Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 61

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4710 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/62/2019 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych, dla których powiat sępoleński jest organem prowadzącym oraz ustalenia planu dofinansowania form i sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli wraz z określeniem maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2019 roku.
2019 4380 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/58/2019 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sępoleńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sępoleński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 3791 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/55/2019 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sępoleńskiego, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2639 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok
2019 2168 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok
2019 1160 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego treningowego dla osób opuszczających pieczę zastępczą oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu
2019 123 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2018 5851 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LI/253/2018 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sępoleńskiego.
2018 5441 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr L/249/2018 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 października 2018 r. w sprawie utworzenia mieszkań chronionych oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2018 5053 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/244/2018 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sępoleńskiego
2018 4435 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/238/2018 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania Stypendiów Starosty Sępoleńskiego uczniom szkół ponadpodstawowych, dla których powiat sępoleński jest organem prowadzącym
2018 2734 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/225/2018 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
2018 2735 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/226/2018 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów i kadry kierowniczej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sępoleński
2018 146 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XL/201/2017 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok
2017 4778 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/194/2017 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sępoleńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sępoleński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 4779 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/193/2017 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2017 3319 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/169/2017 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sępoleńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sępoleński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 1868 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXX/153/2017 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sępoleńskiego.
2017 678 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/2016 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok
2016 4275 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2016 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
2016 4276 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/2016 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2016 3451 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2016 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej powiatowej nr 1133C relacji Więcbork – Wielowicz, na odc. o dł. 1,314 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+314 jej przebiegu
2016 3452 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/2016 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2016r. w sprawie sposobu uregulowania stanu spraw majątkowych w odniesieniu do nieruchomości gruntowych wchodzących w zasób pasów drogowych ulicy I Armii Wojska Polskiego i Krótkiej w Więcborku
2016 2978 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/2016 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2016 2979 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/116/2016 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela: pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i prowadzących zajęcia specjalistyczne oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.
2016 297 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/89/2015 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiegona 2016 rok
2015 4211 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2015 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sępoleńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sępoleński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 4212 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2015 3439 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Sępoleńskim.
2015 2524 2015-08-18 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2015 r.
2014 3011 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/320/2014 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 października 2014r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2014 2936 2014-10-24 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 3 września 2014r. w sprawie ustalenia zgodnych zasad współpracy Stron Porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego
2014 2705 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/316/2014 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 września 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Sępoleńskim.
2014 697 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2014 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2014 rok
2014 691 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/2014 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2014 692 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2014 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
2013 4098 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/2013 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2013 3954 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/242/2013 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów i kadry kierowniczej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sępoleński
2013 3236 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/236/2013 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu stypendiów Starosty Sępoleńskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Sępoleński jest organem prowadzącym
2013 1394 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2013 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sępoleńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sępoleński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 3867 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVI 184 2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sępoleńskiego
2012 3837 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI / 179 / 2012 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSK Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sepoleńskiego na 2013 rok
2012 3838 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sępoleńskiego.
2012 3319 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sępoleńskiego
2012 2560 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 2040 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sępoleńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sępoleński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 2041 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 września 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wiecedyrektorów i kadry kierowniczej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sępoleński
2012 1747 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimanzjalnych i specjalnych w Powiecie Sępoleńskim
2012 1748 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela: pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i prowadzących zajęcia specjalistyczne oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
2012 1749 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2012 1496 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/148/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2012 547 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 360 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2012 63 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr Nr XV/89/2011 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2012 rok
2011 2406 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2011 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Powiatu Sępoleńskiego, wpisanym do rejestru zabytków.
2011 2407 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru tych zadań do finansowania
2011 2224 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2011r. w sprawie pozbawienia drogi publicznej nr 1103 C relacji Orzełek – Witkowo na odc. o dł. 5,841 km, zlokalizowanym pomiędzy km 1+270, a km 7+111 jej przebiegu kategorii drogi powiatowej
2011 1730 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2011 261 2011-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/36/2011 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sępoleńskiego na 2011 r.
2010 2563 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/256/2010 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej bądź odstąpienia od ustalenia tych odpłatności
2010 2564 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/257/2010 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg