Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 13

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5082 2019-09-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/19 Wójta Gminy Dragacz z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok związanych ze  zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa oraz polegających na przeniesieniach między grupami
2019 1980 2019-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/19 Wójta Gminy Dragacz z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
2018 1731 2018-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/18 Wójta Gminy Dragacz z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
2017 1350 2017-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/17 Wójta Gminy Dragacz z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
2016 1250 2016-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/16 Wójta Gminy Dragacz z dnia 29 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
2015 1040 2015-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/15 Wójta Gminy Dragacz z dnia 27 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
2014 1031 2014-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/14 Wójta Gminy Dragacz z dnia 27 marca 2014r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
2013 1446 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/13 Wójta Gminy Dragacz z dnia 28 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
2012 855 2012-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/12 Wójta Gminy Dragacz z dnia 26 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
2012 328 2012-02-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 3 Wójta Gminy Dragacz z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Dragacz, dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych, w związku z realizacją projektu unijnego pn. „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza” pomiędzy Gminą-Miasto Grudziądz z siedzibą w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, NIP 876-242-68-42, REGON 871118833, zwaną dalej „Gminą Miejską” reprezentowaną przez : Roberta Malinowskiego – Prezydenta Grudziądza a Gminą Dragacz z siedzibą w Dragaczu, NIP 559-10-05-404, REGON 092350990, zwaną dalej „Gminą” reprezentowaną przez: Andrzeja Lorenca - Wójta Gminy Dragacz
2011 789 2011-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/11 Wójta Gminy Dragacz z dnia 21 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
2010 759 2010-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/10 Wójta Gminy Dragacz z dnia 17 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
2009 646 2009-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/09 Wójta Gminy Dragacz z dnia 19 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.