Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 13

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4270 2019-07-31 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Nowa Wieś Wielka oraz Gminie Białe Błota częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zawarte w Nowej Wsi Wielkiej w dniu 17 lipca 2019 r. pomiędzy:
2019 1777 2019-03-29 Zestawienie Zestawienie nr 1 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 marca 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Nowa Wieś Wielka
2018 1342 2018-03-15 Zestawienie Zestawienie nr 1 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 marca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Nowa Wieś Wielka
2017 2879 2017-07-07 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie kierowania na pobyt dzienny zaburzonych psychicznie mieszkańców Gminy Złotniki Kujawskie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej,
2017 1348 2017-03-31 Zestawienie Zestawienie nr 1 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 marca 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Nowa Wieś Wielka
2016 1019 2016-03-24 Zestawienie Zestawienie nr 1 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 marca 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Nowa Wieś Wielka
2015 999 2015-03-31 Zestawienie Zestawienie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 11 marca 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Nowa Wieś Wielka
2014 562 2014-02-19 Zestawienie Zestawienie nr 1 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 lutego 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Nowa Wieś Wielka
2013 1314 2013-03-27 Informacja Informacja nr 1 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 marca 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Nowa Wieś Wielka
2012 776 2012-03-30 Informacja Informacja nr 1 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 r. położonych na obszarze Gminy Nowa Wieś Wielka
2011 2113 2011-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/11 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie w sprawie udostępnienia boisk szkolnych w Nowej Wsi Wielkiej i w Brzozie oraz wprowadzenia Regulaminu korzystania z boisk szkolnych.
2011 579 2011-03-31 Informacja Informacja Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. położonych na obszarze gminy Nowa Wieś Wielka
2009 679 2009-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/09 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Nowa Wieś Wielka w 2008 r.