Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 499

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5630 2019-10-30 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 327/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały XXXII/197/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 5608 2019-10-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 181/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr III/24/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2018 r. w przedmiocie zasady przyznawania i wysokości diet radnych oraz sołtysów
2019 5607 2019-10-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1433/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLVI/354/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 października 2018 r. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 5609 2019-10-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 182/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2018 r. nr III/23/2018 w przedmiocie statutu gminy
2019 5611 2019-10-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1190/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXV/144/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 sierpnia 2017 r. nr XXV/144/17 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 5610 2019-10-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 372/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr II/20/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 marca 2019 r. w przedmiocie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
2019 5273 2019-10-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 292/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 listopada 2011 r. nr XIV/95/2011 w przedmiocie nadania statutu gminnej straży pożarnej
2019 5272 2019-10-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1333/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2018 r. nr XXXIX/355/2018 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 5271 2019-10-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1312/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 12 oraz § 13 pkt 2 lit. c uchwały Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 listopada 2016 r. nr XXVI/322/16 w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 5274 2019-10-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 120/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 8 ust. 2 oraz § 13 ust. 9 pkt 1 i 2 uchwały Rady Gminy Wielgie z dnia 29 marca 2018 r. nr XLIII/267/2018 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 5277 2019-10-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1352/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważnośi § 1, § 3 ust. 1, § 15, § 21, § 22, § 25, § 26, § 27 i § 28 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Nieszawie z dnia 30 stycznia 2015 r. nr IV-21/2015 w przedmiocie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa
2019 5276 2019-10-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 119/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważność § 14 ust. 5 uchwały Rady Gminy Wielgie z dnia 29 marca 2018 r. nr XLIII/266/2018 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 5275 2019-10-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 281/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie uchylenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. nr 8/2019 w przedmiocie powołania stałych komisji rady miasta
2019 4825 2019-09-10 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 156/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 listopada 2016 r. nr XXII/159/16 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2019 4826 2019-09-10 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 157/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 grudnia 2015 r. nr XI/77/15 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2019 4827 2019-09-10 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 255/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy Szubin z dnia 26 listopada 2015 r. nr XVI/142/15 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2019 4674 2019-09-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1351/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXVI/258/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 9 marca 2018 r
2019 4675 2019-09-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1193/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXI/150/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 4672 2019-09-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1041/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 31/1082/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
2019 4673 2019-09-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 880/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia zastępczego Nr 193/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w przedmiocie nadania nazwy ulicy
2019 4676 2019-09-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1298/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały XXXIX/770/2017 Rady Miejskiej w Nakle n/Notecią z dnia 31 sierpnia 2017 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 4679 2019-09-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 117/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2015 r. nr IV-21/2015 w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sygn. akt II SA/Bd 117/19
2019 4680 2019-09-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1447/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXIX/259/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 grudnia 2017 r.
2019 4677 2019-09-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. nr LI/1379/10 w przedmiocie podziału województwa na obwody łowieckie
2019 4678 2019-09-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1309/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXIV/216/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 18 października 2017 r. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 4287 2019-08-01 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 142/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr IX/57/15 Rady Gminy Osie z dnia 20 listopada 2015 r. w przedmiocie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2019 4288 2019-08-01 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 128/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XIV/91/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 19 listopada 2015 r. w przedmiocie określenia wzorów formularzy podatkowych
2019 4058 2019-07-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1189/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXI/170/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 września 2017 r.
2019 4057 2019-07-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1294/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XVI/122/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2016 r.
2019 4060 2019-07-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1383/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XIII/113/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 13 kwietnia 2016 r.
2019 4059 2019-07-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1348/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr IX/64/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 czerwca 2015 r.
2019 3527 2019-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1321/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIV/195/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 r.
2019 3528 2019-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1293/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważnośści uchwały nr XXVIII/364/2017 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 14 listopada 2017 r.
2019 3529 2019-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1350/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXII/143/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2013 r.
2019 3526 2019-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1342/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie stwieerdzenia nieważności w części uchwały nr XXXII/263/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 czerwca 2017 r.
2019 3523 2019-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 200/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części zarządzenia nr 283/10 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 maja 2010 r.
2019 3524 2019-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1382/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XI/103/11 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2011 r.
2019 3525 2019-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1246/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXI/203/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 31 marca 2017 r.
2019 3530 2019-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1044/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXVI/355/2000 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 września 2000 r.
2019 3535 2019-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1435/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLI/110/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 września 2017 r.
2019 3536 2019-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1434/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIV/33/2017 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 listopada 2017 r.
2019 3537 2019-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1281/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXII/68/2018 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 18 stycznia 2018 r.
2019 3534 2019-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1269/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXII/190/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2017 r.
2019 3531 2019-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1308/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/265/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 24 maja 2018 r.
2019 3532 2019-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1349/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie stwerdzenia nieważności w części uchwały nr XXX/239/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 2013 r.
2019 3533 2019-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 9/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXIII/315/18 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 13 czerwca 2018 r.
2019 3426 2019-06-14 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 448/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr X/83/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 2 grudnia 2015 r.
2019 3085 2019-05-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1271/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXI/120/16 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 czerwca 2016 r. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warlubie
2019 3084 2019-05-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 432/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzenia zastępczego nr 30/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w przedmiocie nadania nazwy ulicy
2019 3083 2019-05-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 389/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzenia zastępczego nr 22/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r.w przedmiocie nadania nazwy ulicy
2019 3086 2019-05-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1280/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVII/445/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 5 lutego 2018 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Inowrocław na 2018 r.
2019 3089 2019-05-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1319/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXII/136/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 września 2016 r. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisewo
2019 3088 2019-05-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1060/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIV/122/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w przedmiocie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na obszarze powiatu
2019 3087 2019-05-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1338/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XV/94/96 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 grudnia 2012 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 3039 2019-05-29 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 466/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVIII/177/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 9 listopada 2016 r. w części obejmującej postanowienie załączników
2019 3019 2019-05-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1197/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIX.212.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 24 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 3018 2019-05-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1201/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXX/46/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2019 3021 2019-05-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1266/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXI/160/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 2017 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 3020 2019-05-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1198/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXI/131/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 16 stycznia 2017 r. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 2922 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 436/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr L/434/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 2923 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 210/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 2017 r. nr XXI/162/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2924 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 266/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/197/2017 Rady Miejskiej w Łasinie z dnia 23 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2921 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 224/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII/174/17 Rady Gminy Unisław z dnia 23 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2918 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 312/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 26 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVIII/238/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2919 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 239/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 26 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/225/2017 Rady Gminy Radomin z dnia 30 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2920 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 195/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXV/139/2017 Rady Miasta Górzno z dnia 28 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2929 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 420/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzenia zastępczego nr 19/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w przedmiocie nadania nazwy ulicy
2019 2930 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 241/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały nr XXXIII/383/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 października 2017 r.
2019 2931 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1062/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Sadki z dnia 30 marca 2017 r. nr XXXII/23/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2928 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 171/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXIII/350/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lutego 2006 r. w przedmiocie zasad podłączania się do komunalnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
2019 2925 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 248/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVIII/146/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2926 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 794/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXVII/299/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 listopada 2017 r. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 2927 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 240/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzenia zastępczego nr 397/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w przedmiocie nadania nazwy ulicy
2019 2890 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1086/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXIX/227/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 czerwca 2017 r. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 2891 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 981/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIX/291/17 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 listopada 2017 r. w przedmiocie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg
2019 2889 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 771/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr X/94/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 20 sierpnia 2015 r. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 2887 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 844/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IV/37/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 stycznia 2015 r. w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łysomice
2019 2888 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 834/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXVII/261/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 sierpnia 2017 r. nr XXVII/261/17 w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku
2019 2895 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1204/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXV/199/17 Rady Gminy Choceń z dnia 8 maja 2017 r., w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2896 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1203/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII/175/17 Rady Gminy Choceń z dnia 20 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2894 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1196/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLI/334/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 listopada 2017 r., w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 2892 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1194/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIX/141/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 31 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2893 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1179/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XV/151/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 22 czerwca 2016 r. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 2880 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1343/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 października 2016 r. nr XVI/85/2016 w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 2881 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1260/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XL/320/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 lutego 2018 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Inowrocław na 2018 r.
2019 2879 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1310/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy Raciążek z dnia 12 marca 2013 r. nr XXIX/212/13 w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 2877 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 43/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Gruta z dnia 23 marca 2018 r. nr XXIX/208/18 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 r.
2019 2878 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1337/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy Koneck z dnia 12 września 2014 r. nr XXXVII/215/14 w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 2885 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 384/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XIV/72/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy
2019 2886 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 877/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXV/85/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 20 grudnia 2012 r. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 2884 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 403/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XX/139/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 17 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2882 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1205/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 lutego 2017 r. nr XXV/151/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2883 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1270/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XL/306/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 27 marca 2018 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złotniki Kujawskie w 2018 r.
2019 2897 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1202/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII/183/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2911 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 815/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XV/92/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2016 r. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 2912 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 801/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXII/207/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 listopada 2017 r. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 2910 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 401/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIV/202/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2017 r. nr XXIV/202/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2908 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 576/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXVIII/212/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 maja 2017 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 2909 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 503/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXV/210/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 września 2017 r. w przedmiocie przyjęcia statutu gminy
2019 2916 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 492/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 3 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/302/2018 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 2 marca 2018 r. w przedmiocie pozbawienia odcinków drogi kategorii drogi powiatowej
2019 2917 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 847/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 26 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIX/247/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w przedmiocie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów odstąpienia od ich usunięcia
2019 2915 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 265/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 3 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIX.174.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 16 lutego 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2913 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 330/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/312/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2914 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 313/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 10 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXII/161/17 Rady Gminy Gruta z dnia 31 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2901 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 333/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXI/207/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2902 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 868/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIX/211/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 23 kwietnia 2018 r. w przedmiocie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Jeziora Wielkie
2019 2900 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 380/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXI/137/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2898 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1214/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXI-117/2000 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 grudnia 2000 r. w przedmiocie zasad naliczania ilości wprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i warunków podłączenia do sieci kanalizacyjnej
2019 2899 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1188/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXII/129/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2906 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 329/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/176/17 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 marca 2017 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 2907 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 544/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXIV/266/2018 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 9 lutego 2018 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 2905 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1164/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XIII/100/16 Rady Gminy Osie z dnia 28 czerwca 2016 r. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 2903 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1165/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXV/218/2017 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 września 2017 r. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 2904 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1382/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2013 r. nr XXXVI/512/2013 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 2350 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 810/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXV/253/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z 10 listopada 2017 r. w części obejmującej postanowienia załączników
2019 2351 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 794/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XV/115/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 listopada 2016 r. w części obejmującej postanowienia załączników
2019 2352 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 902/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXI/353/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r. w części obejmującej postanowienia załączników
2019 2264 2019-04-11 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1496/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr III/18/2002 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 grudnia 2002 r. w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 2265 2019-04-11 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 833/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 2 października 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia zastępczego nr 179/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r., w przedmiocie nadania nazwy ulicy
2019 1656 2019-03-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 706/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIX/223/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w przedmiocie ustalenia zryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1655 2019-03-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 562/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/89/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 listopada 2015 r. w przedmiocie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej postanowienia załączników
2019 1658 2019-03-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 562/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/89/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 listopada 2015 r. w części obejmującej postanowienia załączników
2019 1657 2019-03-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 793/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVII/193/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych w części obejmującej postanowienia załączników
2019 1483 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1394/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia częściowej nieważności uchwały Rady Gminy Rojewo z dnia 12 listopada 2009 r. nr XXVII/208/2009 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 1482 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 450/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 marca 2017 r., nr XXIII/198/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 1484 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 185/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 9, § 17, § 18 załącznika do uchwały Rady Gminy Rogoźno z dnia 24 października 2017 r. nr XXVII/156/2017 w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 1486 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 30/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Sośno z dnia 22 kwietnia 2004 r. nr XII/71/04 w przedmiocie zasad podłączania się do komunalnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
2019 1485 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 522/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności załącznika nr 1 w części do uchwały Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016 r. nr RGK.0007.139.2016 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 1481 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 133/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Lisewo z dnia 28 marca 2017 r. nr XXVII/181/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 1477 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1452/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Torunia z dnia 23 lutego 2017 r. nr 537/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Toruniu na rok 2017
2019 1476 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 978/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały w przedmiocie odwołania dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt w Kruszwicy
2019 1478 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 103/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 12 uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 maja 2015 r. nr IV/22/2015 w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin
2019 1480 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 425/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 marca 2017 r. nr XXX/172/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 1479 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 402/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 marca 2017 r. nr XXII/120/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 1487 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 51/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2017 r. nr RGK.0007.32.2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 1495 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 772/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 czerwca 2016 r. nr XXII/197/2016 w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 1494 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 115/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 15 ust.1 uchwały Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2006 r. nr XXXIII/229/2006 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 1496 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 814/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 ust. 1, § 6 ust. 1 i 2, § 10 ust. 1 pkt 1 i 2 załącznika nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 sierpnia 2016 r. nr XVIII/140/2016 w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 1498 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 424/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 3 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Osiek z dnia 14 grudnia 2016 r. nr XIX/98/16 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 1497 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 339/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Chełmno z dnia 23 marca 2017 r. nr XVIII/124/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 1493 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 451/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 r. nr XVII/101/2016 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na rok 2017
2019 1489 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 131/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 czerwca 2016 r. nr XVIII/125/2016 w przedmiocie zamiany gruntów między gminą a osobą fizyczną
2019 1488 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 109/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 16 ust. 2 uchwały Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 lutego 2009 r. nr XXX/339/2009 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody
2019 1490 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 784/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 ust. 1, § 3 ust. 1, § 11 ust. 2 i § 12 załącznika do uchwały Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 listopada 2017 r., nr XXXVI/280/2017 w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 1492 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 851/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzenia zastępczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. nr 178/2018 w przedmiocie nadania nazwy ulicy
2019 1491 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 331/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Książki z dnia 28 marca 2017 r. nr XXVIII/195/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 645 2019-01-31 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 473/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy Drzycim z dnia 30 listopada 2015 r. nr X/65/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
2019 646 2019-01-31 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 575/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w części uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015 r. nr XIV/101/2015 w przedmiocie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2019 647 2019-01-31 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 572/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 listopada 2015 r. nr IX/82/2015 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 6699 2018-12-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 499/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 4 września 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na uchwałę Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 listopada 2015 r. nr XIII/93/15 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości
2018 6700 2018-12-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 474/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 11 września 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na uchwałę Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 listopada 2015 r. nrXVII/84/2015 w przedmiocie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2018 6698 2018-12-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 492/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 4 września 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na uchwałę Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2015 r. nr XV/124/2015 w przedmiocie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 6695 2018-12-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 440/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na uchwałę Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2017 r. nr XXXVIII/383/2017 w przedmiocie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2018 6696 2018-12-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 416/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na uchwałę Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 listopada 2015 r. nr XII/83/15 w przedmiocie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. stwierdza nieważność zaskarżonej Uchwały w części obejmującej postanowienia załącznika: nr 1 rubryka „H” w zakresie zapisu: „Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”
2018 6704 2018-12-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 495/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 2 października 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na uchwałę Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 listopada 2015 r. nr XII/93/15 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 6705 2018-12-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 450/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 2 października 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na uchwałę Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2015 r. nr XIV 99.2015 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 6703 2018-12-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 487/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 25 września 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na uchwałę Rady Gminy Warlubie z dnia 26 listopada 2015 r. nr XIV/68/2015 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 6701 2018-12-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 475/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 11 września 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na uchwałę Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 listopada 2015 r. nr 105/15 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 6702 2018-12-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 485/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 11 września 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na uchwałę Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015 r. nr XI/64/2015 w przedmiocie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2018 6634 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1308/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 29 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu na uchwałę Rady Miejskiej w Kruszwicyz dnia 8 grudnia 2005 r., nr XLI/343/2005 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 6633 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1232/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 29 maja 2018 r. w sprawie skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. nr X/246/15 w przedmiocie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich
2018 6632 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1257/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 23 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu na uchwałę Rady Gminy Zbójno z dnia 27 lutego 2006 r. nr XXIX/153/2006 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 6637 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1345/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu na uchwałę Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 lutego 2006 r., nr XXX/212/2006 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy
2018 6636 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 440/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 30 maja 2018 r. w sprawie skargi na zarządzenie Wójta Gminy Białe Błota z dnia 9 lutego 2018 r. nr SG.0050.16.2018 w przedmiocie odwołania dyrektora gminnego centrum kultury
2018 6635 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1361/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 29 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na uchwałę Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 marca 2017 r., nr XXVI/177/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 6631 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 332/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 22 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2017 r. nr XXVII/149/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 6627 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1347/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 22 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu na uchwałę Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 września 2002 r. nr XXXVIII/311/2002 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy
2018 6626 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 470/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Inowrocławskich Kopalni Soli „SOLINO” S. A. w Inowrocławiu na uchwałę Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. nr XXIII/192/2017 w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy radnemu powiatu
2018 6625 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1076/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie skargi Powiatu Wąbrzeskiegona rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2017 r. nr 80/2017 w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie przyjęcia Karty Samorządności
2018 6630 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 328/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 22 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Grudziądzu na uchwałę Rady Gminy Grudziądz z dnia 22 listopada 2017 r. nr XLVII/431/2017 w przedmiocie regulaminu korzystania z sal sportowych znajdujących się na terenie gminy
2018 6629 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1393/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 22 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu na uchwałę Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 maja 2008 r. nr XIV/112/08 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 6628 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd1364/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 22 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu na uchwałę Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 października 2015 r. nr XI/65/2015 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze Gminy Inowrocław
2018 6647 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1425/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim na uchwałę Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 marca 2006 r. nr XXXVI/330/06 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 6646 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1383/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu na uchwałę Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 5 grudnia 2005 r. nr XXXIV/274/2005 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
2018 6645 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 366/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Brodnica z dnia 22 marca 2017 r. nr XXV/154/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 6650 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 400/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 marca 2017 r. nr XX/101/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 6649 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 393/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 lutego 2017 r. nr XXXIV/14/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 6648 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 383/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Golub - Dobrzyń z dnia 30 marca 2017 r. nr XXXIII.174.2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 6644 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 119/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Lubicz z dnia 30 marca 2017 r. nr XXXII/404/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 6640 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1309/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Chełmnie na uchwałę Rady Miasta Chełmna z dnia 7 lutego 2006 r. nr XLI/276/2006 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 6639 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 110/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego we Włocławku na uchwałę Rady Gminy Lubanie z dnia 30 listopada 2004 r. nr XVII/125/04 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 6638 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 86/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe na uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2017 r. nr XL/826/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 6643 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 112/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe na uchwałę Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2017 r. nr XXIV/225/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 6642 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1419/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim na uchwałę Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2001 r. nr XXV-165/01 w przedmiocie zasad i trybu korzystania z gminnej sieci kanalizacyjnej
2018 6641 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1331/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na uchwałę Rady Gminy Dragacz z dnia 27 marca 2017 r. nr XVIII/187/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 5752 2018-11-13 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 443/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na uchwałę Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015 r. nr XI/97/15 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 5753 2018-11-13 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 449/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na uchwałę Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2015 r. nr XV.108.2015 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 5754 2018-11-13 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd421/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na uchwałę Rady Gminy Osielsko z dnia 01 grudnia 2015 r. nr XI/107/2015 w przedmiocie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 5516 2018-10-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1296/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na uchwałę Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 marca 2017 r. nr XXIII/139/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 5517 2018-10-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1011/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Nakle nad Notecią na uchwałę Rady Gminy Sicienko z dnia 29 marca 2017 r. nr XXIII/212/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 5514 2018-10-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 184/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 marca 2017 r. nr XXI/190/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 5515 2018-10-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 172/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego Bydgoszcz Południe na uchwałę Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 lutego 2017 r. nr XXV/197/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 5518 2018-10-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 340/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2018 r. w sprawieskargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2017 r. nr XXIX/195/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 5521 2018-10-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 355/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Stolno z dnia 17 marca 2017 r. nr XXV/186/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 5522 2018-10-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 111/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Łubianka z dnia 12 października 2016 r. nr XX/174/2016 w przedmiocie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2018 5519 2018-10-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1416/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim na uchwałę Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2001 r. nr XXV-166/01 w przedmiocie ustalenia opłaty za przyłącze do sieci kanalizacyjnej
2018 5520 2018-10-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1135/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Szubinie na uchwałę Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2017 r. nr XXXIII/286/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 5510 2018-10-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 72/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego Toruń Centrum-Zachód w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 kwietnia 2014 r. nr XXXVII/262/2014 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 5509 2018-10-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1395/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu na uchwałę Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 22 czerwca 2016 r. nr XXVI/123/2016 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 5508 2018-10-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1417/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim na uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2000 r. nr XXVI/182/2000 w przedmiocie opłaty za przyłącze wodociągowe
2018 5513 2018-10-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 52/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Szubinie na uchwałę Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 marca 2017 r. nr XXXI/348/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 5512 2018-10-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 969/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu na uchwałę Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 marca 2017 r., nr XXXI/305/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 5511 2018-10-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 999/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu na uchwałę Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 stycznia 2017 r., nr XXVI/274/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 5142 2018-10-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1328/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na uchwałę Rady Gminy Osie z dnia 28 marca 2017 r. nr XX/149/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 5143 2018-10-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 46/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Szubinie na uchwałę Rady Gminy w Gąsawie z dnia 31 marca 2017 r. nr XXV/223/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 5140 2018-10-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1462/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Miasta Inowrocław na uchwałę Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 października 2017 r. nr XXXII/253/2017 w przedmiocie pozbawienia odcinków dróg kategorii drogi powiatowej i zaliczenia ich do dróg kategorii drogi gminnej
2018 5141 2018-10-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1298/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na uchwałę Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2016 r. nr XX/204/2016 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 5144 2018-10-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1318/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na uchwałę Rady Gminy Warlubie z dnia 15 listopada 2001 r. nr XVIII/197/01 w przedmiocie zasady wykonywania przyłączy kanalizacyjnych i ponoszenia opłat za przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej
2018 5147 2018-10-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1346/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ w Bydgoszczy na uchwałę Rady Gminy Osielsko z dnia 21 marca 2017 r. nr II/35/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 5148 2018-10-12 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 372/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na uchwałę Rady Gminy Lniano z dnia 23 listopada 2015r. nr IX/105/2015 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 5145 2018-10-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 848/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Miasta Chełmna z dnia 30 października 2012 r. nr XXIV/155/2012 w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
2018 5146 2018-10-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1279/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na uchwałę Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 lutego 2017 r. nr XXVII/174/17 w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 4767 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1256/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Chełmnie na uchwałę Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 3 lutego 2006 r. nr XXVIII/186/06 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 4766 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1015/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu na uchwałę Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 marca 2017 r. nr XXIII/201/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 4765 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1003/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu na uchwałę Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2017 r. nr XXIV/167/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 4768 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1442/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 marca 2017 r. nr XXVI/136/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2018 4771 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 57/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Szubinie na uchwałę Rady Gminy Rogowo z dnia 14 marca 2017 r. nr XX/125/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 4770 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1273/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 listopada 2015 r. nr XIV/76/2015 w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2018 4769 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 727/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na uchwałę Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2016 r. nr X/101/2016 w przedmiocie ustalenia wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji sołtysa
2018 4760 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 988/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu na uchwałę Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 lutego 2017 r. nr XXIV/215/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 4759 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1319/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na Uchwałę Rady Gminy Warlubie z dnia 27 kwietnia 2000 r. nr XV/109/00 w przedmiocie zasad wykonywania przyłączy kanalizacyjnych, przyłączania się do kanalizacji oraz zasad dostarczania wody, odprowadzania ścieków i korzystania z gminnego wysypiska nieczystości stałych
2018 4758 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 953/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 października 2017 r. w sprawie skargi Gminy Koronowo na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2017 r. nr 79/2017 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic w miejscowości Koronowo
2018 4761 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 870/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 lipca 2015 r., nr IX/43/2015 w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka
2018 4764 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1012/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu na uchwałę Rady Gminy Rojewo z dnia 23 marca 2017 r. nr XXVII/169/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 4763 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1010/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Nakle nad Notecią na uchwałę Rady Gminy Sicienko z dnia 22 lutego 2017 r. nr XXII/205/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 4762 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 792/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie skargi Heleny Siwińskiej na zarządzenie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 sierpnia 2016 r., nr 246/2016 w przedmiocie zmiany zarządzenia w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
2018 4772 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1026/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Szubinie na uchwałę Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 marca 2017 r. nr XXXI/367/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 4782 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1297/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na uchwałę Rady Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2017 r. nr XXIX/174/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 4781 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 118/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 9 września 2015 r. nr XI/91/15 w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2018 4780 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1231/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Szubinie na uchwałę Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 2 grudnia 2005 r., nr XLI/243/2005 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 4783 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 737/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu na uchwałę Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. nr XXII/185/2016 w przedmiocie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2017 r. za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze powiatu inowrocławskiego i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym
2018 4786 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1330/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego Bydgoszcz-Północ na uchwałę Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 marca 2017 r. nr XXVII.228.2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 4785 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1332/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na uchwałę Rady Gminy Drzycim z dnia 28 marca 2017 r. nr XX/157/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 4784 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1002/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu na uchwałę Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 lutego 2017 r. nr XIX/217/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 4775 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1329/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego Bydgoszcz-Północ na uchwałę Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 lutego 2017 r. nr XX/219/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 4774 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1280/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Miasta Chełmna z dnia 18 czerwca 2013 r. nr XXXII/214/2013 w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2018 4773 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1063/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Szubinie na uchwałę Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 marca 2017 r. nr XXI/214/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 4776 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1453/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego Toruń Centrum-Zachód na uchwałę Rady Miasta Torunia z dnia 9 lutego 2006 r. nr 950/06 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Torunia
2018 4779 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr IISA/Bd 744/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Beaty Klajbor i Łukasza Klajbora na uchwałę Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 kwietnia 2017 r. nr RGK.0007.55.2015 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2018 4778 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1269/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świeciu na uchwałę Rady Gminy Jeżewo z dnia 15 lutego 2017 r. nr XXV/190/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 4777 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1000/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Tucholi na uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 marca 2017 r. nr XXVI/166/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 3591 2018-07-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 812/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Lubicz z dnia 29 lipca 2016 r., nr XXIV/278/2016 w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubicz
2018 3592 2018-07-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 738/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na Uchwałę Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 listopada 2012 r. nr XX/143/12 w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat
2018 3589 2018-07-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1139/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2013 r. nr XLVI/969/13 w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania tych opłat
2018 3590 2018-07-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 48/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 marca 2017 r. w spraw skargi Prokuratora Rejonowego w Szubinie na uchwałę Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 kwietnia 2012 r. nr XXII/199/2012 w przedmiocie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2018 3595 2018-07-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 998/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Szubinie na uchwałę Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 marca 2017 r. nr XXVIII/249/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 3596 2018-07-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 997/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu na uchwałę Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 stycznia 2017 r. nr XXVI/204/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 3593 2018-07-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 990/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Tucholi na uchwałę Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2017 r. nr XXX/225/2017 w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Więcbork na rok 2017
2018 3594 2018-07-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 989/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Tucholi na uchwałę Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017 r. nr XXX/238/2017 w przedmiocie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2017
2018 2837 2018-05-22 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 1011/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Unisław z dnia 7 grudnia 2015 r. nr X/89/15 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 2833 2018-05-22 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 1000/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 listopada 2015 r. nr IX/75/2015 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji deklaracji podatkowych
2018 2832 2018-05-22 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 945/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Osiek z dnia 3 grudnia 2015 r. nr XI/57/2015 w przedmiocie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny
2018 2831 2018-05-22 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 974/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 listopada 2015 r. nr XVII/121/2015 w przedmiocie uchwały w przedmiocie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2018 2836 2018-05-22 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 1062/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 listopada 2012 r. nr XX/182/12 w przedmiocie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 2835 2018-05-22 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 1010/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2015 r. nr X/79/15 w przedmiocie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości i formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
2018 2834 2018-05-22 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 946/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 listopada 2015 r. nr X/56/15 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji deklaracji podatkowych
2018 2666 2018-05-08 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 968/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2015 r. nr VIII/62/15 w przedmiocie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2018 2667 2018-05-08 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 970/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego Bydgoszcz-Północ na uchwałę Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2017r. nr XLIII/341/17 w przedmiocie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz zbiorowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Koronowo
2018 2664 2018-05-08 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 950/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2015 r. nr XII/83/2015 w przedmiocie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny.
2018 2665 2018-05-08 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 960/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Chełmża z dnia 17 grudnia 2015 r. nr XIII/122/15 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 2668 2018-05-08 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 973/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Lisewo z dnia 25 listopada 2015 r. nr XIV/72/2015 w przedmiocie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny
2018 2671 2018-05-08 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 992/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Książki z dnia 4 grudnia 2015 r. nr XII/59/15 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
2018 2672 2018-05-08 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 1023/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Miasta Golubia – Dobrzynia z dnia 30 listopada 2011 r. nr XVIII/79/2011 w przedmiocie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2018 2669 2018-05-08 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 981/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 listopada 2015 r. nr XV/75/2015 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 2670 2018-05-08 Wyrok Wyrok nr ISA/Bd 982/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2012 r. nr 428/12 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 1961 2018-04-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1364/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Szubinie na uchwałę Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 marca 2016 r. nr XIX/231/16 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 1960 2018-04-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 181/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na uchwalę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. nr X/250/15 w przedmiocie obszaru chronionego krajobrazu
2018 1964 2018-04-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 187/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 października 2017 r. w sprawie skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 września 2016 r. nr 173/16 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2018 1963 2018-04-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 105/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 10 października 2017 r. w sprawie skargi Mirosława Czerniec na uchwałę Rady Gminy Wąbrzeźno (obecnie Rady Gminy Ryńsk) z dnia 19 czerwca 2013 r. nr XXXIX/252/2013 w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2018 844 2018-02-19 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 849/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 października 2017 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Obrowo z dnia 27 listopada 2015 r. nr XII/75/2015 w przedmiocie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2018 845 2018-02-19 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 844/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 października 2017 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Łysomice z dnia 24 listopada 2015 r. nr XV/85/2015 w przedmiocie przyjęcia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 846 2018-02-19 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 839/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 października 2017 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2015 r. nr XV/170/2015 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 472 2018-01-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1497/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 czerwca 2017 r. Wyrok nr II SA/Bd 1497/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 czerwca 2016 r.w sprawie stwierdzenia nieważności paragrafu 5 punkt 7 zaskarżonej uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. nr X/255/15 w przedmiocie Obszaru Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy
2018 471 2018-01-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 27/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2017 r. Wyrok nr II SA/Bd 27/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie skargi Gminy Miasta Inowrocław na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 listopada 2016 r. nr 94/2016 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2018 473 2018-01-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1395/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 sierpnia 2017 r. Wyrok nr II SA/Bd 1395/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Nakle nad Notecią na uchwałę Rady Gminy Sadki z dnia 31 marca 2016 r. nr XVIII/23/2016 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
2018 475 2018-01-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 201/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 września 2017 r. wyrok nr II SA/Bd 201/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 września 2017 r. w sprawie skargi Iwony Ziębickiej na uchwałę Rada Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2007 r. nr XVIII/219/07 w przedmiocie zmiany wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych
2018 474 2018-01-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 3/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 września 2017 r. Wyrok nr II SA/Bd 3/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 września 2017 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Szubinie na uchwałę Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 stycznia 2008 r. nr XIV/98/08 w przedmiocie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych i wyróżnień
2017 4410 2017-11-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1502/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonego zarządzenia nr OR-I.2123.7.2016 Prezydenta Grudziądza z dnia 25 lutego 2016 r. w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szpitala
2017 4409 2017-11-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1013/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 ust. 1 zaskarżonej uchwały nr XVIII/311/2016 Rady Miejskiej w Nakle n/Notecią z dnia 28 stycznia 2016 r. w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Nakło nad Notecią oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2017 4411 2017-11-15 Wyrok Wyrok nr II SA/ Bd 1352/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały nr XX/169/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 marca 2016 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2017 4413 2017-11-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 59/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/254/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 kwietnia 2013 r. w przedmiocie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
2017 4412 2017-11-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1370/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały nr XIII/110/2016 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 lutego 2016 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2017 3648 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 629/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie uchylenia rozstrzygnięcia nadzorczego nr 19/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2016 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 3647 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 625/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie uchylenia rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2016 r. nr 25/2016 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 3646 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 626/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie uchylenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2016 r. nr 24/2016 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 3651 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1254/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVIII/167/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 marca 2016 r. w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy
2017 3650 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1069/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 października 2016 r. w sprawie uchylenia w części rozstrzygnięcia nadzorczego nr 67/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2015 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 3649 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 630/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie uchylenia rozstrzygnięcia nadzorczego nr 21/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2016 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 3642 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1303/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLIII/377/14 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 3641 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1113/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 16/498/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r. w przedmiocie unieważnienia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora teatru
2017 3640 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1112/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2015 r. nr 8/246/15 w przedmiocie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora teatru
2017 3645 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 624/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie uchylenia rozstrzygnięcia nadzorczego nr 23/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2016 r. wprzedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 3644 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 627/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie uchylenia rozstrzygnięcia nadzorczego nr 20/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2016 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 3643 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1498/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. nr X/256/15 w przedmiocie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego
2017 3652 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1472/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr IV/27/2011 Rady Gminy Fabianki z dnia 17 lutego 2011 r. w przedmiocie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową
2017 3661 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1559/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXIII/478/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 maja 2013 r. w przedmiocie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2017 3660 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1462/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr V/19/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 stycznia 2011 r., w przedmiocie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
2017 3659 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 93/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie stwierdza nieważności uchwały nr XLIV.383.2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 stycznia 2014 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe i nagród dla trenerów
2017 3664 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 94/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XVIII/157/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 września 2016 r. w przedmiocie statutu Gminy Miasta Brodnicy
2017 3663 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1597/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXIV/510/2016 Rady Miejskiej w Nakle n/Notecią z dnia 25 sierpnia 2016 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 3662 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1500/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVI/139/16 Rady Miasta Rypin z dnia 18 lutego 2016 r. nr XVI/139/16 w przedmiocie zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego
2017 3655 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1470/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy Sośno z dnia 21 czerwca 2016 r. nr XVIII/113/16 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 3654 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1469/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XVIII/112/16 Rady Gminy Sośno z dnia 21 czerwca 2016 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 3653 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1353/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 lutego 2016 r. nr XVI/145/2016 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2017 3658 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 92/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XV/142/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe i nagród dla trenerów
2017 3657 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1455/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012 r. nr XI/108/12 w przedmiocie zasad udzielania stypendiów i nagród
2017 3656 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1255/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 17 lutego 2016 r. nr XII/105/16 w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2017 2691 2017-06-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1127/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 grudnia 2016 r. Wyrok nr II SA/Bd 1127/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 grudnia 2016 r.
2017 2690 2017-06-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1095/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 grudnia 2016 r. Wyrok nr II SA/Bd 1095/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 grudnia 2016 r.
2017 2692 2017-06-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 957/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 grudnia 2016 r. Wyrok nr II SA/Bd 957/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 grudnia 2016 r.
2017 2694 2017-06-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1156/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 lutego 2017 r. Wyrok nr II SA/Bd 1156/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 lutego 2017 r.
2017 2693 2017-06-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1102/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2017 r. Wyrok nr II SA/Bd 1102/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2017 r.
2017 1344 2017-03-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 543/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 września 2016 r. wyrok nr II SA/Bd 543/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 września 2016 r.
2017 1345 2017-03-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 656/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 3 listopada 2016 r. wyrok nr II SA/Bd 656/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 3 listopada 2016 r.
2017 1346 2017-03-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1032/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 listopada 2016 r. wyrok nr II SA/Bd 1032/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 listopada 2016 r.
2016 4861 2016-12-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1455/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2016r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Nr II SA/BD 1455/15
2016 4860 2016-12-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 41/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2016r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Nr II SA/Bd 41/16
2016 4862 2016-12-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 472/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 lipca 2016r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Nr II SA/BD 472/16
2016 4864 2016-12-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 522/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 lipca 2016r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Nr II SA/Bd 522/16
2016 4863 2016-12-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 489/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 lipca 2016r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Nr II SA/Bd 489/16
2016 3607 2016-10-25 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 326/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 2 sierpnia 2016r. wyrok Nr I SA/BD 326/16 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W BYDGOSZCZY
2016 3423 2016-10-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 161/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 maja 2016r. WYROK NR II SA/Bd 57/16 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W BYDGOSZCZY
2016 3424 2016-10-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 144/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 31 maja 2016r. WYROK NR II SA/Bd 144/16 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W BYDGOSZCZY
2016 3425 2016-10-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 268/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 31 maja 2016r. WYROK NR II SA/Bd 268/16 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W BYDGOSZCZY
2016 2619 2016-07-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 57/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 marca 2016r. wyrok nr II SA/Bd 57/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 marca 2016r.
2016 2620 2016-07-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 58/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 marca 2016r. wyrok nr II SA/Bd 58/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 marca 2016r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2016 2621 2016-07-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1426/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 marca 2016r. wyrok nr II SA/Bd 1426/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 marca 2016r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2016 1475 2016-04-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1178/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2016 1476 2016-04-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1179/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2015r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2016 1477 2016-04-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1316/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2015r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2015 2869 2015-09-25 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 1063/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 lutego 2013r. W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2015 2370 2015-07-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 622/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 października 2014r. Sygn. akt II SA/Bd 622/14
2015 2369 2015-07-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 692/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 września 2014r. Sygn. akt II SA/Bd 692/14
2015 2371 2015-07-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1297/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2014r. Sygn. akt II SA/Bd 1297/14
2015 2373 2015-07-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1237/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2015r. Sygn. akt II SA/Bd 1237/14
2015 2372 2015-07-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 964/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2014r. Sygn. akt II SA/Bd 964/14
2015 1292 2015-04-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 780/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 września 2014r. sygn. akt II SA/Bd 780/14
2015 1291 2015-04-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 621/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 września 2014r. Sygn. akt II SA/Bd 621/14
2015 1293 2015-04-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 781/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 września 2014r. sygn. akt II SA/Bd 781/14
2015 1295 2015-04-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1271/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2014r. Sygn. akt II SA/Bd 1271/14
2015 1294 2015-04-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 782/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 września 2014r. sygn. akt II SA/Bd 782/14
2014 2786 2014-10-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1608/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 marca 2014r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II SA/Bd 1608/13
2014 2785 2014-10-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 591/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 października 2013r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II SA/Bd 591/13
2014 2784 2014-10-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 616/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 30 września 2013r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II SA/Bd 616/13
2014 2787 2014-10-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 255/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 kwietnia 2014r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II SA/Bd 255/14
2014 2790 2014-10-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 571/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 czerwca 2014r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II SA/Bd 571/14
2014 2789 2014-10-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 524/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 10 czerwca 2014r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II SA/Bd 524/14
2014 2788 2014-10-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 194/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2014r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II SA/Bd 194/14
2014 825 2014-03-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 618/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 września 2013r. Sygn. akt II SA/BD 618/13
2014 826 2014-03-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 620/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 września 2013r. Sygn. akt II SA/Bd 620/13
2014 823 2014-03-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1392/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2012r. Sygn. akt II SA/BD 1392/11
2014 824 2014-03-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 619/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 września 2013r. Sygn. akt II SA/BD 619/13
2014 827 2014-03-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 621/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 września 2013r. Sygn. akt II SA/BD 621/13
2014 830 2014-03-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 754/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 października 2013r. Sygn. akt II SA/Bd 754/13
2014 831 2014-03-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 887/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 listopada 2013r. Sygn. akt II SA/Bd 887/13
2014 828 2014-03-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 627/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 października 2013r. Sygn. akt II SA/BD 627/13
2014 829 2014-03-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 617/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 października 2013r. Sygn. akt II SA/BD 617/13
2013 3297 2013-11-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 989/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 989/12
2013 3296 2013-11-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 479/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 479/11
2013 3299 2013-11-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 132/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2013r. Sygn. akt II SA/Bd 132/12
2013 3298 2013-11-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1209/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2013r. Sygn. akt II SA/Bd 1209/12
2013 1980 2013-05-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 660/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 września 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 660/12
2013 1957 2013-05-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 617/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 września 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 617/12
2013 1958 2013-05-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 630/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 września 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 630/12
2013 1959 2013-05-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 632/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 października 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 632/12
2013 1956 2013-05-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 601/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 września 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 601/12
2013 1953 2013-05-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 285/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 czerwca 2012r. sygn. II SA/Bd 285/12
2013 1954 2013-05-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 578/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 września 2012r. sygn. II SA/Bd 578/12
2013 1955 2013-05-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 600/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 września 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 600/12
2013 1964 2013-05-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1009/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 1009/12
2013 1965 2013-05-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1118/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 1118/12
2013 1966 2013-05-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 895/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 października 2012r. sygn. II SA/Bd 895/12
2013 1963 2013-05-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 972/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 972/12
2013 1960 2013-05-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 717/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 października 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 717/12
2013 1961 2013-05-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 791/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 791/12
2013 1962 2013-05-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 850/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 850/12
2013 891 2013-02-20 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 1002/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2011r. wyrok nr I SA/Bd 1002/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2011r.
2013 639 2013-01-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 373/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 czerwca 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 373/12
2013 640 2013-01-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 526/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 lipca 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 422/12
2013 637 2013-01-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 422/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 422/12
2013 638 2013-01-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 408/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 czerwca 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 408/12
2013 641 2013-01-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 524/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 524/12
2013 644 2013-01-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 667/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 września 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 667/12
2013 645 2013-01-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 625/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 września 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 625/12
2013 642 2013-01-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 507/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 sierpnia 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 507/12
2013 643 2013-01-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 491/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 września 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 491/12
2012 2372 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 192/12
2012 2371 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 172/12
2012 2370 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 120/12
2012 2375 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 218/12
2012 2374 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 272/12
2012 2373 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 210/12
2012 2366 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 89/12
2012 2365 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 176/12
2012 2364 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 130/12
2012 2369 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 273/12
2012 2368 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 224/12
2012 2367 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 148/12
2012 2384 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 czerwca 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 362/12
2012 2383 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 29 maja 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 265/12
2012 2382 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 maja 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 366/12
2012 2387 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 421/12
2012 2386 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 czerwca 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 244/12
2012 2385 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 czerwca 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 503/12
2012 2378 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 175/12
2012 2377 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 174/12
2012 2376 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 231/12
2012 2381 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 maja 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 269/12
2012 2380 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 maja 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 268/12
2012 2379 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 249/12
2012 2346 2012-10-29 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 marca 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 1373/11
2012 2345 2012-10-29 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 marca 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 1372/11
2012 2347 2012-10-29 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 25/12
2012 2349 2012-10-29 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 marca 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 86/12
2012 2348 2012-10-29 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 marca 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 75/12
2012 1049 2012-05-07 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 388/11
2012 1050 2012-05-07 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 września 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 696/11
2012 1047 2012-05-07 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 kwietnia 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 1536/10
2012 1048 2012-05-07 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 343/11
2012 1053 2012-05-07 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 października 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 869/11
2012 1054 2012-05-07 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 października 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 1053/11
2012 1051 2012-05-07 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 września 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 697/11
2012 1052 2012-05-07 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 października 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 939/11
2011 2545 2011-11-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 126/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 kwietnia 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 126/11
2011 2544 2011-11-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1183/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 1183/10
2011 2543 2011-11-23 Wyrok Wyrok nr Ii SA/Bd 934/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 października 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 934/10
2011 2546 2011-11-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 131/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 131/11
2011 2549 2011-11-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 243/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 243/11
2011 2548 2011-11-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 264/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 264/11
2011 2547 2011-11-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 252/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 kwietnia 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 252/11
2011 1820 2011-08-26 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2011r. Sygn. akt I SA/Bd 156/11
2011 1821 2011-08-26 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2011r. Sygn. akt I SA/Bd 140/11
2011 1822 2011-08-26 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2011r. Sygn. akt I SA/Bd 189/11
2011 1350 2011-07-18 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 1455/10
2011 1351 2011-07-18 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 1484/10
2011 1348 2011-07-18 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 września 2010r. Sygn. akt I SA/Bd 674/10
2011 1349 2011-07-18 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 marca 2011r. Sygn. akt I SA/Bd 35/11
2011 1354 2011-07-18 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 marca 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 18/11
2011 1355 2011-07-18 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 marca 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 699/10
2011 1352 2011-07-18 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 17/11
2011 1353 2011-07-18 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 marca 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 36/11
2011 1234 2011-06-24 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 października 2010r. Sygn. akt I SA/Bd 771/10
2011 707 2011-04-15 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 listopada 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 1016/10
2011 708 2011-04-15 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 listopada 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 1040/10
2011 705 2011-04-15 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 września 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 668/10
2011 706 2011-04-15 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 września 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 713/10
2011 709 2011-04-15 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 listopada 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 1017/10
2011 712 2011-04-15 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 1300/10
2011 713 2011-04-15 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 1336/10
2011 710 2011-04-15 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 1170/10
2011 711 2011-04-15 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 1288/10
2011 230 2011-02-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 lipca 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 389/10
2011 231 2011-02-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 lipca 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 557/10
2011 229 2011-02-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 czerwca 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 77/10
2011 227 2011-02-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 marca 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 156/10
2011 228 2011-02-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 251/10
2011 235 2011-02-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 sierpnia 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 420/10
2011 236 2011-02-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 sierpnia 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 585/10
2011 234 2011-02-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 sierpnia 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 278/10
2011 232 2011-02-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 lipca 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 586/10
2011 233 2011-02-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 10 sierpnia 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 537/10
2010 2286 2010-11-23 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 258/10
2010 2285 2010-11-23 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 kwietnia 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 182/10
2010 2288 2010-11-23 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 lipca 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 419/10
2010 2287 2010-11-23 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 414/10
2010 1402 2010-06-24 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 3 marca 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 93/10
2010 1400 2010-06-24 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 655/09
2010 1403 2010-06-24 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 marca 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 169/10
2010 1399 2010-06-24 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 508/09
2010 1401 2010-06-24 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 lipca 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 400/09
2010 1132 2010-05-20 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 lutego 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 1039/09
2010 1131 2010-05-20 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 1106/09
2010 559 2010-03-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 października 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 573/09
2010 560 2010-03-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 października 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 591/09
2010 561 2010-03-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 października 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 595/09
2010 556 2010-03-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 października 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 603/09
2010 557 2010-03-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 października 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 753/09
2010 558 2010-03-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 października 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 572/09
2010 565 2010-03-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 października 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 685/09
2010 566 2010-03-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 października 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 687/09
2010 567 2010-03-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 października 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 711/09
2010 562 2010-03-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 października 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 642/09
2010 563 2010-03-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 października 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 643/09
2010 564 2010-03-11 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 października 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 653/09
2010 477 2010-03-04 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 1 października 2009r. sygn. akt I SA/Bd 592/09
2010 13 2010-01-06 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 września 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 570/09
2010 14 2010-01-06 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 września 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 517/09
2010 15 2010-01-06 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 września 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 585/09
2010 17 2010-01-06 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2008r. Sygn. akt II SA/Bd 806/08
2010 16 2010-01-06 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2008r. Sygn. akt II SA/Bd 676/08
2009 2091 2009-12-09 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 10 czerwca 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 332/09
2009 2090 2009-12-09 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 1011/07
2009 2089 2009-12-09 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 stycznia 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 611/08
2009 2092 2009-12-09 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 325/09
2009 2095 2009-12-09 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 września 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 596/09
2009 2094 2009-12-09 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 3 września 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 581/09
2009 2093 2009-12-09 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 lipca 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 415/09
2009 1171 2009-05-27 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 stycznia 2009r. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wąbrzeźno
2009 545 2009-03-19 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2008r. w przedmiocie ustalenia dziennych stawek opłaty miejscowej.