Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 16

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 508 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXX/198/2018 Rady Powiatu Radziejowskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Radziejowskiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 510 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2018 Rady Powiatu Radziejowskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok
2018 339 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2017 Rady Powiatu Radziejowskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2018
2018 142 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2017 Rady Powiatu Radziejowskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2016 2758 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2016 Rady Powiatu Radziejowskiego z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok
2016 1418 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2016 Rady Powiatu Radziejowskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji
2011 1840 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr IX/51/2011 Rady Powiatu Radziejowskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2011 397 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Powiatu Radziejowskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2011
2009 2063 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2009 Rady Powiatu Radziejowski z dnia 29 października 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2009 2062 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2009 Rady Powiatu Radziejowski z dnia 29 października 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2009 2061 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2009 Rady Powiatu Radziejowski z dnia 29 października 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
2009 2059 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2009 Rady Powiatu Radziejowski z dnia 29 października 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 2060 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/2009 Rady Powiatu Radziejowski z dnia 29 października 2009r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 2058 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2009 Rady Powiatu Radziejowski z dnia 29 października 2009r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
2009 1380 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/2009 Rady Powiatu Radziejowski z dnia 23 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu
2009 1116 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2009 Rady Powiatu Radziejowski z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli.