Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 7

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 2616 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/253/2010 Rady Powiatu Sępoleński z dnia 29 września 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2010 295 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/204/09 Rady Powiatu Sępoleński z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sępoleńskiego na rok 2010.
2010 68 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/2009 Rady Powiatu Sępoleński z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
2009 1796 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/09 Rady Powiatu Sępoleński z dnia 30 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
2009 1797 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/196/2009 Rady Powiatu Sępoleński z dnia 30 września 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów i kadry kierowniczej w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat Sępoleński
2009 1537 2009-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2009 Rady Powiatu Sępoleński z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2009 1406 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2009 Rady Powiatu Sępoleński z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.