Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 53

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4802 2019-09-09 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Włocławskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku
2019 1215 2019-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej działających na terenie powiatu włocławskiego.
2019 1217 2019-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie powiatu włocławskiego.
2019 902 2019-02-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławekna prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2018 rok.
2018 1271 2018-03-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2017 rok.
2018 857 2018-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2018 Starosty Włocławskiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.
2018 858 2018-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2018 Starosty Włocławskiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2017 792 2017-02-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2016 rok.
2016 975 2016-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.
2016 976 2016-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2016 945 2016-03-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2015 rok.
2015 2598 2015-08-28 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Włocławskiego z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku
2015 1750 2015-06-02 Informacja Informacja Starosty Włocławskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych dotyczących budynków i lokali
2015 848 2015-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/15 Starosty Włocławskiego z dnia 6 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.
2015 849 2015-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/15 Starosty Włocławskiego z dnia 6 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2015 297 2015-02-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2014 rok
2014 2969 2014-10-30 Porozumienie Porozumienie Starosty Włocławskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego, zawarte pomiędzy gminą Baruchowo,, gminą Boniewo, miastem i gminą Chodecz, gminą Izbica Kujawska, miastem i gminą Lubień Kujawski, miastem i gminą Lubraniec, powiatem włocławskim
2014 2877 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr 465/14 Starosty Włocławskiego z dnia 9 października 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2014.
2014 874 2014-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/14 Starosty Włocławskiego z dnia 7 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.
2014 875 2014-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/14 Starosty Włocławskiego z dnia 7 marca 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2014 842 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr 406/14 Starosty Włocławskiego z dnia 11 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2014.
2014 149 2014-01-14 Sprawozdanie Sprawozdanie nr ZAB.5511.1.2014 Starosty Włocławskiego z dnia 31 grudnia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2013 rok.
2013 3057 2013-10-14 Informacja Informacja Starosty Włocławskiego z dnia 10 października 2013r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obszaru gminy Fabianki
2013 3058 2013-10-14 Informacja Informacja Starosty Włocławskiego z dnia 10 października 2013r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obszaru gminy Lubanie
2013 3059 2013-10-14 Informacja Informacja Starosty Włocławskiego z dnia 10 października 2013r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obszaru gminy Włocławek
2013 1149 2013-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/13 Starosty Włocławskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2013 1148 2013-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/13 Starosty Włocławskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.
2013 1069 2013-03-12 Sprawozdanie Sprawozdanie nr ZAB.5511.1.2013 Starosty Włocławskiego z dnia 31 grudnia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2012 rok. : W dniu 6 lipca 2012 r. : W dniu 12 października 2012 r. : W dniu 20 grudnia 2012 r. :
2012 652 2012-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/12 Starosty Włocławskiego z dnia 15 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.
2012 653 2012-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/12 Starosty Włocławskiego z dnia 15 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2012 97 2012-01-24 Sprawozdanie Sprawozdanie nr ZAB.5511.1.2012 Starosty Włocławskiego z dnia 21 grudnia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2011 rok.
2011 2417 2011-11-16 Informacja Informacja nr GGN.0662.6.2.2011 Starosty Włocławskiego z dnia 18 października 2011r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla części gminy Choceń, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie
2011 2416 2011-11-16 Informacja Informacja nr GGN.0662.6.1.2011 Starosty Włocławskiego z dnia 18 października 2011r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla gminy Baruchowo, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie
2011 2418 2011-11-16 Informacja Informacja nr GGN.0662.6.3.2011 Starosty Włocławskiego z dnia 18 października 2011r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla części obszaru wiejskiego gminy Chodecz, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie
2011 2420 2011-11-16 Informacja Informacja nr GGN.0662.6.5.2011 Starosty Włocławskiego z dnia 18 października 2011r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla gminy Kowal, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie
2011 2419 2011-11-16 Informacja Informacja nr GGN.0662.6.4.2011 Starosty Włocławskiego z dnia 18 października 2011r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla obszaru wiejskiego gminy Izbica Kujawska, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie
2011 2143 2011-10-14 Sprawozdanie Sprawozdanie nr OOP.5511.1.2011 Starosty Włocławskiego z dnia 25 stycznia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2010 rok
2011 2022 2011-09-23 Ogłoszenie Ogłoszenie nr PC.Or.0210/3/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 5 września 2011r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku
2011 1440 2011-07-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z dnia 13 czerwca 2011r. z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2010 rok
2011 566 2011-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/11 Starosty Włocławskiego z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.
2011 567 2011-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/11 Starosty Włocławskiego z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2010 627 2010-03-22 Zarządzenie Zarządzenie Starosty Włocławski z dnia 10 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2010 628 2010-03-22 Zarządzenie Zarządzenie Starosty Włocławski z dnia 10 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
2010 347 2010-02-15 Sprawozdanie Sprawozdanie nr OOP.5120-1/10 Starosty Włocławski z dnia 13 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2009 rok.
2009 1867 2009-11-17 Informacja Informacja Starosty Włocławski z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla części obszaru wiejskiego gminy Chodecz.
2009 1801 2009-11-05 Porozumienie Porozumienie nr 21/09 Starosty Włocławski z dnia 25 września 2009r. w sprawie przejęcia przez powiat włocławski zadań miasta i gminy Chodecz z zakresu zarządzania drogą gminną w miejscowości Pyszkowo o długości 1026 m
2009 1799 2009-11-05 Porozumienie Porozumienie nr 19/09 Starosty Włocławski z dnia 25 września 2009r. w sprawie przejęcia przez powiat włocławski zadań gminy i miasta Lubraniec z zakresu zarządzania drogami gminnymi pomiędzy powiatem włocławskim a gminą i miastem Lubraniec
2009 1800 2009-11-05 Porozumienie Porozumienie nr 20/09 Starosty Włocławski z dnia 25 września 2009r. w sprawie przejęcia przez powiat włocławski zadań gminy Boniewo z zakresu zarządzania drogami gminnymi
2009 1526 2009-08-27 Informacja Informacja Starosty Włocławski z dnia 7 sierpnia 2009r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla części obszaru wiejskiego gminy Choceń.
2009 515 2009-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/09 Starosty Włocławski z dnia 9 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.
2009 516 2009-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/09 Starosty Włocławski z dnia 9 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2009 156 2009-02-02 Informacja Informacja nr SPRAWOZDANIE Starosty Włocławski z dnia 14 stycznia 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Włocławek na prawach powiatu i powiatu włocławskiego za 2008 r.
2009 81 2009-01-19 Informacja Informacja nr INFORMACJA Starosty Włocławski z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla części obszaru wiejskiego gminy Choceń