Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 49

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5392 2019-10-09 Porozumienie Porozumienie Starosty Bydgoskiego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, zawarte pomiędzy Starostą Bydgoskim – zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Solec Kujawski – zwanym dalej „Nadleśniczym”
2019 5391 2019-10-09 Porozumienie Porozumienie Starosty Bydgoskiego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, zawarte pomiędzy Starostą Bydgoskim – zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Cierpiszewo – zwanym dalej „Nadleśniczym”
2019 5394 2019-10-09 Porozumienie Porozumienie Starosty Bydgoskiego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, zawarte pomiędzy Starostą Bydgoskim – zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Żołędowo – zwanym dalej „Nadleśniczym”
2019 5393 2019-10-09 Porozumienie Porozumienie Starosty Bydgoskiego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, zawarte pomiędzy Starostą Bydgoskim – zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Toruń – zwanym dalej „Nadleśniczym”
2019 1132 2019-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2019 Starosty Bydgoskiego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2019 roku
2019 1133 2019-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Bydgoskiego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2019 roku
2018 1415 2018-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2018 Starosty Bydgoskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Bydgoskiego z dnia 15.02.2018r. Nr 5/2018 dotyczącego ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2018 roku
2018 859 2018-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2018 Starosty Bydgoskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2018 roku
2018 860 2018-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2018 Starosty Bydgoskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2018 roku
2017 1884 2017-04-12 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bydgoskim
2017 590 2017-02-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2017 Starosty Bydgoskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2017 roku
2017 486 2017-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2017 roku
2016 1786 2016-05-23 Porozumienie Porozumienie Starosty Bydgoskiego z dnia 17 września 2015r. zawarte pomiędzy Starostą Bydgoskim – zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Różanna – zwanym dalej „Nadleśniczym”.
2016 1076 2016-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2016 Starosty Bydgoskiego z dnia 15 marca 2016r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2016 roku
2016 1077 2016-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2016 Starosty Bydgoskiego z dnia 15 marca 2016r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2016 roku
2016 652 2016-02-19 Porozumienie Porozumienie Starosty Bydgoskiego z dnia 17 września 2015r. w sprawie powierzenia Nadleśniczemu prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną, z wyłączeniem możliwości wydawania decyzji administracyjnych, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zawarte pomiędzy Starostą Bydgoskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Bydgoszcz
2015 3523 2015-11-17 Informacja Informacja Starosty Bydgoskiego z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2015 550 2015-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2015 Starosty Bydgoskiego z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2015 roku
2015 551 2015-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2015 Starosty Bydgoskiego z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2015 roku
2014 520 2014-02-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Bydgoskiego Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego za rok 2013
2014 524 2014-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2014 Starosty Bydgoskiego z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2014 roku
2014 525 2014-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Starosty Bydgoskiego z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2014 roku
2013 1688 2013-04-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bydgoskim
2013 1283 2013-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2013 Starosty Bydgoskiego z dnia 12 marca 2013r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2013 roku
2013 894 2013-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Bydgoskiego z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2013 roku
2013 808 2013-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Bydgoskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego za rok 2012.
2012 1892 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr 229/XX/12 Starosty Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2012 1890 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr 207/XX/12 Starosty Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
2012 1891 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr 208/XX/12 Starosty Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych.
2012 1716 2012-08-28 Informacja Informacja Starosty Bydgoskiego z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2012 1717 2012-08-28 Informacja Informacja Starosty Bydgoskiego z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Miasto Koronowo
2012 1077 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr 196/XVIII/12 Starosty Bydgoskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego
2012 702 2012-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2012 Starosty Bydgoskiego z dnia 21 marca 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2012 roku.
2012 703 2012-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2012 Starosty Bydgoskiego z dnia 21 marca 2012r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez Powiat Bydgoski w 2012 roku.
2011 1888 2011-09-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2011 Starosty Bydgoskiego z dnia 29 lipca 2011r. zmieniające średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Bydgoskiego w 2011 roku
2011 1889 2011-09-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2011 Starosty Bydgoskiego z dnia 29 lipca 2011r. zmieniajace średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Bydgoskiego w 2011 roku
2011 1856 2011-08-29 Porozumienie Porozumienie nr OR-III.031.8.2011 Starosty Bydgoskiego z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia wykonania zadań w zakresie oddawania do użytkowania dróg publicznych, zawarte pomiędzy Starostą Bydgoskim p. Wojciechem Porzych, zwanym w treści porozumienia "Powierzającym" a Powiatwym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy, reprezentowanym przez p. Stanisława Skowrońskiego - Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy, zwanym w treści porozumienia "Przyjmującym".
2011 1743 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr 76/VI/11 Starosty Bydgoskiego z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca budżet powiatu bydgoskiego na rok 2011 (3)
2011 1159 2011-06-09 ANEKS Aneks nr 2/2011 Starosty Bydgoskiego z dnia 26 kwietnia 2011r. do porozumienia zawartego dnia 30 listopada 2010 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a powiatem bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego
2011 470 2011-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2011 Starosty Bydgoskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Bydgoskiego w 2011 r.
2011 471 2011-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2011 Starosty Bydgoskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Bydgoskiego w 2011 r.
2010 1772 2010-08-30 Informacja Informacja nr GK.3431/1/09 Starosty Bydgoskiego z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2010 680 2010-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2010 Starosty Bydgoskiego z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Bydgoskiego w 2010r.
2010 652 2010-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2010 Starosty Bydgoskiego z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie powiatu bydgoskiego w 2010 roku
2009 1294 2009-06-29 Informacja Informacja Starosty Bydgoskiego z dnia 5 maja 2009r. w sprawie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bożenkowo, Jarmużyn, Maksymilianowo, Niemcz, Niwy, Osielsko, Żołędowo, położonych na terenie gminy Osielsko.
2009 980 2009-05-07 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Bydgoskim
2009 512 2009-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2009 Starosty Bydgoskiego z dnia 6 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu bydgoskiego w 2009 r.
2009 511 2009-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2009 Starosty Bydgoskiego z dnia 6 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Bydgoskiego w 2009 r.
2009 219 2009-02-06 Informacja Informacja nr SPRAWOZDANIE Starosty Bydgoskiego z dnia 22 stycznia 2009r. z dnia 22 stycznia 2009 r. sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego w roku 2008