Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 109

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5497 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 5289 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/80/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/47/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu lipnowskiego od dnia 1 września 2019 roku.
2019 5290 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/81/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2019 4125 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski
2019 4042 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019
2019 3551 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019
2019 3461 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 2944 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Powiatu Lipnowskiego
2019 2943 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019
2019 2942 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019
2019 2945 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019
2019 2948 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu lipnowskiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 2947 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/41/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Powiatu Lipnowskiego
2019 2946 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/125/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVIII/165/2017 z dnia 25 maja 2017, Nr XL/243/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku oraz Nr XLVI/294/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku
2019 1413 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 1380 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2019 433 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/290/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018
2019 432 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr XLV/286/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018
2019 431 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019
2019 436 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym przypadającym Powiatowi Lipnowskiemu i jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do tego uprawnionych.
2019 435 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018
2019 434 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018
2018 5857 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/294/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/125/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVIII/165/2017 z dnia 25 maja 2017 oraz Nr XL/243/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku
2018 5651 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/292/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Lipnowskiego
2018 5542 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr XLV/289/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 4658 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/275/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018
2018 4625 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLII/257/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018
2018 4624 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLI/247/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018
2018 4623 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XL/239/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018
2018 4628 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/280/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018
2018 4627 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/285/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski.
2018 4626 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/284/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia
2018 3913 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/278/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 2307 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XL/243/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/125/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/165/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 25 maja 2017 roku
2018 1466 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/232/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018
2018 1177 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/219/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018
2018 1178 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/225/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018
2018 902 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2018 840 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2018 482 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/223/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2018 261 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/214/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 5484 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 5485 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/212/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018
2017 5379 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie: Nr XXVI/197/2013 z dnia 26 lutego 2013r., Nr XXXI/235/2013 z dnia 3 października 2013 r. i Nr XXXIII/198/2017 z dnia 9 października 2017 r.
2017 4983 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 3992 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/195/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 3993 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie: Nr XXVI/197/2013 z dnia 26 lutego 2013r. i Nr XXXI/235/2013 z dnia 3 października 2013 r.
2017 3985 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 3584 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie powiatu lipnowskiego.
2017 3070 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XXX/179/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2017 3003 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 3007 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXX/177/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 2480 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2017 2481 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/125/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego.
2017 2479 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok
2017 2165 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 1997 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 1934 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu lipnowskiego.
2017 1808 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 1035 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 667 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 522 2017-02-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2016 rok.
2017 414 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lipnowskiego
2017 395 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 4 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XX/130/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016
2017 5 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XX/132/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2016 4171 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego
2016 4172 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 4173 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016
2016 3817 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 października 2016r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 2025 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XV/88/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016
2015 1343 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/28/2015 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 6 marca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektow pływających
2014 3513 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/300/2014 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 25 października 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 2342 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/288/2014 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z sal gimnastycznych w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski”
2014 1826 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/275/2014 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2013 4004 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/213 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 3 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012r., zmienionej Uchwałą Nr XXVI/197/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 4005 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/2013 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 3 października 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpenia od usunięcia pojazdu
2013 4006 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/2013 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 3 października 2013r. w sprawie: ustalenia przebiegu drogi powiatowej
2013 2601 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/2013 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: pozbawienia drogi publicznej na terenie Powiatu Lipnowskiego kategorii drogi powiatowej
2013 1588 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/213 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 594 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXV/184/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego
2012 2637 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2012 2638 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2012 2639 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez operatora publicznego transportu  zbiorowego i przewoźnika wykonującego działalność w zakresie przewozu  osób z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski.
2012 2113 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 1642 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XX/145/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/214/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski.
2012 1213 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 1214 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposoby przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących świadczenia kompensacyjne w związku z pracą w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski
2011 3350 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XV/90/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 2052 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Lipnowskiemu i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2011 2053 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 2054 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych Suszewo- Czarne oraz Rumunki Jasieńskie- Jasień- Kamień Kmiecy
2011 1881 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/60/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie zmiany Zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół dziennych prowadzonych przez Powiat Lipnowski stanowiących załącznik do Uchwały Nr XLIII/271/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 23 kwietnia 2010 r.
2011 1882 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/62/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie pozbawienia drogi publicznej na terenie Powiatu Lipnowskiego kategorii drogi powiatowej
2011 1813 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Lipnowskiego
2011 1243 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr IX/50/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 1005 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2011
2010 1608 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/275/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/194/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 lutego 2009 dotyczącej zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 1493 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XL/259/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie zmiany załącznika nr 13 „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne” do uchwały Nr XXXVII/247/2009 z dnia 18 grudnia 2009 w sprawie budżetu na 2010 rok.
2010 1492 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 rok.
2010 1407 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/271/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół dziennych prowadzonych przez Powiat Lipnowski
2010 609 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/250/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia
2010 610 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski
2010 611 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dodatków mieszkaniowych nauczycielom
2010 165 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko- Orlik 2012" przy Zespole Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie
2009 1477 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009r. w sprawie rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat lipnowski.
2009 1476 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”.
2009 1072 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXX/202/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego
2009 502 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.