Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 223

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5116 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulic: Sądowej, Generała Stanisława Maczka i Tatrzańskiej.
2019 5117 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 26 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 4199 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiacych własnośc Gminy Miasta Brodnicy.
2019 4198 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/62//2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulic Podgórnej, Sybiraków i Długiej do granicy z Gminą Brodnica.
2019 4197 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Wczasowa i Niskie Brodno do jeziora Niskie Brodno w Brodnicy.
2019 4200 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2019 4204 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4203 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 4202 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 3391 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego przy ul. Generała Stanisława Maczka w Brodnicy
2019 3392 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 6 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 2479 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 2481 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli Miasta Brodnicy
2019 1525 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 1523 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1526 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnicy oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 1531 2019-03-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Brodnicy w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Miasta Brodnicy
2019 1527 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Brodnicy w 2019 roku
2019 691 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz warunków jej udzielania
2019 692 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 22 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2018 6944 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz warunków jej udzielania
2018 6945 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 6947 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6946 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6441 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 5267 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XL/349/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 5266 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XL/350/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 października 2018 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Brodnicy dotyczących Budżetu Obywatelskiego.
2018 5269 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XL/347/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 5268 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XL/345/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy
2018 4644 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXiX/339/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 13 września 2018 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2018 4643 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/338/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 4645 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 4648 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/342/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2018 4646 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/340/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 4132 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/332/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Brodnicy.
2018 4131 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/335/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 10 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 4133 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/333/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie pomników przyrody
2018 4135 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/331/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 10 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie obwodów głosowania
2018 4134 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/330/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 10 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie okręgów wyborczych
2018 3539 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/323/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 2999 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/311/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 2998 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/306/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brodnicy ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 3001 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/307/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2018 3000 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/305/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody.
2018 2339 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/304/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 2340 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/297/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1516 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/293/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Brodnicy w 2018 roku
2018 1517 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/294/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 1065 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/285/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 505 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/277/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2018 506 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/281/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2017 5547 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/273/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 5546 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/269/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 5548 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/270/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z krytego basenu kąpielowego i szkolnych sal sportowych w Brodnicy
2017 5550 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/276/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Brodnicy dotyczących Budżetu Obywatelskiego
2017 5549 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/266/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5056 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/263/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 5054 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2017 5057 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/256/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 5059 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/257/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 5058 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/255/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 4023 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/254/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 3563 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/243/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 2624 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/235/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 2569 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXV/229/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w Brodnicy
2017 2343 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/221/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 1601 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/208/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2017 1603 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/207/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 1614 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/203/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy
2017 802 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXII/200/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 801 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXII/192/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
2017 800 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXII/193/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasta Brodnicy, liczby punktów przyznawanych każdemu kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 807 2017-02-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy
2017 806 2017-02-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania.
2017 804 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXII/201/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Brodnicy dotyczących Budżetu Obywatelskiego
2016 4952 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/187/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2016 4951 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/184/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2016 4953 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/185/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2016 4955 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/180/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4954 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/188/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 4578 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/164/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 4579 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/169/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4577 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/166/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4575 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/170/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy
2016 4576 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/171/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z szaletów miejskich
2016 4580 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/172/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Brodnicy
2016 4584 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/165/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 4585 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/167/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 4583 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/179/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 4581 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/174/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Brodnicy oraz o zmianie uchwały w sprawie nazwania ulic w Brodnicy
2016 4582 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/173/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nazwania ronda w Brodnicy
2016 3658 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XIX/161/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 października 2016r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Brodnicy.
2016 3657 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 października 2016r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Brodnicy dotyczących Budżetu Obywatelskiego.
2016 3660 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XIX/163/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 października 2016r. w sprawie zasad sprzedaży budynków mieszkalnych jednorodzinnych na rzecz najemców
2016 3659 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 października 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 3277 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 września 2016r. w sprawie Statutu Gminy Miasta Brodnicy.
2016 3279 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/152/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 września 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 2410 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2411 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/139/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Brodnicy
2016 2409 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2407 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/145/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Brodnicy
2016 2408 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/146/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 4 im. 700-lecia Brodnicy w Brodnicy
2016 2415 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulicy Okrężnej i gen. Władysława Sikorskiego do granic miasta z Gminą Brodnica oraz dla obszaru w części dotyczącej działek nr 2346/29 i 2349 w rejonie ul. Okrężnej
2016 2416 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/138/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Brodnicy
2016 2414 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/140/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2412 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2413 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVII/147/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 1937 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XVI/125/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 maja 2016r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy
2016 1938 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 maja 2016r. w sprawie opłat za korzystanie z krytego basenu kąpielowego i szkolnych sal sportowych w Brodnicy
2016 1939 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 maja 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 1936 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 maja 2016r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania
2016 1241 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/115/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Brodnicy
2016 1240 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/113/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy Miasta Brodnicy służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu
2016 1239 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/116/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy
2016 1244 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/112/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Brodnicy"
2016 1243 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/108/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2016 1242 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/118/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 616 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
2016 617 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej
2016 614 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie upoważnienia organu gminnej jednostki organizacyjnej - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy
2016 615 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie opłat za korzystanie z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy
2016 620 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
2016 621 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 618 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy
2016 619 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum
2016 570 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie cen biletów i ulg w komunikacji miejskiej
2016 571 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/268/2005 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 marca 2005r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zwierząt i bagażu w środkach Komunikacji Miejskiej na terenie miasta i gminy Brodnica
2016 64 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 31 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015
2016 32 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Brodnicy instrumentem płatniczym.
