przez gestora sieci”, § 11 ust. 2 pkt 3, § 11 ust. 3 pkt 3, § 11 ust. 4 pkt 2, § 12 ust. 4 pkt 2 oraz § 13 ust. 4 pkt 2 uchwały Nr XIII/84/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Partęczyny I” w gminie Świecie nad Osą.
2016 1546 2016-05-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 36/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 oraz załącznika nr 6 do uchwały nr XII/99/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
2016 1482 2016-04-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
2016 1342 2016-04-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 29/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 19 ust. 7 pkt 4 w zakresie terenu oznaczonego symbolem 5RM oraz załącznika nr 1 do uchwały Nr XVI/88/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi ŁOPATKI–ZASKOCZ–KSIĄŻKI w zakresie terenów oznaczonych symbolami: 5RM oraz 9RM.
2016 1257 2016-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 196/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowej w 2016 r. podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2016 1195 2016-04-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 6/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XVI/175/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej w zakresie § 13 ust. 1, § 19 i § 21 ust. 1 „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w mieście Żnin”, stanowiącego załącznik nr 3 do ww. uchwały.
2016 1044 2016-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 177/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wąbrzeźno
2016 1045 2016-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 178/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Wąbrzeźno
2016 1047 2016-03-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim
2016 413 2016-02-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
2016 396 2016-01-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 1/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 16 ust. 3 pkt 7 w zakresie „budowlanej”, § 17 ust. 3 pkt 3 w zakresie „budowlanej”, § 18 ust. 3 pkt 7 w zakresie „budowlanej”, § 19 ust. 3 pkt 6 w zakresie „budowlanej”, § 20 ust. 3 pkt 7 w zakresie „budowlanej”, § 23 ust. 3 pkt 6 w zakresie „budowlanej” § 24 ust. 3 pkt 6 w zakresie „budowlanej” § 25 ust. 3 pkt 6 w zakresie „budowlanej” § 26 ust. 4 pkt 5 w zakresie „budowlanej”, uchwały Nr XV/86/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Północnym” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej.
2016 385 2016-01-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
2016 266 2016-01-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2015r. w sprawie realizacji rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań pod nazwą „Razem bezpieczniej”, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a miastem Bydgoszcz
2016 2 2016-01-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 125/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XV/119/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kcynia w części dotyczącej § 2 „w celu poznania opinii mieszkańców o sprawie poddanej konsultacji”, § 7, § 8.
2015 4072 2015-12-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 120/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/120/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.
2015 3452 2015-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 385/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sośno
2015 3408 2015-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 109/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XI/96/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w części dotyczącej § 5 oraz § 7 ust. 2 i 3.
2015 3279 2015-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 379/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Łubiance
2015 3224 2015-11-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 106/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2015 3225 2015-11-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 107/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamień Krajeński i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3180 2015-10-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 99/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/59/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Piaseczno, Czarne, Czerskie Rumunki, gmina Wielgie.
2015 3181 2015-10-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 100/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/60/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Oleszno, Zaduszniki, gmina Wielgie.
2015 3182 2015-10-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 101/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/61/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym obręb geodezyjny Płonczyn, gmina Wielgie.
2015 3175 2015-10-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2015r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Toruniu
2015 3002 2015-10-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2015r. w sprawie wykazu spółek wodnych z województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z rezerwy celowej budżetu państwa w 2015 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
2015 2898 2015-09-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim
2015 2490 2015-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 87/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia niewazności § 2 pkt 9 w zakresie „budowlanej”; § 9 pkt 6 w zakresie „budowlanej”; § 17 pkt 8 lit. c tiret czwarte w zakresie „budowlanej”, uchwały Nr VIII/70/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żnin Góra” dla terenu położonego przy ul. Kl. Janickiego
2015 2489 2015-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 86/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 pkt 8 w zakresie „budowlanej”; § 20 pkt 8 lit. d tiret czwarte w zakresie „budowlanej”, uchwały Nr VIII/69/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki nr 54 położonej w miejscowości Rydlewo
2015 2492 2015-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 89/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr V/58/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniającej Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrcz.
2015 2491 2015-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 88/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr VIII/71/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, ETAP I – sołectwo Wójcin.
2015 2343 2015-07-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 67 /2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/50/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowa Wieś Wielka Północ I”.
2015 2315 2015-07-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 70/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały nr VIII/73/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 3 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w części dotyczącej § 3.
2015 2261 2015-07-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 67/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenbia nieważności § 6 ust. 1 pkt 7 lit. c, § 6 ust. 2 pkt 7 lit. c, § 7 ust. 2 oraz załącznika nr 3 do uchwały Nr VIII/70/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w rejonach ulic: al. Niepodległości, Studziennej, Najświętszej Maryi Panny, Jagiellońskiej, Jacewskiej oraz Grochowej w zakresie terenu oznaczonym symbolem UO
2015 2185 2015-07-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 65/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kcynia.
2015 2184 2015-07-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 64/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IX/47/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającej uchwałę nr XX/127/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 października 2012 r. zmieniającą uchwałę XIII/77/2011 Rady Gminy Kęsowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia Straży Międzygminnej (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2012 r. Nr 236).
2015 2188 2015-07-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie realizacji rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań pod nazwą „Razem bezpieczniej”.
2015 2187 2015-07-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2015r. w sprawie realizacji rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań pod nazwą „Razem bezpieczniej”.
2015 2096 2015-07-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 61/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 maja 2015 r. Nr VIII/46/2015 w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Tucholskiego oraz określenia regulaminu jej działania w zakresie § 4 ust. 1 pkt 3.
2015 1986 2015-06-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2015r. ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego.
