Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 44

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1138 2019-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu.
2019 1139 2019-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie.
2018 2254 2018-04-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Rypińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok
2018 1130 2018-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2018 Starosty Rypińskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie.
2018 1131 2018-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2018 Starosty Rypińskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu.
2017 860 2017-02-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Rypińskiego z dnia 15 lutego 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok
2017 841 2017-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Rypińskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie.
2017 842 2017-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2017 Starosty Rypińskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu.
2016 925 2016-03-16 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Rypińskiego z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rypinie.
2016 852 2016-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2016 Starosty Rypińskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu.
2016 853 2016-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2016 Starosty Rypińskiego z dnia 1 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie.
2016 790 2016-03-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Rypińskiego z dnia 28 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok
2016 501 2016-02-05 Porozumienie Porozumienie Starosty Rypińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Rypinie oraz udzielania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy gminą miastem Rypin a powiatem rypińskim
2015 1308 2015-04-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr V/33/2015 Starosty Rypińskiego z dnia 1 kwietnia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
2015 855 2015-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2015 Starosty Rypińskiego z dnia 17 marca 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie.
2015 836 2015-03-18 Informacja Informacja nr 1/2015 Starosty Rypińskiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gminy Rogowo
2015 837 2015-03-18 Informacja Informacja nr 2/2015 Starosty Rypińskiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gminy Skrwilno
2015 838 2015-03-18 Informacja Informacja nr 3/2015 Starosty Rypińskiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gminy Wąpielsk
2015 594 2015-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2015 Starosty Rypińskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie.
2015 595 2015-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2015 Starosty Rypińskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu.
2014 2551 2014-09-19 Porozumienie Porozumienie Starosty Rypińskiego na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego.
2014 1288 2014-04-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr XXXI/164/2014 Starosty Rypińskiego z dnia 26 lutego 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 r.
2014 891 2014-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2014 Starosty Rypińskiego z dnia 18 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie.
2014 796 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2014 Starosty Rypińskiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie.
2014 797 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2014 Starosty Rypińskiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu.
2013 1242 2013-03-25 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Starosty Rypińskiego z dnia 13 lutego 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok
2013 1140 2013-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2013 Starosty Rypińskiego z dnia 1 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie.
2013 1141 2013-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2013 Starosty Rypińskiego z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu.
2012 1628 2012-07-30 Informacja Informacja nr 2/2012 Starosty Rypińskiego z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2012 1067 2012-05-07 Informacja Informacja nr 2/2012 Starosty Rypińskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2012 1023 2012-04-26 Sprawozdanie Sprawozdanie nr XV/75 /2012 Starosty Rypińskiego z dnia 15 lutego 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok
2012 551 2012-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2012 Starosty Rypińskiego z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu.
2012 552 2012-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2012 Starosty Rypińskiego z dnia 6 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie.
2011 1468 2011-08-02 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 33/2011 Starosty Rypińskiego z dnia 13 czerwca 2011r. z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2010
2011 1065 2011-05-31 Sprawozdanie Sprawozdanie nr VI/30/2011 Starosty Rypińskiego z dnia 16 marca 2011r. z działalności komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 r.
2011 506 2011-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2011 Starosty Rypińskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu
2011 507 2011-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2011 Starosty Rypińskiego z dnia 8 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie
2010 859 2010-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2010 Starosty Rypińskiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu.
2010 860 2010-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2010 Starosty Rypińskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie.
2010 836 2010-04-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Rypińskiego z dnia 10 lutego 2010r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 r.
2009 1593 2009-09-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Rypińskiego z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie zgłaszania przez uprawnione organizacje i organy kandydatów do składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rypinie.
2009 741 2009-04-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Rypińskiego z dnia 25 lutego 2009r. z działalności komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 r.
2009 510 2009-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2009 Starosty Rypińskiego z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie.
2009 509 2009-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2009 Starosty Rypińskiego z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu.