Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 34

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1744 2019-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Starosty Toruńskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Toruński
2018 3521 2018-07-03 Informacja Informacja nr 1/2018 Starosty Toruńskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za 2017 rok
2018 1589 2018-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2018 Starosty Toruńskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Toruński
2017 1176 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2017 Starosty Toruńskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Toruńskiego
2017 1082 2017-03-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2017 Starosty Toruńskiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie dostosowania do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2016 poz 1034 t.j. z późn.zm) dla obrębów ewidencyjnych nr 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 13 miasta Chełmża
2016 4461 2016-12-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2016 Starosty Toruńskiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych
2016 2348 2016-07-05 Informacja Informacja nr 1/2016 Starosty Toruńskiego z dnia 30 czerwca 2016r. z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za 2015 rok
2016 1023 2016-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2016 Starosty Toruńskiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Toruńskiego
2016 319 2016-01-20 Informacja Informacja nr GEG.6620.2.2015 Starosty Toruńskiego z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych nr 14, 15, 16 i 17 miasta Chełmża.
2016 287 2016-01-18 Porozumienie Porozumienie Starosty Toruńskiego z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie zapewnienia sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w Powiecie Toruńskim w 2016 r.
2015 2289 2015-07-08 Informacja Informacja nr 1/2015 Starosty Toruńskiego z dnia 3 lipca 2015r. z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za 2014 rok
2015 890 2015-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2015 Starosty Toruńskiego z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Toruńskiego
2015 508 2015-02-19 Informacja Informacja nr 2/2015 Starosty Toruńskiego z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy: Chełmża i Wielka Nieszawka
2015 509 2015-02-19 Informacja Informacja nr 3/2015 Starosty Toruńskiego z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy: Lubicz, Łysomice i Zławieś Wielka
2015 490 2015-02-17 Informacja Informacja nr 1/2015 Starosty Toruńskiego z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy: Czernikowo, Obrowo i Łubianka
2014 1863 2014-06-17 Informacja Informacja nr 1/2014 Starosty Toruńskiego z dnia 13 czerwca 2014r. z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za 2013 rok
2014 863 2014-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 19 Starosty Toruńskiego z dnia 14 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego.
2013 2388 2013-07-03 Informacja Informacja nr 1/2013 Starosty Toruńskiego z dnia 17 czerwca 2013r. z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za 2012 rok
2013 1171 2013-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2013 Starosty Toruńskiego z dnia 18 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego
2013 1172 2013-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2013 Starosty Toruńskiego z dnia 18 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Chełmży prowadzonej przez Powiat Toruński
2012 704 2012-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2012 Starosty Toruńskiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Chełmży prowadzonej przez Powiat Toruński
2012 654 2012-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2012 Starosty Toruńskiego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego
2012 517 2012-03-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych
2011 721 2011-04-15 Informacja Informacja nr 1/2011 Starosty Toruńskiego z dnia 29 marca 2011r. z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za 2010 rok.
2011 571 2011-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2011 Starosty Toruńskiego z dnia 18 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego
2011 572 2011-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2011 Starosty Toruńskiego z dnia 18 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Chełmży
2010 2983 2010-12-29 Porozumienie Porozumienie Starosty Toruńskiego z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy powiatowi toruńskiemu z przeznaczeniem dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży z Filią w Lubiczu i z Filią w Czernikowie pomiędzy Zarządem Powiatu Toruńskiego a gminą Czernikowo
2010 1783 2010-09-03 Porozumienie Porozumienie Starosty Toruńskiego z dnia 28 czerwca 2010r.
2010 1223 2010-05-28 Informacja Informacja Starosty Toruńskiego z dnia 25 marca 2010r. z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za rok 2009
2010 716 2010-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/10 Starosty Toruński z dnia 18 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Chełmży
2010 715 2010-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/10 Starosty Toruński z dnia 18 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Tioruńskiego
2009 1965 2009-11-27 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Toruński z dnia 21 października 2009r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków.
2009 649 2009-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/09 Starosty Toruński z dnia 19 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej powiatu toruńskiego
2009 650 2009-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/09 Starosty Toruński z dnia 19 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Głuchowie