Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 54

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 1681 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII/85/16 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mogileńskiego
2016 681 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XV/75/16 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych gimnazjów oraz kryteriów rekrutacji do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
2015 4770 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XIII/62/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2016.
2015 4688 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XIII/70/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Mogileńskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystywania
2015 4046 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/58/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w obrębie dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego i zasad korzystania z tych przystanków
2015 4047 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/59/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego od 28 grudnia 2015 r. do 29 grudnia 2016 r.
2015 2951 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr X/46/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 25 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem pojazdu z drogi i przechowywaniem tego pojazdu na parkingu strzeżonym obowiązujących w roku 2016.
2015 2952 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr X/47/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 25 września 2015r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na określonych śródlądowych wodach powierzchniowych Powiatu Mogileńskiego
2015 1708 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VII/35/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego
2015 115 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2015.
2014 3047 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LX/322/14 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego od 1 grudnia 2014 r. do 27 grudnia 2015 r.
2014 2745 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LIX/313/14 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 września 2014r. o zmianie Uchwały Nr LI/285/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie taką pomoc oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
2014 2746 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LIX/317/14 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem pojazdu z drogi i przechowywaniem tego pojazdu na parkingu strzeżonym obowiązujących w roku 2015.
2014 2235 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr LVI/306/14 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2014 1897 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr LV/299/14 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach
2014 1898 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr LV/300/14 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2014 1899 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr LV/302/14 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 18 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad przyznawania stypendiów w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – SZANSA, Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – ZDOLNI oraz nagród w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – TALENT
2014 1189 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr LI/278/14 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na określonych śródlądowych wodach powierzchniowych Powiatu Mogileńskiego
2014 1190 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr LI/279/2014 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Mogilnie
2014 1191 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr LI/281/14 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w najem, dzierżawę, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
2014 173 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/263/2013 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2014
2013 3171 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLV/252/13 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 25 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem pojazdu z drogi i przechowywaniem tego pojazdu na parkingu strzeżonym obowiązujących w roku 2014.
2013 2859 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/240/13 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 19 września 2013r. w sprawie pozbawienia drogi (ulicy) na terenie Powiatu Mogileńskiego kategorii drogi powiatowej
2013 2860 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/244/13 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego
2013 2861 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/245/13 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 1882 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/214/13 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany treści uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym
2013 1883 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/220/13 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego
2013 1368 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/13 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego
2013 473 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/2012 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2013.
2013 349 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawiew zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
2012 2461 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXX/171/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 26 października 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2012 2462 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXX/169/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 26 października 2012r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na określonych śródlądowych wodach powierzchniowych Powiatu Mogileńskiego
2012 1715 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wymiaru czasu pracy dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński
2012 1578 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem jest Powiat Mogileński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 1019 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XXI/124/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania stypendiów w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – SZANSA, Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – ZDOLNI oraz nagród w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – TALENT
2012 963 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XXI/122/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr LI/289/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński
2012 750 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2011 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2012.
2012 545 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XX/108/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.
2012 457 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XIX/102/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania
2011 3296 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XVI/84/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 2588 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XV/80/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 27 października 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu powiatu mogileńskiego na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2011 2292 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XIV/64/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych
2011 2293 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XIV/ 65/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mogileńskiego
2011 1955 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr XIII/ 58 /11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 17 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr LI/289/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński
2011 1504 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr XI/50/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 746 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/27/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia, we współpracy z Fundacją Powiatu Mogileńskiego, Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – SZANSA, Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – ZDOLNI oraz Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez powiat mogileński – TALENT w roku szkolnym 2011/2012
2011 133 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/15/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mogileńskiego na rok 2011
2010 2951 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr Nr LVI/317/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych Powiatu Mogileńskiego wykonywanych w ramach inicjatywy lokalnej.
2010 1778 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr LIII/301/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2010 1396 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr LI/290/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
2010 1394 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr LI/285/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie taką pomoc oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
2010 1395 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr LI/289/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński.
2010 651 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/ 265 / 10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński
2010 582 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/259/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński.