Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 49

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4343 2019-08-07 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie złożenia kandydatury na członka do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
2019 1607 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/19 Starosty Świeckiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Świeckiego w 2019 r.
2019 1608 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/19 Starosty Świeckiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2019 r.
2019 939 2019-02-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Świeckiego z dnia 10 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku.
2018 1127 2018-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 234/18 Starosty Świeckiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2018 r.
2018 1128 2018-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 233/18 Starosty Świeckiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach – opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Świeckiego w 2018r.
2018 764 2018-02-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Świeckiego z dnia 16 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku.
2017 1170 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 160/17 Starosty Świeckiego z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2017 r.
2017 1171 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 159/17 Starosty Świeckiego z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach- opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Świeckiego w 2017 r.
2017 876 2017-02-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Świeckiego z dnia 12 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Świeckiego za 2016 rok.
2016 1991 2016-06-13 Informacja Informacja nr WGK.6601.8.2016 Starosty Świeckiego z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gmin: Nowe, Warlubie, powiat Świecki.
2016 1992 2016-06-13 Informacja Informacja nr WGK.6601.8.1.2016 Starosty Świeckiego z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gmin: Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Osie, Pruszcz, Świekatowo, Świecie, miasto Świecie, miasto Nowe, powiat Świecki.
2016 979 2016-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/16 Starosty Świeckiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Świeckiego w 2016r.
2016 980 2016-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/16 Starosty Świeckiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2016r.
2016 242 2016-01-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Świeckiego z dnia 31 grudnia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Świeckiego za 2015 rok
2015 2410 2015-07-24 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych.
2015 1947 2015-06-24 Porozumienie Porozumienie nr OR.33.20.2015 Starosty Świeckiego z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Świecie wykonania części zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Świeckiego
2015 893 2015-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2015 Starosty Świeckiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2015r.
2015 873 2015-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2015 Starosty Świeckiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Świeckiego w 2015r.
2015 532 2015-02-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Świeckiego z dnia 13 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok.
2014 2437 2014-09-02 Porozumienie Porozumienie nr OR.033.2.2014 Starosty Świeckiego z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Świecie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Świeckiego.
2014 1090 2014-04-03 Informacja Informacja Starosty Świeckiego z dnia 31 marca 2014r. informacja Starosty Świeckiego z dnia 31 marca 2014r.
2014 918 2014-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 223/14 Starosty Świeckiego z dnia 18 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Świeckiego w 2014r.
2014 919 2014-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 224/14 Starosty Świeckiego z dnia 18 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2014r.
2014 599 2014-02-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Świeckiego z dnia 3 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Świeckiego za 2013 rok
2013 2600 2013-08-02 Informacja Informacja Starosty Świeckiego z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego związanego z założeniem ewidencji budynków i lokali na obszarze gminy Jeżewo
2013 2023 2013-05-24 Porozumienie Porozumienie nr OR.033.2.2013 Starosty Świeckiego z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Świecie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Świeckiego.
2013 1011 2013-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 161/13 Starosty Świeckiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Świeckiego w 2013 roku
2013 1012 2013-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 162/13 Starosty Świeckiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2013 roku
2012 3678 2012-12-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Świeckiego z dnia 11 grudnia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Świeckiego za 2012 rok.
2012 1741 2012-08-31 Porozumienie Porozumienie Starosty Świeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Świecie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Świeckiego.
2012 1062 2012-05-07 Informacja Informacja Starosty Świeckiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego związanego z założeniem ewidencji budynków i lokali na obszarze gmin Drzycim i Lniano oraz założeniem kart budynkowych dla miasta Nowego
2012 937 2012-04-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członka do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
2012 633 2012-03-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 13 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2012 634 2012-03-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 13 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
2012 354 2012-02-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Świeckiego z dnia 3 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok.
2011 1507 2011-08-05 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 18 lipca 2011r.
2011 427 2011-03-11 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2011 428 2011-03-11 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
2011 266 2011-02-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Świeckiego z dnia 5 stycznia 2011r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Świeckiego za 2010 rok.
2010 653 2010-03-24 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Świecki z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
2010 654 2010-03-24 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Świecki z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.
2010 479 2010-03-04 Informacja Informacja nr . Starosty Świecki z dnia 5 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
2010 81 2010-01-13 Informacja Informacja Starosty Świecki z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego związanego z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków na podstawie wektorowej mapy ewidencyjnej wykonanej na zamówienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla potrzeb systemu LPIS obrębów ewidencyjnych: Pruszcz, Łowin, Łowinek gm. Pruszcz, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie.
2010 62 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/196/09 Starosty Świecki z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów w porze nocnej, niedzielę, święta, i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu świeckiego na 2010 r.
2009 1045 2009-05-13 Informacja Informacja Starosty Świecki z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie operatu ewidencji budynków i lokali na obszarze gminy Osie
2009 464 2009-03-11 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Świecki z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.
2009 465 2009-03-11 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Świecki z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2009 305 2009-02-19 Informacja Informacja nr . Starosty Świecki z dnia 5 stycznia 2009r. sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Świeckiego za 2008 r