Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 88

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4407 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli
2019 4408 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński
2019 3663 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Żnińskiego, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2812 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinom zastępczym zawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka na terenie Powiatu Żnińskiego
2019 2813 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 2814 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2019 499 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019  rok
2018 6100 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019r.
2018 5105 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/240/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żnińskiego
2018 3800 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXX/229/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Żnińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3801 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXX/233/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek dla nauczycieli , którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli
2018 3802 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXX/234/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński
2018 413 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok
2018 68 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 4131 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 r.
2017 4132 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom i dyrektorom szkół oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński
2017 2613 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XX/172/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2017 1401 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII/157/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Żnińskiego
2017 657 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XV/133/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok
2017 673 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XVI/148/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 122 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XV/140/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 123 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XV/139/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 3852 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XIV/128/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2017 r.
2016 3281 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XIII/121/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Powiatu Żnińskiego instrumentem płatniczym
2016 2582 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XII/116/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2016 1459 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XI/108/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Starosty Żnińskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych będących mieszkańcami Powiatu Żnińskiego
2016 1460 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XI/106/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikiem spalinowym na określonych śródlądowych wodach powierzchniowych Powiatu Żnińskiego, w celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno wypoczynkowe
2016 692 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr IX/95/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński
2016 340 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr VIII/78/2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2016 rok
2016 165 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/84/2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 166 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/85/2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Powiat Żniński oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 167 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/86/2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2015 3455 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr VII/70/2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 października 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Żnińskiego
2015 3456 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr VII/71/2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
2015 3457 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr VII/72/2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 października 2015r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2015 1877 2015-06-12 Porozumienie Porozumienie nr OR.031.6.2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie przekazania Gminie Barcin do realizacji zadania własnego Powiatu Żnińskiego, polegającego na założeniu i prowadzeniu Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie
2015 566 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr III/35/2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2015 219 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr II/17/2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok
2015 94 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/21/2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 3235 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/297/2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 24 października 2014r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym Powiatu Żnińskiego
2014 2109 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/281/2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 czerwca 2014r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających Powiatowi Żnińskiemu lub jego jednostkom podległym.
2014 2110 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/283/2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2014 2112 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/286/2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 czerwca 2014r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żniński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 850 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/265/2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 lutego 2014r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Powiat Żniński oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 263 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/253/2013 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2014 rok
2014 91 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/255/2013 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 2395 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/218/2013 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żnińskiego
2013 2396 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/228/2013 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2013 1050 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXI/192/2013 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 lutego 2013r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żniński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1051 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXI/196/2013 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Powiat Żniński oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 698 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XX/178/2012 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2013 rok
2013 323 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/174/2012 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2012 2276 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/2012 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żniński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 2199 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/167/2012 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 września 2012r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym Powiatu Żnińskiego
2012 1634 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2012 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2012 1635 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVII/129/2012 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej numer 2346C Łysinin – Oćwieka kategorii drogi powiatowej
2012 1636 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVII/151/2012 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Powiat Żniński oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 393 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2012 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany siedziby Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie
2012 394 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2012 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zasad pracy w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński
2012 252 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2012 rok
2012 253 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2011 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie
2012 254 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2011 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Żnińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok
2011 2492 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom  i dyrektorom szkół oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński
2011 2493 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 października 2011r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym Powiatu Żnińskiego
2011 1683 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Żnińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2011 1684 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2011 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 1685 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2011r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2011 958 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr V/45/2011 Rady Powiatu w Żninie z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikiem spalinowym na określonych śródlądowych wodach powierzchniowych Powiatu Żnińskiego, w celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2011 306 2011-02-23 Sprawozdanie Sprawozdanie nr III/29/2011 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Żnińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok.
2011 89 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr II/15/2010 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2011 rok
2010 2152 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/2010 Rady Powiatu w Żninie z dnia 1 października 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2010 2151 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/2010 Rady Powiatu w Żninie z dnia 1 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Żnińskiemu lub jego jednostkom podległym
2010 2154 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/2010 Rady Powiatu w Żninie z dnia 1 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
2010 2153 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/2010 Rady Powiatu w Żninie z dnia 1 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Żnińskiego i za parkowanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym
2010 1651 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/220/2010 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 1542 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2010 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Technikum dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie
2010 1438 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXX/211/2010 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie
2010 308 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2009 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Żnińskiego
2010 311 2010-02-09 Informacja Informacja nr XXVIII/198/2010 Rady Powiatu w Żninie z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Żnińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok
2010 309 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/2010 Rady Powiatu w Żninie z dnia 1 lutego 2010r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Żnińskiego
2010 167 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2009 Rady Powiatu w Żninie z dnia 30 listopada 2009r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz publicznym szkołom podstawowym specjalnym i gimnazjom specjalnym, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Powiat Żniński
2010 112 2010-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/2009 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2010 rok
2009 2300 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/2009 Rady Powiatu w Żninie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński.
2009 2299 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2009 Rady Powiatu w Żninie z dnia 30 listopada 2009r. o zmianie uchwały w sprawie likwidacji Szpitala Powiatowego w Żninie
2009 1672 2009-10-13 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2009 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 września 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2354C Szelejewo - Oćwieka, położonej w Szelejewie i Oćwiece, Gmina Gąsawa
2009 1119 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XX/147/2009 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żniński
2009 1120 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XX/148/2009 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 marca 2009r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żniński
2009 1061 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2009 Rady Powiatu w Żninie z dnia 24 kwietnia 2009r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żnińskiego