Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 41

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6029 2019-11-14 Porozumienie Porozumienie Starosty Aleksandrowskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Ciechocinek przez Powiat Aleksandrowski zadania publicznego w zakresie nauczania religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski - odbywającego się w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku w roku szkolnym 2019/2020.
2019 4575 2019-08-30 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Aleksandrowskim
2019 1672 2019-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Aleksandrowskiego
2019 1673 2019-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2019 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego
2019 1219 2019-03-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Aleksandrowskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok
2018 1419 2018-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2018 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Aleksandrowskiego
2018 1420 2018-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2018 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego
2018 1070 2018-03-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Aleksandrowskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok
2017 1128 2017-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2017 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Aleksandrowskiego
2017 1129 2017-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2017 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego
2017 1072 2017-03-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016r.
2016 894 2016-03-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Aleksandrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok
2016 870 2016-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2016 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 1 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Aleksandrowskiego
2016 871 2016-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2016 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 1 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego
2015 2529 2015-08-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Aleksandrowskiego z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie naboru zgłoszeń kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2015 1732 2015-05-29 Informacja Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 18 maja 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków.
2015 864 2015-03-20 Informacja Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków.
2015 819 2015-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2015 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 10 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Aleksandrowskiego
2015 820 2015-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2015 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 10 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego
2015 757 2015-03-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Aleksandrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
2014 764 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2014 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Aleksandrowskiego
2014 762 2014-03-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Aleksandrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok
2014 763 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2014 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego
2013 2744 2013-09-02 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 21 czerwca 2013r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2012r.
2013 1013 2013-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2013 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Aleksandrowskiego
2013 1014 2013-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2013 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego
2012 849 2012-04-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Aleksandrowskiego Starosty Aleksandrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok
2012 635 2012-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2012 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Aleksandrowskiego
2012 636 2012-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 09/2012 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego
2011 1617 2011-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2011 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 8 lipca 2011r. o ogłoszeniu możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2011 409 2011-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2011 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Aleksandrowskiego
2011 410 2011-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2011 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 17 lutego 2011r. ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Aleksandrowskiego
2011 339 2011-02-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Aleksandrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie aleksandrowskim za 2010 r.
2010 660 2010-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2010 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 5 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Aleksandrowskiego
2010 661 2010-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2010 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 5 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Aleksandrowskiego
2009 2625 2009-12-30 Informacja Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2009 1818 2009-11-06 Informacja Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 19 października 2009r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2009 1336 2009-07-08 Informacja Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 12 maja 2009r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2009 463 2009-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2009 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu aleksandrowskiego.
2009 462 2009-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2009 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu aleksandrowskiego.
2009 241 2009-02-11 Informacja Informacja nr SPRAWOZDANIE Starosty Aleksandrowskiego z dnia 29 grudnia 2008r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie aleksandrowskim za 2008 r.