2015 4127 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2016 r.
2015 4126 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących w 2016 r.
2015 4125 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 4130 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 4129 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015
2015 4128 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3216 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów
2015 3217 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania
2015 3218 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XI/71/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015
2015 2832 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr X/56/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 września 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 2833 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 2834 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015
2015 1931 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015
2015 1932 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 1637 2015-05-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 5 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych na rzecz najemców
2015 1620 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 5 maja 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015
2015 1166 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 1167 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2015r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego przez osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego
2015 1168 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Brodnicy lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2015 487 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasta Brodnicy, liczby punktów przyznawanych każdemu kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 488 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 12 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015
2014 3015 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/394/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2015 r.
2014 3014 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/393/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących w 2015 r.
2014 3017 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/400/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy
2014 3016 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/395/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej, obowiązujących w 2015 r.
2014 2648 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLII/384/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
2014 2650 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLII/389/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 września 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Brodnicy
2014 1711 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/363/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 maja 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 1712 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/368/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 maja 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2014 1443 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/359/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic stałych obwodów głosowania
2014 1444 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/360/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 23 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych na rzecz najemców
2014 993 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/334/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. 700-lecia Brodnicy w Brodnicy
2014 994 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/335/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 7 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w Brodnicy
2014 995 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/336/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Brodnicy
2014 990 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/331/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia gimnazjum w Brodnicy
2014 991 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/332/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia gimnazjum w Brodnicy
2014 992 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/333/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Brodnicy
2014 996 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/345/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic stałych obwodów głosowania
2014 1000 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/351/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2014 1003 2014-04-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1004 2014-04-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 997 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/346/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 998 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/349/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 999 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/350/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
2014 444 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/321/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 445 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/322/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 446 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/320/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2013 4215 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/307/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2014
2013 4175 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/311/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4176 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/314/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2013 4177 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/316/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy służebnościami gruntowymi i przesyłu
2013 3427 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/298/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej, obowiązujących w 2014 r.
2013 3428 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/299/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2014 r.
2013 3429 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/300/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących w 2014 r.
2013 3051 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 8 października 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej
2013 3052 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/289/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 8 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa dzierżawcom i najemcom w nabywaniu komunalnych lokali użytkowych
2013 3053 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 8 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulicy Świerkowej
2013 2491 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/282/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy służebnościami gruntowymi i przesyłu
2013 2166 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX/268/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie wysokości stawki procentowej i warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2013 2167 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX/276/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Brodnicy”
2013 2171 2013-06-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2013 1706 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/259/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1214 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/243/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulicy Okrężnej i gen. Władysława Sikorskiego do granic miasta z Gminą Brodnica
2013 1213 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/241/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 marca 2013r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Brodnicy na lata 2013 - 2016"
2013 1224 2013-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2013 1215 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/249/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 marca 2013r. zmieniająca Statut Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Łyskowskiego w Brodnicy
2013 1164 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/240/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 marca 2013r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2013 1165 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/254/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1166 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/255/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 28 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/233/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Brodnicy
2013 27 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/228/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie obwodów glosowania
2013 26 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/235/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 29 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/236/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 32 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2013
2013 31 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 30 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/234/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2466 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/219/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2013 r.
2012 2465 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/220/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących w 2013 r.
2012 2468 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/212/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych
2012 2467 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/218/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej, obowiązujących w 2013 r.
2012 2266 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/205/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Brodnicy oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 2267 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/210/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1755 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXII/190/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 23 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Brodnicy
2012 1756 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXII/197/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów Gminy Miasta Brodnicy w spółkach prawa handlowego
2012 1474 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXI/188/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2012 1475 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXI/189/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2012 1284 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XX/175/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru w rejonie ulic: Kolejowej, Granicznej oraz Jana Pawła II
2012 1285 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XX/179/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 maja 2012r. w sprawie podziału ul. Targowej i nowo wybudowanej Trasy Przemysłowej wraz z zaliczeniem do kategorii dróg gminnych.
2012 1020 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX/162/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Brodnicy, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie.
2012 811 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/156/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej
2012 812 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości