Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 123

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5762 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
2019 5145 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
2019 5146 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/111/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski
2019 3728 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
2019 3361 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
2019 3153 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego na 2019 r.
2019 2129 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
2019 2138 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Wąbrzeskiego
2019 2139 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego na 2019 r.
2019 1012 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
2019 1013 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych przez Powiat Wąbrzeski
2019 264 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2019
2019 263 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
2019 205 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Wąbrzeskiego
2019 199 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2019 r.
2018 6437 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019r.
2018 6438 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
2018 5214 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/189/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
2018 5187 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 5186 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/181/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych Powiatu Wąbrzeskiego, których dane są przekazywane do rejestru
2018 5189 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/186/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/11/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2009 r.
2018 5188 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Wąbrzeskiego
2018 3835 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/180/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
2018 3635 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/170/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/11/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2009 r.
2018 3634 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/169/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/155/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 kwietnia 2013 r.
2018 3636 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/172/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych
2018 3638 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
2018 3637 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
2018 2996 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/166/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
2018 1925 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
2018 1926 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przejęcia zobowiązań, należności i mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie
2018 873 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
2018 127 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXX/144/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 122 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXX/143/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego na 2018 r.
2018 129 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018
2018 128 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXX/145/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
2017 4956 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/137/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018r.
2017 4957 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/141/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
2017 4130 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/135/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
2017 3708 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/131/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Wąbrzeskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz informacji o udzielonych ulgach
2017 3709 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/133/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
2017 2894 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXV/128/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
2017 2342 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
2017 2132 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
2017 1367 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/110/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2017 r.
2017 1368 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/111/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1369 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
2017 538 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
2017 132 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XX/96/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2017 r.
2017 133 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XX/99/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016
2017 134 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XX/101/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2017
2016 4311 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016
2016 4258 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/89/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2016 r.
2016 4259 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/90/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2017r.
2016 3597 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016
2016 3098 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016
2016 2259 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016
2016 1281 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu
2016 1282 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016
2016 439 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016
2016 241 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/60/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2016 rok
2016 132 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2016r.
2016 121 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XII/58/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015
2015 3840 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/53/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2016r.
2015 3841 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/57/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015
2015 2963 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015
2015 2178 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015
2015 1831 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/41/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015
2015 1011 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015
2015 507 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/28/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015
2015 16 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2015 r.
2015 22 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/24/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2015 rok
2014 3571 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr I/6/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu
2014 3019 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XL/216/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/171/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 1028 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/192/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2014 r.
2014 54 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/188/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2014 rok
2013 3969 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2014 r.
2013 3970 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2014 r.
2013 2146 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie powiatu wąbrzeskiego, w których realizuje się obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
2013 1940 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli szkół i placówek i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2013 1909 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/115/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wąbrzeski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1453 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmniejszenia opłat za wymianę dowodów rejestracyjnych i dokumentu prawa jazdy mieszkańców ulicy „Za obwodnicą” w Wąbrzeźnie
2013 545 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2013 rok
2013 354 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/128/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2013 r.
2013 353 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2013r.
2013 356 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 355 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmniejszenia opłat za wymianę dowodów rejestracyjnych i dokumentu prawa jazdy mieszkańców ulic Słonecznej i Kętrzyńskiego w Wałyczu
2012 3423 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmniejszenia opłat za wymianę dowodów rejestracyjnych i dokumentu prawa jazdy mieszkańców ulicy 11 Listopada w Wąbrzeźnie
2012 2473 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmniejszenia opłat za wymianę dowodów rejestracyjnych i dokumentu prawa jazdy mieszkańców ulicy Słonecznej w Wąbrzeźnie
2012 1971 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wąbrzeski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 1403 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XX/112/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmniejszenia opłat za wymianę dowodów rejestracyjnych i dokumentu prawa jazdy mieszkańców miejscowości Wałycz – gmina Wąbrzeźno
2012 1108 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych i włączenia do Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
2012 792 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 793 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVII/88/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia ograniczeń na wodach powierzchniowych
2012 273 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2012r.
2012 274 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2012
2012 119 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/141/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 3329 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XII/69/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i włączenia do Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
2011 3330 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2012 r.
2011 1839 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski
2011 1787 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2011 1786 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu wąbrzeskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące
2011 1789 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i włączenia do Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
2011 1788 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie pozbawienia drogi publicznej, będącej obwodnicą miasta Wąbrzeźno kategorii drogi powiatowej przebiegającej przez miasto Wąbrzeźno i gminę Wąbrzeźno
2011 840 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie likwidacji Internatu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
2011 839 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Dębowej Łące
2011 838 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie
2011 843 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
2011 842 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie założenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wąbrzeźnie
2011 841 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia terenu działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wąbrzeźnie
2011 512 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2011 r.
2011 513 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2011
2010 1984 2010-10-20 uchwala Uchwala nr XXXVIII/174/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, udzielania i rozmiaru zniżek, przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym – dla niektórych grup nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski
2010 1983 2010-10-20 uchwala Uchwala nr XXXVIII/171/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1986 2010-10-20 uchwala Uchwala nr XXXVIII/178/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 września 2010r. w sprawie zaliczenia obwodnicy miasta Wąbrzeźno do kategorii dróg powiatowych
2010 1985 2010-10-20 uchwala Uchwala nr XXXVIII/175/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski
2010 1671 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/166/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Wąbrzeskiego, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 895 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/150/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu wąbrzeskiego prowadzonych, przez inne organy prowadzące
2010 894 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/155/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego
2010 233 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/138/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2010
2010 234 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/141/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 235 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/142/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2010 r.
2009 1726 2009-10-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/129/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 września 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2009 r.