Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 159

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5701 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 5700 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski
2019 5699 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019
2019 5704 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2019 5703 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających na rok 2020.
2019 5702 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2020.
2019 4949 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/76/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019
2019 4950 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/79/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość
2019 3889 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019
2019 3503 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019
2019 3504 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Tucholskiego na lata 2019-2022
2019 3505 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/70/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 3070 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019.
2019 3071 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski”
2019 2697 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2019 2692 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019
2019 2699 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 2698 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Tucholskiego
2019 1780 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019
2019 1781 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 642 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019
2019 643 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/42/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad używania i stosowania powiatowych insygniów samorządowych oraz protokołu flagowego Powiatu Tucholskiego
2018 6998 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018
2018 6959 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019.
2018 6960 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/31/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2019
2018 6961 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/32/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających na rok 2019
2018 6238 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego
2018 5923 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/333/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018
2018 5580 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/327/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski
2018 5579 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/324/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018
2018 5582 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/331/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania łodzi motorowych o napędzie spalinowym oraz skuterów wodnych na Jeziorze Wielkim Cekcyńskim, gm. Cekcyn
2018 5581 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/328/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tucholskiego
2018 4916 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/316/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018
2018 4917 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/319/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość
2018 4918 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/321/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tucholskiego
2018 3892 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XLV/313/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018
2018 3440 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/299/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski
2018 3446 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/300/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość
2018 3447 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/301/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018
2018 2645 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/291/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018
2018 1658 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLII/285/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018
2018 597 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XLI/274/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018
2018 503 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XLI/277/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego
2018 504 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XLI/283/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2017 5528 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XL/263/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2017 5527 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XL/262/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego
2017 5526 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XL/257/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018
2017 5532 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XL/267/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 5531 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XL/266/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Tucholskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
2017 5530 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XL/265/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017
2017 4769 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/242/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017
2017 4770 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/247/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2018
2017 4771 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/248/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających na rok 2018
2017 4202 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017
2017 3688 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017
2017 3312 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017.
2017 3242 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017
2017 2740 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 2741 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego
2017 2742 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017
2017 2147 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017
2017 1183 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 1184 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Tucholskiego
2017 1185 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017
2017 578 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017
2017 518 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego
2017 441 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXX/173/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017.
2016 4914 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXX/176/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016
2016 4481 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016
2016 4482 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 3858 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających na rok 2017
2016 3859 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2017
2016 3601 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016
2016 3256 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016
2016 3115 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016
2016 2790 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XXII/132/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016
2016 2791 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2131 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XX/118/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016
2016 1702 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 1701 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2016
2016 970 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016
2016 971 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do gimnazjum publicznego
2016 610 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016
2016 611 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 5 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 295 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/86/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016
2015 4742 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/90/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmian budzetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015
2015 4743 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/99/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 3780 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających na rok 2016
2015 3779 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2016
2015 3782 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015
2015 3781 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2015 3190 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 października 2015r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015
2015 2962 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015
2015 2806 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 11 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających na rok 2015
2015 2807 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 11 września 2015r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015
2015 2383 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015
2015 2002 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015
2015 1738 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2015
2015 1739 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 maja 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Tucholskiego oraz określenia regulaminu jej działania
2015 1459 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/41/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015
2015 1255 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015
2015 554 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015.
2015 555 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 r.
2015 185 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III/23/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2014
2015 155 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 156 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2015
2014 3100 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/356/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2014
2014 2734 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/345/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2014
2014 2123 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/342/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2014
2014 2067 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/343/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 1691 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/332/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2014
2014 929 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/326/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2014
2014 930 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/328/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 944 2014-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tucholskiego
2014 531 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/317/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2014
2014 275 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/305/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2014.
2014 109 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/311/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2014
2014 110 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/313/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego
2013 2890 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXX/289/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 września 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2013
2013 2390 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/274/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Tucholskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
2013 2391 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/275/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostepnych aptek Powiatu Tucholskiego
2013 1968 2013-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/261/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego.
2013 1969 2013-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/262/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski”
2013 1342 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/252/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 15 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny  w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość
2013 1341 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/248/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 15 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Tucholskiego
2013 1343 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/253/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 15 marca 2013r. w sprawie utworzenia „Technikum nr 1 w Tucholi wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi” oraz włączenia nowo utworzonej szkoły do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi
2013 1345 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/255/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 15 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1344 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 15 marca 2013r. w sprawie utworzenia „Technikum nr 2 w Tucholi wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty - Połczyńskiego w Tucholi” oraz włączenia nowo utworzonej szkoły do Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty - Połczyńskiego w Tucholi
2013 838 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/229/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2013.
2013 508 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/238/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 2231 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XX/206/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego
2012 1514 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tucholskiego
2012 1156 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej
2012 838 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/132/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Tucholskiego dla spółek wodnych działających na terenie powiatu tucholskiego, zasad ich udzielania, sposobu rozliczania oraz kontroli wykonania zadania.
2012 791 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVI/137/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2012 368 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2012.
2012 229 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego
2011 3310 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XII/85/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Technikum Logistycznego
2011 2574 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XI/83/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu
2011 2356 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/75/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość
2011 1829 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski”
2011 1830 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzania ograniczeń na wodach powierzchniowych na terenie obszaru chronionego krajobrazu Zalewu Koronowskiego
2011 730 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2011
2010 1933 2010-10-14 uchwala Uchwala nr XXXIX/302/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1738 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/290/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1675 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/291/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski
2010 1451 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/277/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 maja 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 755 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego
2010 460 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu tucholskiego na rok 2010
2009 2583 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia ograniczeń na wodach powierzchniowych na terenie obszaru chronionego krajobrazu Zalewu Koronowskiego
2009 1996 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego
2009 1687 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXX/229/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2009 1688 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXX/230/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu tucholskiego.
2009 1689 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 września 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat tucholski.
2009 1449 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość
2009 884 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXV/191/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu tucholskiego
2009 885 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXV/193/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia stawek za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na strzeżonych parkingach
2009 31 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustanowienia zasad używania i stosowania powiatowych insygniów samorządowych oraz protokołu flagowego powiatu tucholskiego
2009 32 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXII/181/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/96/2004 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego