Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 116

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5495 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr X/97/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 2 października 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 5496 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr X/115/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 2 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019
2019 4835 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr IX/89/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019
2019 4638 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/86/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Rypiński
2019 4106 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Rypiński
2019 4105 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu rypińskiego
2019 4108 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Rypińskiego
2019 4107 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019
2019 3707 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie stypendium przyznawanego studentom medycyny kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim
2019 3563 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie stypendium przyznawanego studentom medycyny kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim
2019 3564 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 4 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019
2019 3565 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających w 2019 r.
2019 2742 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Rypińskiego dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń
2019 2743 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 10 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019
2019 2775 2019-05-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Powiatu w Rypinie z dnia 10 kwietnia 2019 r. Sprawozdanie Starosty Rypińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok
2019 1701 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/52/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Rypińskiego
2019 1702 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 13 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019
2019 1549 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019
2019 1349 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Rypińskiego instrumentem płatniczym
2019 740 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019
2019 739 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018
2018 6651 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II /7/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018
2018 5896 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/244/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2019  wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia.
2018 5897 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/240/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 7 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018
2018 5232 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/235/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 10 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018
2018 5233 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/233/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Rypińskiego
2018 5234 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/237/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2019  wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia.
2018 4838 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 19 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018
2018 4839 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rypiński.
2018 4168 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia na rok 2018  wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia.
2018 3506 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018
2018 3483 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rypiński.
2018 3439 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018
2018 3088 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018
2018 2393 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018
2018 2238 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018
2018 2239 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Rypiński
2018 2240 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Rypiński
2018 134 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2018 140 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018
2018 141 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2017 4678 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 22 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2017 3765 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2017 2895 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2017 2697 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2017 2486 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2017 2270 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu używania Herbu Powiatu Rypińskiego
2017 2109 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2017 1955 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Rypińskiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1956 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu używania Herbu Powiatu Rypińskiego
2017 1668 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/144//2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2017 834 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXII/143//2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2017 391 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Rypińskiego
2017 265 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016
2016 4950 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2016 4257 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XX/127/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016
2016 3643 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 19 października 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016
2016 3250 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 14 września 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016
2016 3089 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rypiński
2016 3090 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 sierpnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016
2016 3091 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia.
2016 2160 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XV/109/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 2091 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XV/101/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu rypińskiego.
2016 2092 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XV/103/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016
2016 2093 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XV/104/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Rypińskiego dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń
2016 1503 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XIV/ 96/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 kwietnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016
2016 1380 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu rypińskiego
2016 1266 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016
2016 772 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XII/83/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego powiatowego gimnazjum oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 773 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XII/84/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Internatu Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Rypiński
2016 414 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/77/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016
2015 4791 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XI/76/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015
2015 4527 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/72/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015
2015 4528 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/74/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia.
2015 3531 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr IX/69/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015
2015 2918 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 16 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015
2015 2919 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 16 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli którym powierzono stanowisko kierownicze, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów.
2015 2435 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr VII/ 54/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.
2015 2425 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VII/55/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015
2015 1914 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rypiński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 1915 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VI/50/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015
2015 1290 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 1 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015
2015 460 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 4 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015
2015 438 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 17 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2014
2015 443 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III/21/2014 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015
2014 3319 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/201/2014 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2014
2014 3022 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/2014 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia .
2014 2260 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/188/2014 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2014
2014 1844 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/2014 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2014
2014 1493 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/169/2014 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 2 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2014
2014 457 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/150/2013 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2014
2013 4041 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/2013 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 11 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rypiński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 1918 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2013 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu rypińskiego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2013 1155 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXII/116/2013 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 13 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rypiński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 450 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2012 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2013.
2012 3760 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/106/2012 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rypinie.
2012 3556 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XX /104/2012 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rypiński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 3488 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/105/2012 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia .
2012 2333 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 93 /2012 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rypinie
2012 2334 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XIX/ 97 /2012 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rypinie
2012 2297 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XVIII / 94 /2012 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli którym powierzono stanowisko kierownicze, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów.
2012 2298 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XIX/98/2012 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 września 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 1547 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII / 84 /2012 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli którym powierzono stanowisko kierownicze, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów.
2012 1548 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII /86 / 2012 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.
2012 1549 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/2012 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli którym powierzono stanowisko kierownicze, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów.
2012 311 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr Nr XIV/66/2011 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2012.
2011 1878 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/ 50 /2011 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2011 1738 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/ 51 /2011 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 388 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu rypińskiego na rok 2011
2010 2112 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/ 193 /2010 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata.
2010 1996 2010-10-22 uchwala Uchwala nr XXXVII/187/2010 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałajacych w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
2010 1997 2010-10-22 uchwala Uchwala nr XXXVII/188/2010 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Rypińskiego lub jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.
2010 1998 2010-10-22 uchwala Uchwala nr XXXVII/189/2010 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1009 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/2010 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu rypinskiego.
2009 1793 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/2009 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2009 1223 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/2009 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.