Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 760

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6029 2019-11-14 Porozumienie Porozumienie Starosty Aleksandrowskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Ciechocinek przez Powiat Aleksandrowski zadania publicznego w zakresie nauczania religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski - odbywającego się w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku w roku szkolnym 2019/2020.
2019 5990 2019-11-12 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Radziejowskiego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2019 5449 2019-10-16 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Chełmińskiego z dnia 10 października 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.
2019 5392 2019-10-09 Porozumienie Porozumienie Starosty Bydgoskiego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, zawarte pomiędzy Starostą Bydgoskim – zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Solec Kujawski – zwanym dalej „Nadleśniczym”
2019 5391 2019-10-09 Porozumienie Porozumienie Starosty Bydgoskiego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, zawarte pomiędzy Starostą Bydgoskim – zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Cierpiszewo – zwanym dalej „Nadleśniczym”
2019 5394 2019-10-09 Porozumienie Porozumienie Starosty Bydgoskiego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, zawarte pomiędzy Starostą Bydgoskim – zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Żołędowo – zwanym dalej „Nadleśniczym”
2019 5393 2019-10-09 Porozumienie Porozumienie Starosty Bydgoskiego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, zawarte pomiędzy Starostą Bydgoskim – zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Toruń – zwanym dalej „Nadleśniczym”
2019 5283 2019-10-04 Porozumienie Porozumienie nr SSO.onp.6510.8.3.2019 Starosty Mogileńskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie przekazania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach zawarte pomiędzy Powiatem Mogileńskim a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2019 5081 2019-09-30 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Sępoleńskiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie naboru kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych
2019 4888 2019-09-16 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 12 września 2019 r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Grudziądzkiego
2019 4802 2019-09-09 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Włocławskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku
2019 4575 2019-08-30 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Aleksandrowskim
2019 4578 2019-08-30 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Mogileńskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2019 4343 2019-08-07 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie złożenia kandydatury na członka do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
2019 4046 2019-07-11 ANEKS Aneks nr 1 Starosty Mogileńskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania prowadzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Strzelnie ul. Parkowa 10 zawartego w Mogilnie w dniu 23 czerwca 2003 r., zawarty pomiędzy powiatem mogileńskim a gminą Strzelno
2019 3972 2019-07-05 Porozumienie Porozumienie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie z dniem 1 września 2019 r. i prowadzenie przez Powiat szkoły muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim, zawarte pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim
2019 3973 2019-07-05 Informacja Informacja nr 1/2019 Starosty Nakielskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. Sprawozdanie ogólne dotyczące wykonania budżetu powiatu nakielskiego za 2018 rok
2019 2241 2019-04-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Chełmińskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Chełmińskim za 2018 rok
2019 1744 2019-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Starosty Toruńskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Toruński
2019 1723 2019-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 13 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu w roku 2019.
2019 1724 2019-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 14 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem w roku 2019.
2019 1708 2019-03-25 Porozumienie Porozumienie nr 1/2019 Starosty Grudziądzkiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Łasin wykonywania zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin
2019 1668 2019-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 11 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w roku 2019.
2019 1672 2019-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Aleksandrowskiego
2019 1673 2019-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2019 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego
2019 1607 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/19 Starosty Świeckiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Świeckiego w 2019 r.
2019 1608 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/19 Starosty Świeckiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2019 r.
2019 1592 2019-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Starosty Radziejowskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej dot. ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2019 r. w placówce opiekuńczo- wychowawczej, tj w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach, powiat radziejowski
2019 1579 2019-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Grudziądzkiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Grudziądzkiego
2019 1536 2019-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2019 Starosty Lipnowskiego z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Parkowa” w Lipnie w 2019 roku.
2019 1535 2019-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2019 Starosty Lipnowskiego z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Zakątek”w Lipnie w 2019 roku.
2019 1538 2019-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2019 Starosty Lipnowskiego z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Na Zakręcie” w Lipnie w 2019 roku.
2019 1537 2019-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2019 Starosty Lipnowskiego z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w 2019 roku.
2019 1219 2019-03-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Aleksandrowskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok
2019 1215 2019-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej działających na terenie powiatu włocławskiego.
2019 1217 2019-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie powiatu włocławskiego.
2019 1158 2019-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2019 Starosty Radziejowskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2019 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, powiat radziejowski
2019 1163 2019-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Starosty Mogileńskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie na 2019 r.
2019 1132 2019-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2019 Starosty Bydgoskiego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2019 roku
2019 1131 2019-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Brodnickiego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego.
2019 1133 2019-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Bydgoskiego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2019 roku
2019 1139 2019-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie.
2019 1138 2019-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu.
2019 1097 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2019 Starosty Mogileńskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach na 2019 r.
2019 1079 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2019 Starosty Inowrocławskiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2019 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.
2019 1078 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2019 Starosty Inowrocławskiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2019 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
2019 1081 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2019 Starosty Nakielskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle somatycznie chorych w Nakle nad Notecią w roku 2019.
2019 1080 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
2019 1030 2019-02-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok
2019 1020 2019-02-15 Porozumienie Porozumienie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy
2019 1023 2019-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2019 Starosty Sępoleńskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Sępoleńskiego
2019 1024 2019-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Sępoleńskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego
2019 999 2019-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2019 Starosty Chełmińskiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego.
2019 1000 2019-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Chełmińskiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego.
2019 945 2019-02-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Mogileńskiego z dnia 1 lutego 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2018
2019 939 2019-02-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Świeckiego z dnia 10 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku.
2019 920 2019-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2019 Starosty Tucholskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez Powiat Tucholski w 2019 roku.
2019 921 2019-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Starosty Tucholskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej, gm. Tuchola, Powiat Tucholski w 2019 roku.
2019 902 2019-02-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławekna prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2018 rok.
2019 905 2019-02-08 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2019 852 2019-02-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Radziejowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2018 rok
2019 851 2019-02-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Nakielskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok
2019 842 2019-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2019 Starosty Nakielskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Szubinie w roku 2019
2019 829 2019-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2019 Starosty Brodnickiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy.
2019 765 2019-02-07 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Tucholskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok
2019 715 2019-02-05 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Inowrocławski z dnia 29 stycznia 2019 r. Sprawozdanie Starosty Inowrocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok
2019 699 2019-02-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2018 rok.
2019 616 2019-01-30 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Sępoleńskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za rok 2018,
2019 523 2019-01-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Grudziądzkiego z dnia 19 grudnia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018
2019 478 2019-01-23 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Tucholskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego z obszaru powiatu tucholskiego, do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tucholskim
2019 483 2019-01-23 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Starosty Nakielskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Nakle nad Notecią
2018 5103 2018-10-10 Ogłoszenie Ogłoszenie nr OGŁOSZENIE Starosty Wąbrzeskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu o jednego członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wąbrzeźnie
2018 4144 2018-08-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Mogileńskiego z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2018 3628 2018-07-05 Informacja Informacja nr 1/2018 Starosty Nakielskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. Sprawozdanie ogólne dotyczące wykonania budżetu powiatu nakielskiego za 2017 rok
2018 3682 2018-07-05 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Mogileńskiego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2018 3521 2018-07-03 Informacja Informacja nr 1/2018 Starosty Toruńskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za 2017 rok
2018 3230 2018-06-21 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. o możliwości zgłaszania kadydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2018 3155 2018-06-14 Porozumienie Porozumienie nr 1 Starosty Tucholskiego z dnia 26 marca 2018 r. zawarte pomiędzy Starostą Tucholskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Tuchola w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
2018 2254 2018-04-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Rypińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok
2018 2039 2018-04-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Chełmińskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Chełmińskim za 2017 rok
2018 1729 2018-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2018 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w roku 2018.
2018 1730 2018-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2018 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem w roku 2018.
2018 1589 2018-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2018 Starosty Toruńskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Toruński
2018 1505 2018-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
2018 1415 2018-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2018 Starosty Bydgoskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Bydgoskiego z dnia 15.02.2018r. Nr 5/2018 dotyczącego ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2018 roku
2018 1419 2018-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2018 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Aleksandrowskiego
2018 1420 2018-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2018 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego
2018 1396 2018-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2018 Starosty Brodnickiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego.
2018 1271 2018-03-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2017 rok.
2018 1128 2018-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 233/18 Starosty Świeckiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach – opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Świeckiego w 2018r.
2018 1127 2018-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 234/18 Starosty Świeckiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2018 r.
2018 1131 2018-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2018 Starosty Rypińskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu.
2018 1130 2018-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2018 Starosty Rypińskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie.
2018 1070 2018-03-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Aleksandrowskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok
2018 1003 2018-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2018 Starosty Mogileńskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach na 2018 r.
2018 983 2018-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/18 Starosty Nakielskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle somatycznie chorych w Nakle nad Notecią w roku 2018
2018 933 2018-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2018 Starosty Radziejowskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2018 r. w placówce opiekuńczo- wychowawczej, tj w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach, powiat radziejowski
2018 934 2018-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2018 Starosty Radziejowskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2018 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, powiat radziejowski
2018 896 2018-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2018 Starosty Inowrocławskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2018 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
2018 894 2018-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2018 Starosty Inowrocławskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2018 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.
2018 899 2018-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2018 Starosty Grudziądzkiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Grudziądzkiego
2018 897 2018-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 04/2018 Starosty Brodnickiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego.
2018 857 2018-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2018 Starosty Włocławskiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.
2018 856 2018-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2018 Starosty Chełmińskiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego.
2018 855 2018-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2018 Starosty Chełmińskiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego.
2018 860 2018-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2018 Starosty Bydgoskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2018 roku
2018 859 2018-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2018 Starosty Bydgoskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2018 roku
2018 858 2018-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2018 Starosty Włocławskiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2018 843 2018-02-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017
2018 789 2018-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/18 Starosty Nakielskiego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Szubinie w roku 2018
2018 790 2018-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2018 Starosty Sępoleńskiego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego
2018 791 2018-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2018 Starosty Sępoleńskiego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Sępoleńskiego.
2018 763 2018-02-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Nakielskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok
2018 764 2018-02-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Świeckiego z dnia 16 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku.
2018 767 2018-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2018 Starosty Brodnickiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy.
2018 714 2018-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2018 Starosty Tucholskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej, gm. Tuchola, Powiat Tucholski w 2018 roku.
2018 715 2018-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2018 Starosty Tucholskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez Powiat Tucholski w 2018 roku.
2018 638 2018-02-05 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Sępoleńskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za rok 2017,
2018 610 2018-02-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Mogileńskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. z dzialalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2017
2018 593 2018-02-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Inowrocławskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. Sprawozdanie Starosty Inowrocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok
2018 546 2018-01-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2017 rok.
2018 516 2018-01-30 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Radziejowskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. Sprawozdanie Starosty Radziejowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2017 r.
2018 382 2018-01-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Grudziądzkiego z dnia 27 grudnia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017
2018 321 2018-01-12 Porozumienie Porozumienie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ks. F.K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2017 2650 2017-06-28 Informacja Informacja nr 1/2017 Starosty Nakielskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. Sprawozdanie ogólne dotyczące wykonania budżetu powiatu nakielskiego za 2016 rok
2017 1884 2017-04-12 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bydgoskim
2017 1222 2017-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2017 Starosty Żniński z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2017 1171 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 159/17 Starosty Świeckiego z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach- opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Świeckiego w 2017 r.
2017 1170 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 160/17 Starosty Świeckiego z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2017 r.
2017 1173 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2017 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem w 2017 roku
2017 1176 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2017 Starosty Toruńskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Toruńskiego
2017 1174 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2017 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w 2017 roku
2017 1128 2017-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2017 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Aleksandrowskiego
2017 1129 2017-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2017 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego
2017 1118 2017-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2017 Starosty Grudziądzkiego z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Grudziądzkiego
2017 1081 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2017 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
2017 1072 2017-03-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016r.
2017 1082 2017-03-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2017 Starosty Toruńskiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie dostosowania do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2016 poz 1034 t.j. z późn.zm) dla obrębów ewidencyjnych nr 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 13 miasta Chełmża
2017 1088 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2017 Starosty Lipnowskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie w 2017 roku
2017 1087 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2017 Starosty Lipnowskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w 2017 roku
2017 1054 2017-03-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Chełmińskiego z dnia 3 stycznia 2017 r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Chełmińskim za 2016 rok
2017 880 2017-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2017 Starosty Inowrocławski z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2017 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
2017 876 2017-02-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Świeckiego z dnia 12 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Świeckiego za 2016 rok.
2017 881 2017-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/17 Starosty Nakielskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Szubinie w roku 2017
2017 883 2017-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2017 Starosty Nakielskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle somatycznie chorych w Nakle nad Notecią w roku 2017.
2017 882 2017-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2017 Starosty Radziejowskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2017 r. w placówce opiekuńczo- wychowawczej, tj w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach, powiat radziejowski
2017 860 2017-02-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Rypińskiego z dnia 15 lutego 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok
2017 861 2017-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 9 Starosty Inowrocławski z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2017 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.
2017 841 2017-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Rypińskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie.
2017 842 2017-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2017 Starosty Rypińskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu.
2017 826 2017-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2017 Starosty Mogileńskiego z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach na 2017 r.
2017 805 2017-02-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ks. F.K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2017 792 2017-02-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2016 rok.
2017 752 2017-02-17 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Tucholskiego z dnia 13 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok
2017 753 2017-02-17 ANEKS Aneks nr 1/2017 Starosty Chełmińskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. do porozumienia z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie skierowania mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie działającego na zlecenie Powiatu Chełmińskiego,
2017 754 2017-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2017 Starosty Radziejowskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2017 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, powiat radziejowski
2017 653 2017-02-08 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Sępoleńskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za rok 2016.
2017 590 2017-02-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2017 Starosty Bydgoskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2017 roku
2017 560 2017-02-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństw a i Porządku za rok 2016
2017 557 2017-02-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Nakielskiego z dnia 4 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok
2017 561 2017-02-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Inowrocławskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok
2017 563 2017-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2017 Starosty Brodnickiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego
2017 562 2017-02-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Mogileńskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2016
2017 525 2017-02-01 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2017 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2016 rok
2017 482 2017-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2017 Starosty Sępoleńskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego
2017 481 2017-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2017 Starosty Chełmińskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego.
2017 480 2017-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Chełmińskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego.
2017 483 2017-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2017 Starosty Sępoleńskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Sępoleńskiego.
2017 486 2017-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2017 roku
2017 485 2017-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2017 Starosty Tucholskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej, gm. Tuchola, Powiat Tucholski w 2017 roku.
2017 484 2017-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2017 Starosty Tucholskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez Powiat Tucholski w 2017 roku.
2017 464 2017-01-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Radziejowskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. Sprawozdanie Starosty Radziejowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2016 r.
2017 431 2017-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Brodnickiego z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy.
2017 124 2017-01-05 Sprawozdanie Sprawozdanie nr XV/138/2016 Starosty Żniński z dnia 28 grudnia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok
2016 4899 2016-12-23 Sprawozdanie Sprawozdanie nr OR.5511.5.2016 Starosty Grudziądzkiego z dnia 16 grudnia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016
2016 4461 2016-12-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2016 Starosty Toruńskiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych
2016 3911 2016-11-09 Porozumienie Porozumienie nr 2/2016 Starosty Brodnickiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Jabłonowo Pomorskie prowadzenie zadania polegającego na obsłudze prowadzenia baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz uchwały Nr XXIV/124/2016 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie prowadzenia przez Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie zadania polegającego na obsłudze baz danych ewidencji gruntów i budynków
2016 2692 2016-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 23 Starosty Inowrocławskiego z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
2016 2466 2016-07-08 Informacja Informacja nr 1/2016 Starosty Nakielskiego z dnia 22 czerwca 2016r. Sprawozdanie ogólne dotyczące wykonania budżetu powiatu nakielskiego za 2015 rok
2016 2348 2016-07-05 Informacja Informacja nr 1/2016 Starosty Toruńskiego z dnia 30 czerwca 2016r. z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za 2015 rok
2016 1991 2016-06-13 Informacja Informacja nr WGK.6601.8.2016 Starosty Świeckiego z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gmin: Nowe, Warlubie, powiat Świecki.
2016 1992 2016-06-13 Informacja Informacja nr WGK.6601.8.1.2016 Starosty Świeckiego z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gmin: Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Osie, Pruszcz, Świekatowo, Świecie, miasto Świecie, miasto Nowe, powiat Świecki.
2016 1786 2016-05-23 Porozumienie Porozumienie Starosty Bydgoskiego z dnia 17 września 2015r. zawarte pomiędzy Starostą Bydgoskim – zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Różanna – zwanym dalej „Nadleśniczym”.
2016 1162 2016-04-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Chełmińskiego z dnia 16 stycznia 2016r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Chełmińskim za 2015 rok
2016 1076 2016-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2016 Starosty Bydgoskiego z dnia 15 marca 2016r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2016 roku
2016 1077 2016-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2016 Starosty Bydgoskiego z dnia 15 marca 2016r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2016 roku
2016 1043 2016-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2016 Starosty Grudziądzkiego z dnia 23 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Grudziądzkiego
2016 1020 2016-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2016 Starosty Radziejowskiego z dnia 11 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2016 r. w placówce opiekuńczo – wychowawczej, tj. w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach, powiat radziejowski
2016 1021 2016-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2016 Starosty Radziejowskiego z dnia 11 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2016 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, powiat radziejowski
2016 1023 2016-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2016 Starosty Toruńskiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Toruńskiego
2016 994 2016-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 13 Starosty Inowrocławskiego z dnia 16 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2016 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.
2016 976 2016-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2016 975 2016-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.
2016 980 2016-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/16 Starosty Świeckiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2016r.
2016 979 2016-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/16 Starosty Świeckiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Świeckiego w 2016r.
2016 953 2016-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2016 Starosty Chełmińskiego z dnia 8 marca 2016r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego.
2016 952 2016-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2016 Starosty Chełmińskiego z dnia 8 marca 2016r. w sprawie: ustalenia wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego.
2016 958 2016-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/16 Starosty Nakielskiego z dnia 14 marca 2016r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  w powiecie nakielskim w roku 2016
2016 956 2016-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2016 Starosty Brodnickiego z dnia 11 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego
2016 945 2016-03-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2015 rok.
2016 947 2016-03-18 ANEKS Aneks nr 6/2016 Starosty Nakielskiego z dnia 4 stycznia 2016r. do porozumienia z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie powierzenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Nakielskiego
2016 925 2016-03-16 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Rypińskiego z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rypinie.
2016 903 2016-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2016 Starosty Brodnickiego z dnia 8 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy.
2016 894 2016-03-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Aleksandrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok
2016 909 2016-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2016 Starosty Sępoleńskiego z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego
2016 908 2016-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2016 Starosty Sępoleńskiego z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Sępoleńskiego.
2016 882 2016-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2016 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 8 marca 2016r. w sprawie usatalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem w roku 2016
2016 883 2016-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2016 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 8 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesiecznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w 2016 roku
2016 870 2016-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2016 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 1 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Aleksandrowskiego
2016 871 2016-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2016 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 1 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego
2016 852 2016-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2016 Starosty Rypińskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu.
2016 853 2016-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2016 Starosty Rypińskiego z dnia 1 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie.
2016 790 2016-03-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Rypińskiego z dnia 28 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok
2016 687 2016-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/16 Starosty Nakielskiego z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle somatycznie chorych w Nakle nad Notecią w roku 2016.
2016 652 2016-02-19 Porozumienie Porozumienie Starosty Bydgoskiego z dnia 17 września 2015r. w sprawie powierzenia Nadleśniczemu prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną, z wyłączeniem możliwości wydawania decyzji administracyjnych, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zawarte pomiędzy Starostą Bydgoskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Bydgoszcz
2016 653 2016-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2016 Starosty Mogileńskiego z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach na 2016 r.
2016 622 2016-02-16 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Radziejowskiego z dnia 27 stycznia 2016r. Sprawozdanie Starosty Radziejowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2015 r.
2016 572 2016-02-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Nakielskiego z dnia 27 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok
2016 573 2016-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 7 Starosty Inowrocławskiego z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2016 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.
2016 527 2016-02-08 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2016 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego za 2015 rok
2016 536 2016-02-08 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Sępoleńskiego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za rok 2015,
2016 537 2016-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2016 Starosty Tucholskiego z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej, gm. Tuchola, Powiat Tucholski w 2016 roku.
2016 501 2016-02-05 Porozumienie Porozumienie Starosty Rypińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Rypinie oraz udzielania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy gminą miastem Rypin a powiatem rypińskim
2016 504 2016-02-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Inowrocławskiego z dnia 29 stycznia 2016r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok
2016 503 2016-02-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Tucholskiego z dnia 21 stycznia 2016r. z działności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok
2016 442 2016-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2016 Starosty Tucholskiego z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez Powiat Tucholski w 2016 roku
2016 382 2016-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2016 Starosty Inowrocławskiego z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2016 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.
2016 319 2016-01-20 Informacja Informacja nr GEG.6620.2.2015 Starosty Toruńskiego z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych nr 14, 15, 16 i 17 miasta Chełmża.
2016 287 2016-01-18 Porozumienie Porozumienie Starosty Toruńskiego z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie zapewnienia sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w Powiecie Toruńskim w 2016 r.
2016 289 2016-01-18 Informacja Informacja Starosty Chełmińskiego z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gmin: Kijewo Królewskie, Stolno i Unisław.
2016 242 2016-01-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Świeckiego z dnia 31 grudnia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Świeckiego za 2015 rok
2016 91 2016-01-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Grudziądzkiego z dnia 4 stycznia 2016r. z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za rok 2015
2015 3644 2015-11-25 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Brodnickiego z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2015 3556 2015-11-18 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2015 Starosty Nakielskiego z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie naboru na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Nakle nad Notecią na kadencję 2016-2019
2015 3523 2015-11-17 Informacja Informacja Starosty Bydgoskiego z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2015 3524 2015-11-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Inowrocławski z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2015 3525 2015-11-17 Informacja Informacja Starosty Sępoleńskiego z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów gminy Sośno, Sępólno Krajeńskie, Więcbork i Kamień Krajeński - obręby: Dąbrowa, Dąbrówka, Mała Cerkwica, Duża Cerkwica, Płocicz, Orzełek
2015 3141 2015-10-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Chełmińskiego z dnia 8 października 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych
2015 2971 2015-10-02 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Sępoleńskiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie naboru kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2015 2901 2015-09-29 Informacja Informacja nr 1 Starosty Radziejowskiego z dnia 23 września 2015r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatur na członka do prac w powiatowej społecznej radzie do spraw osób niepełnosprawnych
2015 2795 2015-09-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 14 września 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Gruta
2015 2794 2015-09-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 14 września 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Grudziądz
2015 2796 2015-09-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 14 września 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Łasin
2015 2798 2015-09-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 14 września 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Świecie nad Osą
2015 2797 2015-09-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 14 września 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Radzyń Chełmiński
2015 2704 2015-09-09 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 2 września 2015r. w sprawie naboru kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wąbrzeźnie spośród przedstawicieli działających na terenie Powiatu Wąbrzeskiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin)
2015 2598 2015-08-28 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Włocławskiego z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku
2015 2597 2015-08-28 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Mogileńskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2015 2600 2015-08-28 Informacja Informacja nr 2/2015 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy: Golub-Dobrzyń
2015 2599 2015-08-28 Informacja Informacja nr 1/2015 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy: Kowalewo Pomorskie
2015 2548 2015-08-24 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2015 Starosty Grudziądzkiego z dnia 20 sierpnia 2015r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społeczenej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Grudziądzkiego
2015 2529 2015-08-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Aleksandrowskiego z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie naboru zgłoszeń kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2015 2410 2015-07-24 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych.
2015 2404 2015-07-23 Informacja Informacja nr 1/2015 Starosty Brodnickiego z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania numerycznej mapy ewidencyjnej pełnej treści wraz z uzupełnieniem ewidencji gruntów i budynków poprzez założenie kart budynkowych i lokalowych, utworzenie obiektowej mapy numerycznej budynków wraz z aktualizacją terenów zabudowanych i zurbanizowanych, dla części obszaru Powiatu Brodnickiego dla jednostek ewidencyjnych: Jabłonowo Pomorskie, Bobrowo, Zbiczno, Bartniczka, Górzno, Świedziebnia, Osiek.
2015 2339 2015-07-14 Informacja Informacja Starosty Nakielskiego z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy Szubin
2015 2289 2015-07-08 Informacja Informacja nr 1/2015 Starosty Toruńskiego z dnia 3 lipca 2015r. z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za 2014 rok
2015 1947 2015-06-24 Porozumienie Porozumienie nr OR.33.20.2015 Starosty Świeckiego z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Świecie wykonania części zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Świeckiego
2015 1880 2015-06-12 Informacja Informacja nr 1/2015 Starosty Nakielskiego z dnia 3 czerwca 2015r. Sprawozdanie ogólne dotyczące wykonania budżetu powiatu nakielskiego za 2014 rok
2015 1881 2015-06-12 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Tucholskiego z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2015 1788 2015-06-05 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2015 Starosty Żniński z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2015 1789 2015-06-05 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/2015 Starosty Żniński z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2015 1750 2015-06-02 Informacja Informacja Starosty Włocławskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych dotyczących budynków i lokali
2015 1732 2015-05-29 Informacja Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 18 maja 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków.
2015 1638 2015-05-13 Informacja Informacja Starosty Lipnowskiego z dnia 5 maja 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2015 1600 2015-05-08 ANEKS Aneks nr 5/2015 Starosty Nakielskiego z dnia 12 lutego 2015r. do porozumienia z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie powierzenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Nakielskiego, zawarte pomiędzy zarządem powiatu nakielskiego a Burmistrzem miasta i gminy Nakło nad Notecią
2015 1545 2015-05-06 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2015 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 4 maja 2015r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Starostwie Powiatowym w Golubiu – Dobrzyniu na kadencję 2015-2018
2015 1439 2015-04-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Chełmińskiego z dnia 16 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Chełmińskim za 2014 rok
2015 1355 2015-04-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Lipnowskiego z dnia 6 marca 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
2015 1308 2015-04-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr V/33/2015 Starosty Rypińskiego z dnia 1 kwietnia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
2015 1106 2015-04-07 Informacja Informacja Starosty Chełmińskiego z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gmin: Chełmno i Papowo Biskupie.
2015 1003 2015-03-31 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Mogileńskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2015 890 2015-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2015 Starosty Toruńskiego z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Toruńskiego
2015 893 2015-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2015 Starosty Świeckiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2015r.
2015 872 2015-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2015 Starosty Lipnowskiego z dnia 10 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w 2015 roku.
2015 873 2015-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2015 Starosty Świeckiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Świeckiego w 2015r.
2015 862 2015-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2015 Starosty Lipnowskiego z dnia 10 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie w 2015 roku.
2015 864 2015-03-20 Informacja Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków.
2015 865 2015-03-20 Informacja Informacja Starosty Radziejowskiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na ”Uzupełnieniu ewidencji gruntów i budynków, dystrybucji zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury na terenie gmin - Osięciny, Piotrków Kuj., Topólka.”
2015 850 2015-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/15 Starosty Nakielskiego z dnia 9 marca 2015r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle somatycznie chorych w Nakle nad Notecią w roku 2015.
2015 849 2015-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/15 Starosty Włocławskiego z dnia 6 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2015 848 2015-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/15 Starosty Włocławskiego z dnia 6 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.
2015 855 2015-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2015 Starosty Rypińskiego z dnia 17 marca 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie.
2015 852 2015-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2015 Starosty Chełmińskiego z dnia 9 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego.
2015 851 2015-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2015 Starosty Chełmińskiego z dnia 9 marca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego.
2015 837 2015-03-18 Informacja Informacja nr 2/2015 Starosty Rypińskiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gminy Skrwilno
2015 836 2015-03-18 Informacja Informacja nr 1/2015 Starosty Rypińskiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gminy Rogowo
2015 839 2015-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2015 Starosty Grudziądzkiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
2015 838 2015-03-18 Informacja Informacja nr 3/2015 Starosty Rypińskiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gminy Wąpielsk
2015 820 2015-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2015 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 10 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego
2015 819 2015-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2015 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 10 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Aleksandrowskiego
2015 824 2015-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2015 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 13 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem
2015 823 2015-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2015 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 13 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu
2015 798 2015-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 22 Starosty Inowrocławskiego z dnia 9 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2015 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.
2015 799 2015-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2015 Starosty Brodnickiego z dnia 11 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego
2015 790 2015-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2015 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
2015 788 2015-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2015 Starosty Inowrocławskiego z dnia 4 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2015 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
2015 794 2015-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2015 Starosty Mogileńskiego z dnia 10 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach na 2015 r.
2015 791 2015-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2015 Starosty Tucholskiego z dnia 9 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej, gm. Tuchola, Powiat Tucholski w 2015 roku.
2015 757 2015-03-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Aleksandrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
2015 758 2015-03-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr . Starosty Sępoleńskiego z dnia 30 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za rok 2014,
2015 593 2015-03-02 Porozumienie Porozumienie Starosty Mogileńskiego z dnia 14 lipca 2014r. na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Mogileńskiego, zawarte pomiędzy gminą Mogilno, gminą Strzelno, gminą Jeziora Wieliie, gminą Dąbrowa, powiatem mogileńskim
2015 594 2015-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2015 Starosty Rypińskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie.
2015 595 2015-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2015 Starosty Rypińskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu.
2015 577 2015-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2015 Starosty Brodnickiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Rodzinnym Domu Dziecka w Jabłonowie Pomorskim na terenie Powiatu Brodnickiego
2015 550 2015-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2015 Starosty Bydgoskiego z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2015 roku
2015 551 2015-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2015 Starosty Bydgoskiego z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2015 roku
2015 553 2015-02-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Radziejowskiego z dnia 29 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2014 r.
2015 533 2015-02-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Nakielskiego z dnia 21 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
2015 532 2015-02-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Świeckiego z dnia 13 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok.
2015 535 2015-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/15 Starosty Nakielskiego z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie nakielskim w roku 2015
2015 537 2015-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2015 Starosty Radziejowskiego z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2015 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, powiat radziejowski
2015 536 2015-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2015 Starosty Radziejowskiego z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2015 r. w placówce opiekuńczo – wychowawczej, tj. w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach, powiat radziejowski
2015 508 2015-02-19 Informacja Informacja nr 2/2015 Starosty Toruńskiego z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy: Chełmża i Wielka Nieszawka
2015 509 2015-02-19 Informacja Informacja nr 3/2015 Starosty Toruńskiego z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy: Lubicz, Łysomice i Zławieś Wielka
2015 490 2015-02-17 Informacja Informacja nr 1/2015 Starosty Toruńskiego z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy: Czernikowo, Obrowo i Łubianka
2015 491 2015-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2015 Starosty Sępoleńskiego z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesiecznych wydatków pzreznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego
2015 472 2015-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 6 Starosty Sępoleńskiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Sępoleńskiego
2015 434 2015-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2015 Starosty Tucholskiego z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez Powiat Tucholski w 2015 roku.
2015 412 2015-02-11 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Tucholskiego z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego z obszaru powiatu tucholskiego, do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tucholskim.
2015 413 2015-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2015 Starosty Tucholskiego z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej, gm. Tuchola, Powiat Tucholski w 2015 roku.
2015 414 2015-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Tucholskiego z dnia 23 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
2015 366 2015-02-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Inowrocławski z dnia 30 stycznia 2015r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Inowrocławskiego za 2014 rok
2015 367 2015-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2015 Starosty Brodnickiego z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy.
2015 297 2015-02-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2014 rok
2015 298 2015-02-02 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2015 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2014 rok
2015 261 2015-01-29 Informacja Informacja Starosty Nakielskiego z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy Sadki
2015 227 2015-01-22 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2015 Starosty Mogileńskiego z dnia 16 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2014
2015 126 2015-01-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr II/22/2014 Starosty Żniński z dnia 29 grudnia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
2014 3410 2014-11-20 Porozumienie Porozumienie Starosty Brodnickiego na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Brodnickiego zawarte pomiędzy powiatem brodnickim, miestem Brodnica, miastem i gminą Jabłonowo Pomorskie, miasto i gminą Górzno, gminą Bartniczka, gminą Bobrowo, gminą Brodnica,gminą Brzozie, gminą Osiek, gminą Świedziebnia, gminą Zbiczno
2014 3278 2014-11-14 Porozumienie Porozumienie Starosty Nakielskiego na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Nakielskiego zawarte w dniu 16 września 2014 r.
2014 2969 2014-10-30 Porozumienie Porozumienie Starosty Włocławskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego, zawarte pomiędzy gminą Baruchowo,, gminą Boniewo, miastem i gminą Chodecz, gminą Izbica Kujawska, miastem i gminą Lubień Kujawski, miastem i gminą Lubraniec, powiatem włocławskim
2014 2877 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr 465/14 Starosty Włocławskiego z dnia 9 października 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2014.
2014 2844 2014-10-14 Porozumienie Porozumienie Starosty Grudziądzkiego na rzecz rozwoju „Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Grudziądzkiego”, zawarte pomiędzy powiatem grudziądzkim, miastem i gminą Łasin i gminą Świecie nad Osą
2014 2551 2014-09-19 Porozumienie Porozumienie Starosty Rypińskiego na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego.
2014 2437 2014-09-02 Porozumienie Porozumienie nr OR.033.2.2014 Starosty Świeckiego z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Świecie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Świeckiego.
2014 2438 2014-09-02 Porozumienie Porozumienie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 25 lipca 2014r. na rzecz rozwoju „Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego”
2014 1904 2014-06-25 Informacja Informacja nr 1/2014 Starosty Nakielskiego z dnia 18 czerwca 2014r. Sprawozdanie ogólne dotyczące wykonania budżetu powiatu nakielskiego za 2013 rok
2014 1863 2014-06-17 Informacja Informacja nr 1/2014 Starosty Toruńskiego z dnia 13 czerwca 2014r. z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za 2013 rok
2014 1309 2014-04-14 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2014 Starosty Mogileńskiego z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2014 1288 2014-04-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr XXXI/164/2014 Starosty Rypińskiego z dnia 26 lutego 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 r.
2014 1090 2014-04-03 Informacja Informacja Starosty Świeckiego z dnia 31 marca 2014r. informacja Starosty Świeckiego z dnia 31 marca 2014r.
2014 918 2014-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 223/14 Starosty Świeckiego z dnia 18 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Świeckiego w 2014r.
2014 919 2014-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 224/14 Starosty Świeckiego z dnia 18 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2014r.
2014 891 2014-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2014 Starosty Rypińskiego z dnia 18 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie.
2014 873 2014-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2014 Starosty Lipnowskiego z dnia 6 marca 2014r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w 2014 roku.
2014 872 2014-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2014 Starosty Lipnowskiego z dnia 6 marca 2014r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie w 2014 roku.
2014 875 2014-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/14 Starosty Włocławskiego z dnia 7 marca 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2014 874 2014-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/14 Starosty Włocławskiego z dnia 7 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.
2014 862 2014-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2014 Starosty Inowrocławski z dnia 12 marca 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2014 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
2014 863 2014-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 19 Starosty Toruńskiego z dnia 14 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego.
2014 842 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr 406/14 Starosty Włocławskiego z dnia 11 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2014.
2014 848 2014-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2014 Starosty Sępoleńskiego z dnia 3 marca 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego
2014 837 2014-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/14 Starosty Nakielskiego z dnia 12 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle somatycznie chorych w Nakle nad Notecią w roku 2014.
2014 797 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2014 Starosty Rypińskiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu.
2014 796 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2014 Starosty Rypińskiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie.
2014 799 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2014 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 5 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem
2014 798 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2014 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 5 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu
2014 763 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2014 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego
2014 762 2014-03-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Aleksandrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok
2014 766 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2014 Starosty Inowrocławskiego z dnia 3 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2014 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
2014 764 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2014 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Aleksandrowskiego
2014 696 2014-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
2014 627 2014-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2014 Starosty Mogileńskiego z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach na 2014 r.
2014 600 2014-02-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Radziejowskiego z dnia 30 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2013 r.
2014 599 2014-02-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Świeckiego z dnia 3 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Świeckiego za 2013 rok
2014 603 2014-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Starosty Sępoleńskiego z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Sępoleńskiego.
2014 607 2014-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/14 Starosty Nakielskiego z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie nakielskim w roku 2014
2014 606 2014-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2014 Starosty Grudziądzkiego z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
2014 573 2014-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2014 Starosty Radziejowskiego z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2014 r. w placówce opiekuńczo – wychowawczej, tj. w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach,powiat radziejowski
2014 574 2014-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2014 Starosty Radziejowskiego z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2014 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, powiat radziejowski
2014 576 2014-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2014 Starosty Brodnickiego z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy.
2014 544 2014-02-17 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2014 Starosty Mogileńskiego z dnia 31 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2013
2014 543 2014-02-17 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Tucholskiego z dnia 15 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok
2014 548 2014-02-17 Informacja Informacja Starosty Chełmińskiego z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy Lisewo (bez obrębu Lisewo)
2014 547 2014-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2014 Starosty Brodnickiego z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego
2014 520 2014-02-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Bydgoskiego Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego za rok 2013
2014 524 2014-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2014 Starosty Bydgoskiego z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2014 roku
2014 525 2014-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Starosty Bydgoskiego z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2014 roku
2014 452 2014-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2014 Starosty Chełmińskiego z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego.
2014 453 2014-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2014 Starosty Chełmińskiego z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego.
2014 451 2014-02-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Inowrocławskiego z dnia 31 stycznia 2014r. Sprawozdanie Starosty Inowrocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok
2014 415 2014-02-06 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2014 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2013 rok
2014 315 2014-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Starosty Tucholskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkanca w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej, gm. Tuchola, Powiat Tucholski w 2014 roku
2014 312 2014-01-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Nakielskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok
2014 318 2014-01-31 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Sępoleńskiego z dnia 29 stycznia 2014r. Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za rok 2013,
2014 316 2014-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2014 Starosty Tucholskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez Powiat Tucholski w 2014 roku.
2014 168 2014-01-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Grudziądzkiego z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za rok 2013
2014 149 2014-01-14 Sprawozdanie Sprawozdanie nr ZAB.5511.1.2014 Starosty Włocławskiego z dnia 31 grudnia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2013 rok.
2013 3070 2013-10-16 Informacja Informacja Starosty Brodnickiego z dnia 16 września 2013r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla części obszaru gminy Brodnica dla obrębów: Cielęta, Dzierzno, Gorczenica, Gorczeniczka, Gortatowo, Kominy, Koziróg, Moczadło, Mszano, Niewierz, Nowy Dwór, Opalenica, Przydatki, Sobiesierzno, Szabda, Szczuka, Szymkowo, Wybudowanie Michałowo.
2013 3057 2013-10-14 Informacja Informacja Starosty Włocławskiego z dnia 10 października 2013r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obszaru gminy Fabianki
2013 3058 2013-10-14 Informacja Informacja Starosty Włocławskiego z dnia 10 października 2013r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obszaru gminy Lubanie
2013 3059 2013-10-14 Informacja Informacja Starosty Włocławskiego z dnia 10 października 2013r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obszaru gminy Włocławek
2013 2744 2013-09-02 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 21 czerwca 2013r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2012r.
2013 2600 2013-08-02 Informacja Informacja Starosty Świeckiego z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego związanego z założeniem ewidencji budynków i lokali na obszarze gminy Jeżewo
2013 2495 2013-07-10 Informacja Informacja nr 1/2013 Starosty Nakielskiego z dnia 26 czerwca 2013r. Sprawozdanie ogólne dotyczące wykonania budżetu powiatu nakielskiego za 2012 rok
2013 2388 2013-07-03 Informacja Informacja nr 1/2013 Starosty Toruńskiego z dnia 17 czerwca 2013r. z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za 2012 rok
2013 2023 2013-05-24 Porozumienie Porozumienie nr OR.033.2.2013 Starosty Świeckiego z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Świecie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Świeckiego.
2013 1948 2013-05-14 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 2 Starosty Sępoleńskiego z dnia 19 marca 2013r. z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2012
2013 1688 2013-04-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bydgoskim
2013 1656 2013-04-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Lipnowskiego z dnia 26 lutego 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2012 rok.
2013 1662 2013-04-15 Informacja Informacja Starosty Lipnowskiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków  dla obrębów ewidencyjnych Bałdowo, Będzeń, Bętlewo,  Czarne , Czerskie Rumunki, Kamienne Brody, Nowa Wieś,  Oleszno, Orłowo, Piaseczno, Płonczyn, Płonczynek,  Rumunki Witkowskie , Rumunki Tupadelskie , Suradówek,  Suszewo, Szczepanki, Teodorowo, Tupadły, Wielgie,  Witkowo, Zaduszniki, Zakrzewo, Złowody.
2013 1283 2013-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2013 Starosty Bydgoskiego z dnia 12 marca 2013r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2013 roku
2013 1285 2013-03-26 Informacja Informacja nr 1/2013 Starosty Grudziądzkiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Grudziadzkiego za 2012 rok
2013 1242 2013-03-25 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Starosty Rypińskiego z dnia 13 lutego 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok
2013 1225 2013-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Brodnickiego z dnia 18 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy.
2013 1227 2013-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2013 Starosty Inowrocławskiego z dnia 19 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2013 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
2013 1206 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2013 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
2013 1171 2013-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2013 Starosty Toruńskiego z dnia 18 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego
2013 1168 2013-03-20 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2013 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 marca 2013r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2013 1172 2013-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2013 Starosty Toruńskiego z dnia 18 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Chełmży prowadzonej przez Powiat Toruński
2013 1175 2013-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu
2013 1174 2013-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2013 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem
2013 1141 2013-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2013 Starosty Rypińskiego z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu.
2013 1140 2013-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2013 Starosty Rypińskiego z dnia 1 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie.
2013 1145 2013-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2013 Starosty Sępoleńskiego z dnia 7 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego
2013 1149 2013-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/13 Starosty Włocławskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2013 1148 2013-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/13 Starosty Włocławskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.
2013 1097 2013-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2013 Starosty Lipnowskiego z dnia 7 marca 2013r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy w Nowej Wsi w 2013 roku.
2013 1098 2013-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2013 Starosty Lipnowskiego z dnia 7 marca 2013r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie w 2013 roku.
2013 1069 2013-03-12 Sprawozdanie Sprawozdanie nr ZAB.5511.1.2013 Starosty Włocławskiego z dnia 31 grudnia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2012 rok. : W dniu 6 lipca 2012 r. : W dniu 12 października 2012 r. : W dniu 20 grudnia 2012 r. :
2013 1039 2013-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2013 Starosty Inowrocławskiego z dnia 1 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2013 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
2013 1011 2013-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 161/13 Starosty Świeckiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Świeckiego w 2013 roku
2013 1009 2013-03-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Chełmińskiego z dnia 16 stycznia 2013r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Chełmińskim za 2012 rok
2013 1012 2013-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 162/13 Starosty Świeckiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2013 roku
2013 1014 2013-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2013 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego
2013 1013 2013-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2013 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Aleksandrowskiego
2013 991 2013-03-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr ... Starosty Radziejowskiego z dnia 24 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2012 r.
2013 960 2013-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2013 Starosty Mogileńskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
2013 943 2013-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/13 Starosty Nakielskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie nakielskim w roku 2013
2013 944 2013-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/13 Starosty Nakielskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie nakielskim w roku 2013
2013 903 2013-02-22 Informacja Informacja nr 1/2013 Starosty Tucholskiego z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gminy Kęsowo.
2013 902 2013-02-22 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Starosty Tucholskiego z dnia 18 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok
2013 905 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2013 Starosty Grudziądzkiego z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
2013 904 2013-02-22 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2013 Starosty Mogileńskiego z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2013 894 2013-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Bydgoskiego z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2013 roku
2013 896 2013-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2013 Starosty Radziejowskiego z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2013 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, powiat radziejowski
2013 897 2013-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2013 Starosty Radziejowskiego z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2013 r. w placówce opiekuńczo – wychowawczej, tj. w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach, powiat radziejowski
2013 883 2013-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2013 Starosty Brodnickiego z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego
2013 886 2013-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2013 Starosty Chełmińskiego z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ustalania wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych funkcjonujacych na terenie powiatu chełmińskiego
2013 887 2013-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2013 Starosty Chełmińskiego z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego
2013 862 2013-02-15 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2012 rok
2013 863 2013-02-15 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Tucholskiego z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego z obszaru powiatu tucholskiego, do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tucholskim.
2013 864 2013-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2013 Starosty Sępoleńskiego z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Sępoleńskiego.
2013 821 2013-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Tucholskiego z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez Powiat Tucholski w 2013 roku.
2013 822 2013-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2013 Starosty Tucholskiego z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej, gm. Tuchola, Powiat Tucholski w 2013 roku.
2013 808 2013-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Bydgoskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego za rok 2012.
2013 772 2013-02-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Nakielskiego z dnia 11 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok
2013 773 2013-02-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 30 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2012
2013 717 2013-02-05 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Sępoleńskiego z dnia 30 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za rok 2012,
2013 697 2013-02-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Starosty Mogileńskiego z dnia 31 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2012
2013 614 2013-01-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Inowrocławskiego z dnia 25 stycznia 2013r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Inowrocławskiego za 2012 rok
2013 490 2013-01-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Grudziądzkiego z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za rok 2012
2013 437 2013-01-16 Informacja Informacja nr SWG.N.6640.2.2011.2012 Starosty Nakielskiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów - założenia ewidencji budynków i lokali dla
2013 436 2013-01-16 Informacja Informacja nr SWG.N.6640.1.2011.2012 Starosty Nakielskiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów - założenia ewidencji budynków i lokali dla
2013 439 2013-01-16 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2013 438 2013-01-16 Informacja Informacja nr SWG.N.6621.67.2011.2012 Starosty Nakielskiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów- założenia ewidencji budynków i lokali dla
2012 3678 2012-12-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Świeckiego z dnia 11 grudnia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Świeckiego za 2012 rok.
2012 3648 2012-12-14 Informacja Informacja Starosty Radziejowskiego z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków
2012 3551 2012-12-11 Informacja Informacja nr 1 Starosty Sępoleńskiego z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2012 3552 2012-12-11 Informacja Informacja nr 2 Starosty Sępoleńskiego z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2012 3553 2012-12-11 Informacja Informacja nr 3 Starosty Sępoleńskiego z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego
2012 2220 2012-10-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.9.2012 Starosty Grudziądzkiego z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Powiatu Grudziądzkiego przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2012 1892 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr 229/XX/12 Starosty Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2012 1890 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr 207/XX/12 Starosty Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
2012 1891 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr 208/XX/12 Starosty Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych.
2012 1741 2012-08-31 Porozumienie Porozumienie Starosty Świeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Świecie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Świeckiego.
2012 1716 2012-08-28 Informacja Informacja Starosty Bydgoskiego z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2012 1717 2012-08-28 Informacja Informacja Starosty Bydgoskiego z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Miasto Koronowo
2012 1663 2012-08-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Lipnowskiego z dnia 16 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2011 rok.
2012 1628 2012-07-30 Informacja Informacja nr 2/2012 Starosty Rypińskiego z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2012 1406 2012-06-28 Sprawozdanie Sprawozdanie nr .... Starosty Radziejowskiego z dnia 26 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2011r.
2012 1077 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr 196/XVIII/12 Starosty Bydgoskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego
2012 1062 2012-05-07 Informacja Informacja Starosty Świeckiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego związanego z założeniem ewidencji budynków i lokali na obszarze gmin Drzycim i Lniano oraz założeniem kart budynkowych dla miasta Nowego
2012 1064 2012-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2012 Starosty Sępoleńskiego z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Sępoleńskiego
2012 1067 2012-05-07 Informacja Informacja nr 2/2012 Starosty Rypińskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2012 1023 2012-04-26 Sprawozdanie Sprawozdanie nr XV/75 /2012 Starosty Rypińskiego z dnia 15 lutego 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok
2012 937 2012-04-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członka do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
2012 849 2012-04-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Aleksandrowskiego Starosty Aleksandrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok
2012 850 2012-04-11 Informacja Informacja nr 1/2012 Starosty Grudziądzkiego z dnia 19 marca 2012r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego
2012 779 2012-03-30 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2012 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w roku kalendarzowym 2012
2012 703 2012-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2012 Starosty Bydgoskiego z dnia 21 marca 2012r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez Powiat Bydgoski w 2012 roku.
2012 702 2012-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2012 Starosty Bydgoskiego z dnia 21 marca 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2012 roku.
2012 705 2012-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2012 Starosty Grudziądzkiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
2012 704 2012-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2012 Starosty Toruńskiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Chełmży prowadzonej przez Powiat Toruński
2012 653 2012-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/12 Starosty Włocławskiego z dnia 15 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2012 652 2012-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/12 Starosty Włocławskiego z dnia 15 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.
2012 648 2012-03-26 Informacja Informacja nr GK.6620.1.2012 Starosty Tucholskiego z dnia 8 marca 2012r. w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Gostycyn.
2012 657 2012-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2012 Starosty Radziejowskiego z dnia 19 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2012 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, powiat radziejowski
2012 656 2012-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2012 Starosty Radziejowskiego z dnia 19 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2012 r. w placówce opiekuńczo – wychowawczej, tj. w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach, powiat radziejowski
2012 654 2012-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2012 Starosty Toruńskiego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego
2012 634 2012-03-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 13 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
2012 635 2012-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2012 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Aleksandrowskiego
2012 631 2012-03-23 Informacja Informacja nr 1 Starosty Sępoleńskiego z dnia 6 marca 2012r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2012 633 2012-03-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 13 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2012 636 2012-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 09/2012 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego
2012 639 2012-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2012 Starosty Sępoleńskiego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Sępoleńskiego.
2012 640 2012-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2012 Starosty Sępoleńskiego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego
2012 637 2012-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2012 Starosty Brodnickiego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy.
2012 638 2012-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2012 Starosty Brodnickiego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utzrymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego
2012 613 2012-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 6 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie w 2012 roku