Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 10

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1794 2019-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Lipno z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2018 r.
2018 1787 2018-04-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Lipno z dnia 23 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2017 r., z wykonania planów finansowych instytucji kultury i informacji o stanie mienia Gminy Lipno
2018 1354 2018-03-16 ANEKS Aneks nr 4 Wójta Gminy Lipno z dnia 27 lutego 2018 r. do Porozumienia komunalnego zawartego w dniu 28 maja 1998 r., sporządzony dnia 27 lutego 2018 r. pomiędzy: 1.Gminą Miasta Lipna reprezentowaną przez Pawła Banasika, z siedzibą w Lipnie przy Placu Dekerta 8, zwaną w dalszej części Miasta Lipno, a 2.Gminą Lipno reprezentowaną przez Andrzeja Piotra Szychulskiego – Wójta Gminy Lipno z siedzibą w Lipnie przy ul. Mickiewicza, w dalszej części Gminą Lipna
2017 1070 2017-03-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2015 Wójta Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie w sprawie powierzenia Gminie Kikół realizacji zadania Gminy Lipno z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Suminie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi Gminę Lipno
2016 1249 2016-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/16 Wójta Gminy Lipno z dnia 25 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2015 r.
2014 2082 2014-07-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 202/14 Wójta Gminy Lipno z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2013 r.
2013 2196 2013-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 130/13 Wójta Gminy Lipno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Lipno za 2012 r.
2012 935 2012-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/12 Wójta Gminy Lipno z dnia 16 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Lipno za 2011 r.
2011 570 2011-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 127/10 Wójta Gminy Lipno z dnia 18 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
2009 738 2009-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/09 Wójta Gminy Lipno z dnia 13 marca 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r.