2015 1935 2015-06-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe ma terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2015 1752 2015-06-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 53/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 24 pkt 12 uchwały Nr VIII/80/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sportowa – Kotomierska – Przemysłowa” dla terenu położonego w Koronowie.
2015 1753 2015-06-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 54/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/40/15 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z Cmentarzy Komunalnych Gminy Miasto Włocławek.
2015 1704 2015-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żninie
2015 1670 2015-05-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubiewo
2015 1497 2015-05-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 44/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/33/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Łojewo.
2015 1498 2015-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2015r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Gminy Unisław w okręgu wyborczym nr 3
2015 1457 2015-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Lipnie w okręgu wyborczym Nr 15
2015 1442 2015-04-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 38/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 ust. 11 pkt 12 w zakresie zapisu „[…] zakazuje się wprowadzania paliw stałych”, § 28 pkt 10, § 29 pkt 10 oraz § 35 pkt 4 uchwały nr VI/46/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla pięciu terenów położonych w rejonach ulic: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Józefa Krzymińskiego, Gen. Franciszka Kleeberga, Jakuba Jasińskiego i Macieja Wierzbińskiego, Świętego Ducha i Mieszka I, Warsztatowej, Wojska Polskiego i linii kolejowej Herby Nowe – Gdynia, Budowlanej, Staropoznańskiej i linii kolejowej Herby Nowe – Gdynia oraz ul. Plebanka.
2015 1443 2015-04-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 39/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 7 pkt 15 oraz § 21 pkt 8 uchwały nr VI/42/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ul. Pakoskiej i linii kolejowej Inowrocław – Poznań.
2015 1281 2015-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osięciny
2015 1282 2015-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowniki
2015 875 2015-03-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 21/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 ust. 1 pkt 7 w zakresie zapisu „Dopuszcza się wycinkę drzew wyłącznie w przypadkach uzasadnionych zagrożeniem bezpieczeństwa i mienia ludzi bądź konstrukcji istniejącej zabudowy, a także w przypadku lokalizacji nowej zabudowy, zgodnie z ustaleniami planu”, § 5 pkt 3, § 7 pkt 4 lit. b w zakresie zapisu „[...] wyłącznie o nieznacznym oddziaływaniu”, § 8 pkt 4 lit. b w zakresie zapisu „[...] wyłącznie o nieznacznym oddziaływaniu”, § 8 pkt 7 lit. B, § 10 pkt 1 lit. b w zakresie zapisu „[…] z yłączeniem masztów i stacji bazowych telefonii komórkowej”, § 11 pkt 1 lit. b w zakresie zapisu „[…] z wyłączeniem masztów i stacji bazowych telefonii komórkowej” uchwały nr V/38/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice w miejscowości Łysomice oraz załącznika nr 1B do tej uchwały w zakresie linii rozgraniczającej tereny o tym samym przeznaczeniu lub tych samych zasadach zagospodarowania.
2015 813 2015-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zakrzewo
2015 795 2015-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2015r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Gminy Osięciny w okręgach wyborczych Nr 4 i Nr 5
2015 781 2015-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.
2015 782 2015-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym we Włocławku
2015 705 2015-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bukowiec
2015 596 2015-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Miejskiej Nieszawa w okręgu wyborczym nr 2
2015 471 2015-02-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań związanych z przekazywaniem w 2015 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Kuratorem oświaty
2015 228 2015-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Świeciu
2014 3867 2014-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 193/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gostycyn
2014 3868 2014-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 194/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jeżewo
2014 3783 2014-12-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 185/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Więcborku
2014 3758 2014-12-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 186/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Gąsawie
2014 3759 2014-12-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 187/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Fabianki
2014 3622 2014-12-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 179/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Górznie
2014 3623 2014-12-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 180/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
2014 3537 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiądzy Wojewodą Kujasko-Pomorskim a Gminą Łabiszyn
2014 3541 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Solec Kujawski
2014 3543 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Rogowo
2014 3530 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennychzawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Złotniki Kujawskie
2014 3532 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dobrzyń nad Wisłą
2014 3536 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą KUjawsko-Pomorskim a gminą Dobrcz
2014 3547 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Żnin
2014 3548 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a gminą Choceń
2014 3549 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Warlubie
2014 3544 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Kcynia
2014 3545 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Kruszwica
2014 3546 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Osielsko
2014 2974 2014-10-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 84/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 7 pkt 8 lit. e w zakresie zapisu „[…] na warunkach wydanych przez gestora sieci”, § 9 pkt 1 lit. b i § 10 pkt 1 lit. b w zakresie zapisu „[…] z wyłączeniem masztów i stacji bazowych telefonii komórkowej” oraz § 12 uchwały nr XXIX/289/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Frydrychowo w gminie Kowalewo Pomorskie.
2014 2783 2014-10-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2014r. w sprawie wykazu spółek wodnych z województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotacje podmiotowe z budżetu państwa w 2014 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
2014 2584 2014-09-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 77/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LII/402/14 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża dla terenów położonych w rejonie wsi Kończewice.
2014 2489 2014-09-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 74/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 września 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 35/14 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Niedźwiedź oraz Wielkie Pułkowo.
2014 1729 2014-06-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 43/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLII/325/2014 Rady Miejskiej w Ciechocinku z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku oraz nadania jej statutu.
2014 454 2014-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/14 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2014–2018 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy.
2014 455 2014-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2014 – 2018 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego we Włocławku.
2014 456 2014-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/14 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2014–2018 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Toruniu.
2013 4230 2013-12-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 196/2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kikół
2013 4129 2013-12-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 189/2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łabiszynie.
2013 3411 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 171/2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osielsko
2012 742 2012-03-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2012r. o wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
2009 1638 2009-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr ZARZĄDZENIE Nr 229/09 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łabiszynie
2009 1611 2009-10-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 228/09 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Złotniki Kujawskie.