Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 9

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5310 2019-10-07 ANEKS Aneks nr 1 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do porozumienia, zawarty pomiędzy miastem Bydgoszcz a gmina Białe Błota
2019 3477 2019-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2019 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Białe Błota
2016 3201 2016-09-20 Porozumienie Porozumienie nr SG.0310.1.2016 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2016r. w zakresie powierzenia do realizacji Gminie Białe Błota zadania publicznego polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Sicienko opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu
2014 1342 2014-04-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Białe Błota w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej, na liniach komunikacyjnych łączących Bydgoszcz z niektórymi miejscowościami Gminy lub przebiegających na obszarze Gminy, pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Białe Błota
2014 507 2014-02-12 ANEKS Aneks nr 1/2014 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 10 stycznia 2014r. do Porozumienia Nr WE/3/2010 w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych Miasta Bydgoszcz oraz Gminy Białe Błota, zawartego w dniu 9 kwietnia 2010r.
2014 496 2014-02-11 ANEKS Aneks nr 1 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 27 listopada 2013r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Białe Błota przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom
2010 384 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XLII/460/2010 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
2009 1905 2009-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 305 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.
2009 713 2009-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 239 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r.