Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 45

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1131 2019-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Brodnickiego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego.
2019 829 2019-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2019 Starosty Brodnickiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy.
2018 1396 2018-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2018 Starosty Brodnickiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego.
2018 897 2018-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 04/2018 Starosty Brodnickiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego.
2018 767 2018-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2018 Starosty Brodnickiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy.
2017 563 2017-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2017 Starosty Brodnickiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego
2017 431 2017-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Brodnickiego z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy.
2016 3911 2016-11-09 Porozumienie Porozumienie nr 2/2016 Starosty Brodnickiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Jabłonowo Pomorskie prowadzenie zadania polegającego na obsłudze prowadzenia baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz uchwały Nr XXIV/124/2016 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie prowadzenia przez Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie zadania polegającego na obsłudze baz danych ewidencji gruntów i budynków
2016 956 2016-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2016 Starosty Brodnickiego z dnia 11 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego
2016 903 2016-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2016 Starosty Brodnickiego z dnia 8 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy.
2015 3644 2015-11-25 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Brodnickiego z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2015 2404 2015-07-23 Informacja Informacja nr 1/2015 Starosty Brodnickiego z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania numerycznej mapy ewidencyjnej pełnej treści wraz z uzupełnieniem ewidencji gruntów i budynków poprzez założenie kart budynkowych i lokalowych, utworzenie obiektowej mapy numerycznej budynków wraz z aktualizacją terenów zabudowanych i zurbanizowanych, dla części obszaru Powiatu Brodnickiego dla jednostek ewidencyjnych: Jabłonowo Pomorskie, Bobrowo, Zbiczno, Bartniczka, Górzno, Świedziebnia, Osiek.
2015 799 2015-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2015 Starosty Brodnickiego z dnia 11 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego
2015 577 2015-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2015 Starosty Brodnickiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Rodzinnym Domu Dziecka w Jabłonowie Pomorskim na terenie Powiatu Brodnickiego
2015 367 2015-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2015 Starosty Brodnickiego z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy.
2014 3410 2014-11-20 Porozumienie Porozumienie Starosty Brodnickiego na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Brodnickiego zawarte pomiędzy powiatem brodnickim, miestem Brodnica, miastem i gminą Jabłonowo Pomorskie, miasto i gminą Górzno, gminą Bartniczka, gminą Bobrowo, gminą Brodnica,gminą Brzozie, gminą Osiek, gminą Świedziebnia, gminą Zbiczno
2014 576 2014-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2014 Starosty Brodnickiego z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy.
2014 547 2014-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2014 Starosty Brodnickiego z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego
2013 3070 2013-10-16 Informacja Informacja Starosty Brodnickiego z dnia 16 września 2013r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla części obszaru gminy Brodnica dla obrębów: Cielęta, Dzierzno, Gorczenica, Gorczeniczka, Gortatowo, Kominy, Koziróg, Moczadło, Mszano, Niewierz, Nowy Dwór, Opalenica, Przydatki, Sobiesierzno, Szabda, Szczuka, Szymkowo, Wybudowanie Michałowo.
2013 1225 2013-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Brodnickiego z dnia 18 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy.
2013 883 2013-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2013 Starosty Brodnickiego z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego
2012 638 2012-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2012 Starosty Brodnickiego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utzrymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego
2012 637 2012-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2012 Starosty Brodnickiego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy.
2011 3345 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie Starosty Brodnickiego z dnia 31 października 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte pomiędzy:
2011 3346 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie Starosty Brodnickiego z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte pomiędzy:
2011 3348 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie Starosty Brodnickiego z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte pomiędzy:
2011 2563 2011-11-24 Porozumienie Porozumienie Starosty Brodnickiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte pomiędzy:
2011 2451 2011-11-17 ANEKS Aneks nr 1 Starosty Brodnickiego z dnia 27 października 2011r. do porozumienia zawartego w dniu 7 marca 2006 r. w sprawie powierzenia Gminie - Miasto Grudziądz zadań Powiatu Brodnickiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia zawarty pomiędzy:
2011 2323 2011-11-09 Porozumienie Porozumienie Starosty Brodnickiego z dnia 1 września 2011r. w sprawie udzielania porad i diagnozowania dzieci i młodzieży niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem.
2011 2248 2011-10-31 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Brodnickiego z dnia 18 października 2011r. w sprawie sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2011 1981 2011-09-20 Informacja Informacja Starosty Brodnickiego z dnia 12 września 2011r. w sprawie operatu ewiencji gruntów i budynków
2011 351 2011-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2011 Starosty Brodnickiego z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy
2011 340 2011-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2011 Starosty Brodnickiego z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego
2010 1905 2010-10-06 Informacja Informacja nr OR.0139-8/10 Starosty Brodnickiego z dnia 10 września 2010r. projekt operatu opisowo-kartografiicznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Brzozie, powiat brodnicki
2010 1846 2010-09-17 Porozumienie Porozumienie nr 3/2010 Starosty Brodnickiego z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte w dniu 27 sierpnia 2010 r. pomiędzy:
2010 1845 2010-09-17 Porozumienie Porozumienie nr 1 / 2010 Starosty Brodnickiego z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte w dniu 27 sierpnia 2010 r. pomiędzy:
2010 1246 2010-06-02 Porozumienie Porozumienie Starosty Brodnickiego z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte pomiędzy:
2010 1247 2010-06-02 Porozumienie Porozumienie Starosty Brodnickiego z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy pomiędzy:
2010 835 2010-04-16 Porozumienie Porozumienie Starosty Brodnickiego z dnia 11 marca 2010r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte w dniu 11 marca 2010 r. pomiędzy:
2010 594 2010-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2010 Starosty Brodnickiego z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy.
2010 430 2010-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2010 Starosty Brodnickiego z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego
2009 1784 2009-10-30 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Brodnickiego z dnia 9 października 2009r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w celu uzupełnienia Rady
2009 1758 2009-10-28 Informacja Informacja Starosty Brodnickiego z dnia 21 września 2009r. informacja Starosty Brodnickiego z dnia 21 września 2009r.w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla części obrebu Brodnica - Miasto
2009 405 2009-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 3 Starosty Brodnickiego z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego.
2009 270 2009-02-13 Informacja Informacja nr ZARZĄDZENIE Nr 1/2009 Starosty Brodnickiego z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy