Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 481

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5038 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/189/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019
2019 5039 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/196/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu
2019 4756 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/181/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej - część wschodnia i zachodnia
2019 4757 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/182/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego
2019 3743 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
2019 3742 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019
2019 3745 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/135/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
2019 3744 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/137/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
2019 3064 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/112/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na lata 2019-2021
2019 3065 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/115/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich
2019 3062 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/110/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”
2019 3063 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/111/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2019/2020 do 2022/2023
2019 3068 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/118/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2019 3069 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/119/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia
2019 3066 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/116/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich
2019 3067 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/117/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Sępolenki
2019 2471 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr V/99/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019
2019 1766 2019-03-28 ANEKS Aneks Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. do Porozumienia Nr IB-I-T.041.19.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r., zawarty pomiędzy:
2019 1644 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/96/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019
2019 1350 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/80/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem
2019 1107 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr III/78/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2019 1108 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr III/77/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz warunków ich udzielania
2019 1136 2019-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie nr III/1/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2019 584 2019-01-29 ANEKS Aneks nr 2 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2018 r. do Porozumienia Nr IF-III-T.041.115.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu zawarty w dniu 18 pażdziernika 2018 roku w Toruniu pomiędzy:
2019 12 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/62/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2019 11 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/60/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
2019 10 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/58/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie
2019 7 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2019
2019 9 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/57/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego
2019 8 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/50/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018
2018 6697 2018-12-21 Aneks Aneks nr 1 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 31 sierpnia 2018 r. Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Porozumienia Nr IF-III-T.041.115.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu polegajacego na przebudowie drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu zawarty w Toruniu pomiędzy:
2018 5022 2018-10-05 Porozumienie Porozumienie nr IB-I-T.041.19.2018 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Wójtem Gminy Brodnica w sprawie zadania polegającego na budowie zatoki autobusowej prawostronnej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 544
2018 4855 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/808/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 4856 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/810/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich
2018 4853 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/802/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018
2018 4854 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/806/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejącej drogi wojewódzkiej
2018 4859 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/813/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich
2018 4860 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/816/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu
2018 4857 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/811/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy
2018 4858 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/812/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły
2018 4143 2018-08-17 Porozumienie Porozumienie nr IB-II.041.120.2018 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lipca 2018 r.
2018 4014 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/796/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem
2018 3998 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/789/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2018 3999 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/798/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą
2018 3987 2018-08-01 Porozumienie Porozumienie nr IB-I-T.041.142.2017 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Wójtem Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie chodnika wraz z zapewnieniem komunikacji rowerzystom z drogi podporządkowanej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 551 relacji Strzyżawa – Wąbrzeźno
2018 3988 2018-08-01 Porozumienie Porozumienie nr IB-I-T.041.4.2018 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia w w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 554 relacji Orzechowo – Kikół
2018 3989 2018-08-01 Porozumienie Porozumienie nr IF-III-T.041.77.2018 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Pakość zadania zarządzania drogą wojewódzką Nr 255 relacji Pakość - Strzelno na odcinku od km 0+000 do km 1+313, dł. 1,313 km pomiędzy
2018 3416 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/776/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej
2018 3415 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/765/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018
2018 3418 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/785/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie
2018 3417 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/777/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2018/2019 do 2022/2023
2018 3132 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLV/748/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe
2018 2955 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/750/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie
2018 2956 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/751/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia
2018 2953 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/746/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LI/803/2014 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2018 2954 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/749/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie
2018 2957 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/752/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie
2018 2960 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/755/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy
2018 2961 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/756/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Stelchno
2018 2958 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/753/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich
2018 2959 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/754/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 2437 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/735/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na lata 2018-2021
2018 2438 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/738/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 228 „Gołąbki”, nr 208 „Gąsawa” oraz nr 207 „Niedźwiedzi Kierz”
2018 2439 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/732/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018
2018 1477 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/717/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
2018 1476 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/726/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 199 „Lubanie”
2018 1475 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/728/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 143 „Głęboczek”
2018 1478 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/716/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich
2018 1481 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/712/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018
2018 1480 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/714/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 1479 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/715/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 744 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/705/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej
2018 743 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/706/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich
2018 745 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/693/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 91 „Ruda”
2018 747 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/691/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 91 „Ruda”
2018 746 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/695/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 116 „Rzęczkowo” i nr 138 „Gutowo”
2017 5495 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2018
2017 5444 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/671/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
2017 5443 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/672/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu
2017 5445 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/665/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia go do kategorii drogi powiatowej
2017 5447 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/662/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017
2017 5446 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/680/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 195  „Orłowo”
2017 4982 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/656/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy
2017 4793 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/635/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy we Włocławku
2017 4792 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/636/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
2017 4795 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/634/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu
2017 4794 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/637/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
2017 4312 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/623/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja
2017 4098 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/622/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5
2017 4099 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/621/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja
2017 4100 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/620/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja
2017 4041 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/617/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017
2017 4042 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/624/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łysomice
2017 4043 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/626/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 258 „Kłóbka”
2017 3681 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/588/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017
2017 3682 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/610/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej
2017 3683 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/615/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
2017 3467 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/581/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia ich do kategorii drogi powiatowej
2017 3329 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/578/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sanatorium Uzdrowiskowemu „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.
2017 3328 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/582/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu
2017 3327 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/583/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej
2017 3330 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/577/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu  im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
2017 3333 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/573/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018
2017 3332 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/574/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”
2017 3331 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/576/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
2017 2639 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/567/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
2017 2638 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/569/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 213 „Zbytkowo”
2017 2637 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/568/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzoza
2017 2640 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/566/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu
2017 2643 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/552/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017
2017 2642 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/556/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej
2017 2641 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/562/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018
2017 2403 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/546/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028"
2017 2404 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/547/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Bydgoszczy
2017 2036 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/535/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
2017 2035 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/538/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tuchola
2017 2038 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/518/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020”
2017 2037 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/520/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017
2017 1399 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/514/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017
2017 1400 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/516/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu
2017 822 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/497/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017
2017 823 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/509/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
2017 428 2017-01-24 Porozumienie Porozumienie nr IF-III-T.041.115.2016 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2017r. Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu zawarte w dniu 28 grudnia 2016 roku w Toruniu pomiędzy:
2017 66 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/494/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu – aktualizacja
2017 67 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/493/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
2016 4892 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/492/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubicz
2016 4891 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017
2016 4890 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/477/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016
2016 4895 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/489/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Janowiec Wielkopolski
2016 4894 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/490/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowe
2016 4893 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/491/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kowalewo Pomorskie
2016 4417 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/472/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 4418 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/465/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
2016 3789 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/455/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Wieś Wielka
2016 3790 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/457/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zławieś Wielka
2016 3787 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/458/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Fabianki
2016 3788 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/456/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bydgoszcz
2016 3793 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/453/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Koronowo
2016 3794 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/452/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jeżewo
2016 3791 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/459/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Cekcyn
2016 3792 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/454/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wielka Nieszawka
2016 3304 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/441/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Golub-Dobrzyń
2016 3303 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/431/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016
2016 3302 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/440/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Osięciny
2016 3305 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/436/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej
2016 3308 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/433/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia ich do kategorii drogi powiatowej
2016 3307 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/434/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu
2016 3306 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/435/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu
2016 3006 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/413/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu
2016 2144 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII/402/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”
2016 2143 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII/389/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023"
2016 2146 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII/375/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016
2016 2145 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII/390/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brodnica
2016 1829 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XX/363/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu
2016 1830 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XX/371/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmian Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2016 1831 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XX/370/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2016r. w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie
2016 1535 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016
2016 1536 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XIX/349/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu
2016 1013 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/332/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu
2016 1014 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/333/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2016
2016 1015 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/339/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu
2016 662 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XVI/321/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejących dróg wojewódzkich
2016 663 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XVI/325/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” w roku szkolnym 2015/2016
2016 664 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XVI/327/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
2015 4740 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie budżetu województwa na rok 2016
2015 4741 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/305/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2015
2015 4689 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XV/309/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Obrowo
2015 4690 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
2015 3732 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/298/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń
2015 3731 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/297/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia ich do kategorii drogi powiatowej
2015 3733 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/300/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Więcbork
2015 3764 2015-11-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XIV/1/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023"
2015 3734 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/299/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sośno
2015 3221 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XIII/286/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023"
2015 2986 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XII/279/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kamień Krajeński
2015 2985 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XII/278/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kikół
2015 2984 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XII/277/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2015
2015 2987 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XII/280/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Drzycim
2015 2990 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XII/283/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbioru roślin uprawnych w województwie kujawsko-pomorskim
2015 2989 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XII/282/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mogilno
2015 2988 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XII/281/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brześć Kujawski
2015 2897 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XII/275/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi wojewódzkiej odcinków drogi powiatowej
2015 2591 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr X/263/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu
2015 2590 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr X/262/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łysomice
2015 2589 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr X/261/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Złotniki Kujawskie
2015 2592 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr X/264/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu
2015 2595 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr X/269/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie zmian Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2015 2594 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr X/267/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 2593 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr X/266/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu
2015 2581 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/260/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy
2015 2580 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/259/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2015 2579 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/258/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie
2015 2578 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/257/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Stelchno
2015 2577 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/256/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego
2015 2576 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/255/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy
2015 2575 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/254/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej
2015 2574 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/253/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły
2015 2573 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/252/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej
2015 2572 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/251/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie
2015 2571 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/250/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia
2015 2570 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/249/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich
2015 2569 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/248/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich
2015 2568 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/247/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich
2015 2567 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/246/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich
2015 2566 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/245/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie
2015 2565 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/244/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy
2015 2564 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/243/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie
2015 2563 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/242/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie
2015 2562 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/241/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Torfowiskowo-Jeziorno-Leśnego „Zgniłka-Wieczno-Wronie”
2015 2561 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/240/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi
2015 2560 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/239/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia
2015 2559 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/238/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich
2015 2558 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/237/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2015 2557 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/236/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich
2015 2556 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/235/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich
2015 2555 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/234/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Sępolenki
2015 2554 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/233/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Kamionki
2015 2553 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/232/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2015 2552 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/231/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich
2015 2551 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/230/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2015 2550 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr X/229/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
2015 2189 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/154/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie określenia sposobu i terminu ubiegania się przez doktorantów o stypendia naukowe, określenia maksymalnej wysokości przyznawanego wsparcia oraz sposobu wyłaniania stypendystów w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów V edycja” w roku akademickim 2015/2016
2015 2105 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/161/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gniewkowo
2015 2104 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/160/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Radziejów
2015 2107 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/163/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Janowiec Wielkopolski
2015 2106 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/162/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żnin
2015 2103 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/159/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Świecie – Bukowiec
2015 2100 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/156/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzoza
2015 2099 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/149/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2015
2015 2102 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/158/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mrocza
2015 2101 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/157/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chełmno
2015 2114 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/170/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Aleksandrów Kujawski
2015 2113 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/169/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łabiszyn
2015 2116 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/226/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”
2015 2115 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Włocławek
2015 2112 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/168/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sicienko - Wojnowo
2015 2109 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/165/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skępe
2015 2108 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/164/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rogowo
2015 2111 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/167/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobre
2015 2110 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/166/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Barcin
2015 1741 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VII/143/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2015r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem
2015 1740 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VII/141/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie
2015 1511 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/133/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kruszwica
2015 1512 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/134/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą
2015 1513 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/135/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łubianka
2015 1452 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/121/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2015
2015 1453 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/136/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Śliwice
2015 1261 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/113/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Inowrocław
2015 1262 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/114/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jabłonowo Pomorskie
2015 1263 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/115/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nakło nad Notecią
2015 1216 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/110/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023"
2015 1215 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/107/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2015
2015 1218 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/118/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sanatorium Uzdrowiskowemu „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.
2015 1217 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/112/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Unisław
2015 721 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/85/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czernikowo
2015 722 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/86/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Izbica Kujawska
2015 723 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/87/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Potulice
2015 718 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/77/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Zdolni na start – IV edycja” na rok 2015
2015 719 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/79/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2015
2015 720 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/84/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015r. w sprawie wzynaczenia aglomeracji Rypin
2015 727 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/91/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kcynia
2015 728 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/92/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubicz
2015 729 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/93/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Papowo Biskupie
2015 724 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/88/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubanie
2015 725 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/89/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Waganiec
2015 726 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/90/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wąbrzeźno
2015 380 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III/71/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Grudziądz
2015 276 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/65/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łasin
2015 277 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/66/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Strzelno
2015 275 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/64/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowe
2015 273 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/62/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Świekatowo
2015 274 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/63/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Topólka
2015 278 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/67/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szubin
2015 282 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/72/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Wielgie
2015 283 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/75/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2015 281 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/70/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chodecz
2015 279 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/68/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zławieś Wielka
2015 280 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr III/69/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lipno
2015 67 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/55/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lniano
2015 3 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie budżetu województwa na rok 2015
2014 3927 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/46/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 3926 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/42/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2014
2014 3928 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/52/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dragacz
2014 3930 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/54/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Warlubie
2014 3929 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/53/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sępólno Krajeńskie
2014 3035 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LIV/833/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kowalewo Pomorskie
2014 3034 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LIV/831/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”
2014 3037 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LIV/836/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
2014 3036 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LIV/834/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu w powietrzu
2014 2766 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LIII/814/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”
2014 2767 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LIII/816/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2014
2014 2768 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LIII/817/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
2014 2407 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr LII/807/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020
2014 2408 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr LII/811/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
2014 2240 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr LI/798/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem
2014 1986 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LI/799/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
2014 1981 2014-07-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2013 rok
2014 1924 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr LI/796/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
2014 1925 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr LI/803/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2014 1657 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/785/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2014r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Zdolni na start – IV edycja” w roku szkolnym 2014/2015
2014 1656 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/778/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2014
2014 1659 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/789/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 1658 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/786/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2014r. w sprawie określenia sposobu i terminu ubiegania się przez doktorantów o stypendia naukowe, określenia maksymalnej wysokości przyznawanego wsparcia oraz sposobu wyłaniania stypendystów w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów V edycja” w roku akademickim 2014/2015
2014 949 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/750/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2014
2014 950 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/756/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2014r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2014
2014 655 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/740/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”
2014 288 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLV/737/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie likwidacji Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy
2014 289 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLV/738/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
2014 290 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLV/739/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie
2013 4158 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/731/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy
2013 4157 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/724/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2013
2013 4156 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/722/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie budżetu województwa na rok 2014
2013 4161 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/735/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2013 4160 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/734/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2013 4159 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/732/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
2013 3798 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/714/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2013 3799 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/715/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2013 3514 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XLII/701/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10
2013 3513 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XLII/700/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10
2013 3512 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XLII/699/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10
2013 3527 2013-11-25 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XLIII/4/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy we Włocławku
2013 3519 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/717/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu
2013 3518 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/713/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 3208 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XLII/695/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2013
2013 3192 2013-10-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XLII/1/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Kujawsko-Pomorskie jest podmiotem tworzącym
2013 3193 2013-10-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XLII/2/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
2013 3194 2013-10-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XLII/3/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
2013 2730 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/665/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2013
2013 2731 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/676/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2013 2732 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/681/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
2013 2320 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/653/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2343 2013-07-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2012 rok
2013 2290 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/649/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie określenia sposobu i terminu ubiegania się przez doktorantów o stypendia naukowe, określenia maksymalnej wysokości przyznawanego wsparcia oraz sposobu wyłaniania stypendystów w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów V edycja” w roku akademickim 2013/2014
2013 2289 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/646/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu i nadania jej statutu
2013 2292 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/651/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie likwidacji Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy
2013 2291 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/650/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Zdolni na start – IV edycja” w roku szkolnym 2013/2014
2013 2043 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/601/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-2016”
2013 2036 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/605/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2013
2013 2035 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/603/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie utworzenia Bydgoskiej Strefy Przemysłowej „ZACHEM” w Bydgoszczy
2013 2038 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/616/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu
2013 2037 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/611/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem
2013 1967 2013-05-16 Uchwała Uchwała nr XXX/541/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2013 1779 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/581/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2013
2013 1780 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/593/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku oraz zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku
2013 1376 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/569/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany statutu Brodnickiego Parku Krajobrazowego
2013 1377 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/570/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany statutu Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia
2013 1375 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/562/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2013
2013 1373 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/576/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany statutu Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
2013 1374 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/561/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Kujawsko-Pomorskie jest podmiotem tworzącym
2013 1381 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/574/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany statutu Wdeckiego Parku Krajobrazowego
2013 1382 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/575/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany statutu Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego
2013 1380 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/573/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
2013 1378 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/571/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany statutu Tucholskiego Parku Krajobrazowego
2013 1379 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/572/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany statutu Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
2013 972 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/558/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Włocławku
2013 955 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/546/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2013
2013 956 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/559/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu
2013 783 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXX/530/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
2013 784 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXX/534/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla benzenu i docelowego dla niklu
2013 781 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXX/539/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Kujawsko-Pomorskie
2013 782 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXX/529/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie likwidacji Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu
2013 787 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXX/537/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz docelowych dla arsenu i ozonu
2013 788 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXX/538/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 785 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXX/535/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5
2013 786 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXX/536/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenie poziomu docelowego arsenu
2013 249 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/500/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
2013 2 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/489/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budżetu województwa na rok 2013
2012 3854 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/498/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
2012 3855 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/499/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu
2012 3852 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/508/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy
2012 3853 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/490/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2012
2012 3858 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/503/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Bydgoskiemu Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy
2012 3859 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/504/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu
2012 3856 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/501/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
2012 3857 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/502/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy
2012 3649 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/481/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu
2012 3016 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/478/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu we Włocławku
2012 2937 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/475/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Bydgoszczy
2012 2936 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/474/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
2012 2935 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/480/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
2012 2938 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/476/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu
2012 2941 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/482/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy
2012 2940 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/479/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sanatorium Uzdrowiskowemu „Przy Tężni” im. dr. Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu
2012 2939 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/477/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
2012 2553 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/463/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu
2012 2552 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/459/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu
2012 2551 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/458/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy we Włocławku
2012 2550 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/457/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiemu Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy
2012 2549 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/456/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu w Toruniu
2012 2548 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/453/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2012r. w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2012 2547 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/450/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2012
2012 2546 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/464/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku
2012 2030 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/439/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu
2012 2031 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/440/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu
2012 2028 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/435/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”
2012 2029 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/437/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2012 2032 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/441/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy
2012 2035 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/444/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Bydgoskiemu Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy
2012 2036 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/445/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu
2012 2033 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/442/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
2012 2034 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/443/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy
2012 1760 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/427/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Kujawsko-Pomorskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania ulg
2012 1759 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/426/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2012
2012 1758 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/422/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2012 1763 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/432/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Zdolni na start – III edycja” w roku szkolnym 2012/2013
2012 1762 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/430/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu
2012 1761 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/428/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
2012 1322 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXI/383/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
2012 1323 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXI/384/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku
2012 1321 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXI/378/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Toruń
2012 1319 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXI/367/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2012
2012 1320 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXI/377/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pruszcz
2012 1327 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXI/395/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
2012 1328 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXI/396/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy
2012 1326 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXI/387/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Sanatorium Uzdrowiskowemu „Przy Tężni” im. dr. Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.
2012 1324 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXI/385/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu w Toruniu
2012 1325 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXI/386/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu
2012 1266 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XX/355/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy
2012 1170 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XX/359/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
2012 1143 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XX/357/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Zdolni na start – III edycja” w roku szkolnym 2012/2013
2012 1144 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XX/358/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie określenia sposobu i terminu ubiegania się przez doktorantów o stypendia naukowe, określenia maksymalnej wysokości przyznawanego wsparcia oraz sposobu wyłaniania stypendystów w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów IV edycja” w roku akademickim 2012/2013
2012 1092 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/353/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu
2012 1093 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/354/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
2012 828 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIX/342/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu
2012 829 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIX/343/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Bydgoskiemu Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy
2012 720 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/327/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem
2012 592 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/326/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2012
2012 567 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/330/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2012
2012 566 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/329/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Kujawsko-Pomorskie jest podmiotem tworzącym
2012 568 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/331/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy we Włocławku
2012 570 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
2012 569 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/332/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiemu Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy
2012 484 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/310/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nauczycielom nagród
2012 425 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XVII/316/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy
2012 424 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XVII/315/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu
2012 427 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XVII/318/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
2012 426 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XVII/317/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Bydgoszczy
2012 75 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVI/293/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie budżetu województwa na rok 2012
2012 38 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVI/300/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasta Włocławek pod względem przekroczeń dopuszczalnych dwutlenku azotu
2012 39 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVI/302/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla 15 stref województwa kujawsko-pomorskiego pod względem przekroczeń docelowych benzo(a)pirenu
2012 35 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVI/290/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu
2012 36 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVI/291/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2012 37 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVI/294/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2011
2011 3299 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XV/251/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu
2011 3298 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr Xv/248/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie przystapienia do opracowania Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego oraz przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu jej sporządzenia
2011 3301 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XV/264/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu
2011 3300 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XV/257/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie
2011 2567 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/234/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2011
2011 2384 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/238/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbioru roślin uprawnych w województwie kujawsko-pomorskim
2011 2385 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/239/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu
2011 2386 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/240/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu
2011 2207 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/207/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie nadania statutu Krajeńskiemu Parkowi Krajobrazowemu
2011 2208 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/208/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie nadania statutu Nadgoplańskiemu Parkowi Tysiąclecia
2011 2209 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/209/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie nadania statutu Górznieńsko-Lidzbarskiemu Parkowi Krajobrazowemu
2011 2204 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/204/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2011 2205 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/205/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
2011 2206 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/206/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie nadania statutu Brodnickiemu Parkowi Krajobrazowemu
2011 2213 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/213/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie ograniczenia populacji kormorana czarnego i wydry
2011 2214 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/221/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej
2011 2215 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/222/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu
2011 2210 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/210/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie nadania statutu Wdeckiemu Parkowi Krajobrazowemu
2011 2211 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/211/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie nadania statutu Tucholskiemu Parkowi Krajobrazowemu
2011 2212 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/212/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie nadania statutu Gostynińsko-Włocławskiemu Parkowi Krajobrazowemu
2011 2165 2011-10-17 Porozumienie Porozumienie nr NI.IT.I-002/2010 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie przejęcia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie części zadania Województwa Mazowieckiego w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażersrkich w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego, na odcinku linii kolejowej nr 27 Nasielsk - Toruń Wschodni, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Mazowieckim
2011 2015 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/198/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania stypendiów naukowych dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI) w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów IV edycja” dotyczącego naboru wniosków o przyznanie stypendium w roku akademickim 2011/2012
2011 1792 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr X/148/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2011
2011 1736 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr X/158/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu „Zdolni na start – III edycja” dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2011/2012 realizowanym w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
2011 1682 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr X/153/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2011 1486 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr X/160/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2011 1244 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/131/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2011r. w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy poprzez likwidację Pododdziału Rehabilitacji działającego w strukturze Oddziału Neurologii Dziecięcej
2011 1245 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/132/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2011r. w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu przez likwidację komórek organizacyjnych
2011 1246 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/139/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2011r. w sprawie regulaminu rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania stypendiów naukowych dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI) w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów IV edycja” dotyczącego naboru wniosków o przyznanie stypendium w roku akademickim 2011/2012
2011 1197 2011-06-21 Uchwała Uchwała nr VII/115/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2011
2011 1145 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/124/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2011
2011 939 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/97/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie rozszerzenia działalności Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu poprzez utworzenie nowej komórki organizacyjnej
2011 940 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/100/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie rozszerzenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych
2011 941 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/110/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2011 807 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/107/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2011
2011 793 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
2011 748 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/105/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2011 4 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr II/49/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie rozszerzenia działalności Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych