Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 28

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5729 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/69/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019r.
2019 5730 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/72/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/117/2012 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i Uchwały Nr XX/121/2012 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
2019 5466 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 15 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019r.
2019 5224 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019r.
2019 4570 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XII/60/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019r.
2019 4571 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XII/62/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Jeziora Wielkie dla uzdolnionych sportowców
2019 4129 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XI/59/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 15 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019r.
2019 3651 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr X/56/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019r.
2019 3652 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr X/57/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3378 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2019 r.
2019 2981 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019r.
2019 2982 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. płk. Stanisława Wyskoty-Zakrzewskiego w Rzeszynku w filię
2019 2984 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2019 r.
2019 1787 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
2019 1786 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Jeziora Wielkie.
2019 685 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu
2018 6844 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019r.
2018 6845 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023
2018 6846 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6069 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również tryb ich pobierania.
2018 4336 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/232/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.
2018 1455 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/201/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2018 i ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Jeziora Wielkie w ramach programu EKOPIEC 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2017 5541 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/184/2017 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018r.
2017 4542 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/171/2017 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również tryb ich pobierania.
2017 4543 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/2017 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jeziora Wielkie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4889 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2016 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na 2017r.
2015 3685 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2015 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również tryb ich pobierania.
2014 664 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/2014 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej