Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 16

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2020 2019-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2019 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2018 r.
2018 3861 2018-07-19 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Grudziądz z dnia 29 czerwca 2018 r. zawarte w dniu 29 czerwca 2018 roku, pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Grudziądzu, zwanym dalej „Naczelnikiem” i Wójtem Gminy Grudziądz, zwanym dalej „Wójtem”, w sprawie powierzenia Wójtowi zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanych dalej „opłatami”.
2017 2413 2017-06-05 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2017 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2016 r.
2017 1385 2017-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2017 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2016 r.
2017 734 2017-02-16 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Grudziądz zawarte w dniu 1 lutego 2017 r. pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Grudziądzu, zwanym dalej „Naczelnikiem” i Wójtem Gminy Grudziądz, zwanym dalej „Wójtem”, w sprawie powierzenia Wójtowi zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanych dalej „opłatami”.
2016 1919 2016-06-03 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2016 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 25 maja 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2015 r.
2016 1150 2016-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2016 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 30 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2015 r.
2015 2970 2015-10-02 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.10.2015 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2015r. w sprawie powierzenia gminie-miasto Grudziądz przez Gminę Grudziądz wykonywania zadania w zakresie prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2015 2091 2015-07-01 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2015 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 27 maja 2015r. z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2014 r.
2015 1048 2015-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2015 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 30 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2014 r.
2014 1903 2014-06-25 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 5 czerwca 2014r. Z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2013 r.
2014 970 2014-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2014 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 25 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2013 r.
2013 1243 2013-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 21 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2012 r.
2012 796 2012-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2012 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 21 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2011 r.
2011 719 2011-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2011 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2010 rok
2010 931 2010-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2010 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2009 rok