Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 115

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5052 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr X/83/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok
2019 5034 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
2019 3746 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
2019 3747 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie formy, zakresu i trybu postępowania w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”
2019 3748 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok
2019 3538 2019-06-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Radziejowskiego
2019 3373 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie formy, zakresu i trybu postępowania w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” zamieszkujących na terenie Powiatu Radziejowskiego.
2019 3313 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok
2019 3278 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty
2019 2675 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Radziejowskiego.
2019 2676 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/222/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Radziejowski
2019 2677 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok
2019 2120 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok
2019 1159 2019-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2019 r. w placówce opiekuńczo- wychowawczej, tj w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach, powiat radziejowski
2019 850 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok
2019 849 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości będącej uprzednio własnością Powiatu Radziejowskiego.
2019 428 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu
2019 389 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2019
2019 17 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Radziejowie Nr XXXVI/226/2018 z dnia 27 września 2018 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
2019 18 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok
2018 6276 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok
2018 5414 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/235/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu.
2018 5033 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/230/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wysokości opłat na 2019 rok, za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 5032 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
2018 5034 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok
2018 5036 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr 291/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok
2018 5035 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu
2018 3708 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
2018 3709 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Radziejowski .
2018 3710 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na rok 2018.
2018 3091 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok.
2018 2663 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok
2018 2119 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Radziejowskiego instrumentem płatniczym.
2018 2120 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok.
2018 509 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXX/199/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/204/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
2018 143 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 238/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2017 5232 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat na 2018 rok, za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2017 5233 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
2017 5234 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2017 3865 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego.
2017 3866 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok.
2017 2917 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2017 2918 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Radziejowie Nr XVIII/127/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
2017 2387 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2017 2188 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2017 1810 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2017 1811 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Radziejowskiego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 782 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2017 487 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
2017 458 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/141/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2017 207 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2017
2017 208 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok
2016 4700 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok
2016 3614 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok
2016 3615 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie wysokości opłat na 2017 rok, za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2016 1638 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok
2016 1419 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok
2016 557 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XII/95/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok
2016 52 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XI/79/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2016
2016 53 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XI/90/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok
2016 56 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XI/85/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji
2015 3925 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/77/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok
2015 3044 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr IX/67/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie wysokości opłat na 2016 rok, za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2015 3043 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
2015 3046 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr IX/70/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok
2015 3045 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr IX/68/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie pozbawienia drogi publicznej kategorii drogi powiatowej
2015 2391 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr VII/56/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok
2015 2392 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr VII/60/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
2015 1842 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/49/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
2015 1843 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/51/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 r.
2015 1646 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr V/44/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok
2015 1056 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/40/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok
2015 495 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr III/27/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok
2015 496 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr III/33/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok
2015 135 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/24/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok
2015 136 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr II/26/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
2014 3908 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr I/9/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok
2014 3385 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLV/268/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wysokości opłat na 2015 rok, za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2014 3386 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLV/272/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok
2014 2873 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/263/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
2014 2874 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/267/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok
2014 2142 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/258/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych
2014 2143 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/261/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok
2014 1866 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XLII/251/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
2014 1867 2014-06-20 Uchwała Uchwała nr XLII/254/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok
2014 1538 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLI/245/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 1539 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLI/247/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok
2014 1344 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XL/243/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok
2014 583 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/232/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
2014 210 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok
2014 211 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie wysokości opłat na 2014 rok, za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2013 3169 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Radziejowskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 3170 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/204/2013 w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce
2013 3034 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
2013 3035 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce
2013 2042 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie Regulaminu trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu radziejowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 993 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2013 rok
2013 872 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat na 2013 rok, za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2012 3651 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Radziejowskiemu jak również jednostkom podległym, oraz wskazanie organu do tego uprawnionego
2012 3650 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXV/130/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Radziejowskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 1612 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XXI/105/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 20 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/202/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2012 1613 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XXII/107/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej
2012 1255 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, dotacji z budżetu powiatu na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania
2012 257 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XV/78/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2012 rok
2012 71 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 15 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/202/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2012 72 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 15 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/206/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2011 1973 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2011 398 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/34/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
2010 2953 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XLV/260/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu radziejowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 2506 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/251/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
2010 2507 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/255/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach
2010 1306 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/235/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych
2010 1307 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/237/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
2010 489 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu radziejowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 490 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 rok