Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 6

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2494 2019-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2019 Wójta Gminy Stolno z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2018 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok, a także informacji o stanie mienia Gminy
2015 1491 2015-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 35 Wójta Gminy Stolno z dnia 30 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2014 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy.
2014 897 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/257 /2014 Wójta Gminy Stolno z dnia 14 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 895 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 255 /2014 Wójta Gminy Stolno z dnia 14 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 896 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/2014 Wójta Gminy Stolno z dnia 14 marca 2014r. w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2012 982 2012-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2012 Wójta Gminy Stolno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2011 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2011 rok samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia Gminy.