Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 35

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 126 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/53/10 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie budżetu województwa na rok 2011
2011 127 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/54/10 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2010
2010 2197 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr LI/1380/10 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 października 2010r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu „Zdolni na start – II edycja” dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2010/2011 realizowanym w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
2010 2196 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr LI/1379/10 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie
2010 1851 2010-09-22 uchwala Uchwala nr XLIX/1335/10 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czernikowo
2010 1852 2010-09-22 uchwala Uchwala nr XLIX/1338/10 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie likwidacji Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2010 1705 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1254/10 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2010
2010 1376 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/1220/10 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 maja 2010r. w sprawie rozszerzenia działalności Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy poprzez utworzenie nowej komórki organizacyjnej
2010 1375 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/1217/10 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 maja 2010r. w sprawie rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy poprzez utworzenie nowej komórki organizacyjnej
2010 1165 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLV/1208/10 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu „Zdolni na start – II edycja” dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2010/2011 realizowanym w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
2010 1010 2010-05-11 Porozumienie Porozumienie nr NI.IT.I – 001/2010 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2010r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie prowadzenia zadania w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego
2010 814 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/1142/10 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 marca 2010r. w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Nagrody Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae oraz zasad i trybu ich nadawania
2010 740 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/1079/10 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2010
2010 517 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XLI/1015/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2009 1651 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/943/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 września 2009r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2009
2009 1559 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/929/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbioru roślin uprawnych w województwie kujawsko-pomorskim
2009 1558 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/921/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2009 1462 2009-08-06 Komunikat Komunikat Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie adresu strony internetowej, na której zamieszczona będzie treść „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”, terminu, od którego „Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” i jego zmiany będą stosowane, zakresu zmian wprowadzonych do „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”.
2009 1428 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/897/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2009 1419 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/907/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat toruński.
2009 1418 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/906/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiat świecki.
2009 1399 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/894/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2009.
2009 1375 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/900/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w ramach projektu „Zdolni na start – II edycja” dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2009/2010 realizowanym w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
2009 1376 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/913/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wzoru herbu, flagi i sztandaru oraz innych insygniów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2009 1324 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/799/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 maja 2009r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2009
2009 1325 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/867/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 maja 2009r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Piotrków Kujawski
2009 938 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/723/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2009 834 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/729/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobre
2009 833 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/720/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2009
2009 835 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/730/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łysomice
2009 836 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/753/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu, określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 642 2009-04-01 Komunikat Komunikat Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 marca 2012r. w sprawie adresu strony internetowej
2009 500 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/710/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” oraz zasad i trybu jej nadawania oraz noszenia.
2009 122 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/582/08 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2008
2009 121 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/581/08 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu województwa na rok 2009