Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 14

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1710 2019-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego za 2018 rok
2018 1648 2018-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 248/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego za 2017 rok
2017 1876 2017-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 183/2017 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego za 2016 rok
2016 1376 2016-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/2016 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego za 2015 rok
2013 1682 2013-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 180/2013 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego za 2012 rok
2012 861 2012-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego za 2011 rok
2012 743 2012-03-29 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania Gminy Radziejów w zakresie wychowania przedszkolnego przez Szkołę Podstawową w Osięcinach, dla którego organem prowadzącym jest Gminy Osięciny
2012 646 2012-03-26 ANEKS Aneks nr 1 DO POROZUMIENIA 1/2011 Z GMINĄ BYTOŃ Wójta Gminy Radziejów z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania Gminy Bytoń w zakresie wychowania przedszkolnego przez Szkołę Podstawową im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Bieganowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Radziejów
2011 3327 2011-12-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 października 2011r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania Gminy Bytoń w zakresie wychowania przedszkolnego przez Szkołę Podstawową im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Bieganowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Radziejów
2011 3328 2011-12-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 2/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 28 października 2011r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania Gminy Osięciny w zakresie wychowania przedszkolnego przez Szkołę Podstawową im. Władysława Łokietka w Płowcach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Radziejów
2011 1006 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr IV/11/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 899 2011-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego za 2010 r.
2010 792 2010-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 148/2010 Wójta Gminy Radziejów z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
2009 484 2009-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2009 Wójta Gminy Radziejów z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r.