Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 10

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1771 2019-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Zbójno z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbójno na 2018 rok, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Zbójno
2017 2991 2017-07-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Zbójno z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Kikół części zadania zleconego z administracji rządowej Gminy Powierzającej zadanie w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zawarte pomiędzy gminą Kikół a gminą Zbójno
2017 1517 2017-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbójno na 2016 rok, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Zbójno
2016 1163 2016-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Zbójno z dnia 22 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zbójno za 2015 rok, informacji o stanie mienia gminy Zbójno oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zbójno.
2015 1178 2015-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2015 Wójta Gminy Zbójno z dnia 25 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zbójno za 2014 rok, informacji o stanie mienia gminy Zbójno oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zbójno.
2014 1001 2014-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2014 Wójta Gminy Zbójno z dnia 17 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zbójno za 2013 rok, informacji o stanie mienia gminy Zbójno oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno.
2013 1169 2013-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2013 Wójta Gminy Zbójno z dnia 14 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zbójno za 2012 rok, informacji o stanie mienia Gminy Zbójno oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Zbójno.
2012 818 2012-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2012 Wójta Gminy Zbójno z dnia 16 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zbójno za 2011 rok, informacji o stanie mienia gminy Zbójno oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zbójno.
2010 899 2010-04-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2010 Wójta Gminy Zbójno z dnia 10 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zbójno za 2009 rok.
2009 602 2009-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2009 Wójta Gminy Zbójno z dnia 10 marca 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zbójno za 2008 r.