Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 91

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5638 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XIII/112/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych w Szubinie
2019 5176 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/87/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia istotnych dla wspólnoty samorządowej problemów gospodarowania wodami
2019 5177 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/88/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość, warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2019 4761 2019-09-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Powiatu Nakielskiego
2019 4389 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/80/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach prowadzonych przez powiat nakielski
2019 3930 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/78/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość, warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2019 2870 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/72/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu nakielskiego
2019 1846 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr V/59/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią oraz do Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie, dla których organem prowadzącym jest powiat nakielski
2019 1847 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr V/63/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zespołów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat nakielski oraz określenia warunków i sposobu ich przyznawania
2019 1462 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/38/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zespołów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat nakielski oraz określenia warunków i sposobu ich przyznawania
2019 1463 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Nakielskiego
2019 843 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/33/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Nakielskiego
2018 6949 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/23/2018 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2019
2018 5647 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLV/378/2018 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 roku
2018 5008 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/371/2018 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty
2018 5009 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/375/2018 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 4398 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/368/2018 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Nakielskiego
2018 3627 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLI/355/2018 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Nakielskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 2599 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XL/346/2018 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat nakielski
2018 2600 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XL/345/2018 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 727 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/323/2018 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu nakielskiego.
2018 242 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/306/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2018
2018 59 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/312/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu nakielskiego.
2018 60 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/317/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych w sprawie warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość, warunki przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2018 61 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/313/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 roku
2017 5042 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/303/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu nakielskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 4174 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/294/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 1507 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikiem spalinowym na określonych wodach Powiatu Nakielskiego.
2017 1506 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu nakielskiego
2017 1509 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu nakielskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1508 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Nakielskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2017 535 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu nakielskiego.
2017 7 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2016 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2017.
2016 4929 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXV/205/2016 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu nakielskiego.
2016 3663 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/192/2016 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Nakielskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2016 3664 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/2016 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2016 3372 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXII/189/2016 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Nakielskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2016 2426 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XIX/168/2016 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu powiatu nakielskiego
2016 2467 2016-07-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 1665 2016-05-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2016 859 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2016 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia ich do kategorii drogi gminnej
2016 386 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu nakielskiego"
2016 14 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2016 rok.
2016 15 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 23 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 16 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/118/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 3111 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/88/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2015 2648 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/74/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat nakielski
2015 2649 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/75/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 1876 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 3 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2015 1589 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/52/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat nakielski.
2015 1590 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/53/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu nakielskiego.
2015 1591 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/55/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 1122 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 25 marca 2015r. w sprawie Regulaminu wypożyczalni sprzętu Przystani Powiat Nakielski
2015 1123 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/39/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 25 marca 2015r. w sprawie Regulaminu Przystani Powiat Nakielski
2015 1124 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/40/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 25 marca 2015r. w sprawie Regulaminu bazy noclegowej Przystani Powiat Nakielski
2015 347 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 28 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 150 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2015.
2014 3065 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/449/2014 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat nakielski oraz określenia warunków i sposobu przyznawania
2014 3066 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/453/2014 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 2754 2014-10-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 24 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 2630 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLII/440/2014 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 24 września 2014r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2014 2469 2014-09-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2014 1051 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/398/2014 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 4212 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/372/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2014.
2013 3324 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/358/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 3323 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/357/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzania Zarządowi Powiatu Nakielskiego sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń
2013 3326 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/362/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Nakielskiego
2013 3325 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/359/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2013 2915 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/349/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2756 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/344/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 28 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2411 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/328/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych funkcjonujących na terenie powiatu nakielskiego
2013 2410 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/327/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2413 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/339/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urzadzeń użytecznosci publicznej oraz powierzenia Zarządowi Powiatu Nakielskiego sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urzadzeń
2013 2412 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/326/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 1874 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/312/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 988 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/304/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z nieruchomości, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Nakielskiego
2013 893 2013-02-20 ANEKS Aneks nr 3/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 4 stycznia 2013r. do porozumienia z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie powierzenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Nakielskiego
2013 846 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXV/286/2012 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2013.
2013 765 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/298/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 20 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV/292/2012 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2012 3324 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/283/2012 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu nakielskiego
2010 138 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr XLI/364/2009 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 28 października 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom niepublicznym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 32 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XLII/369/2009 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i sztuki oraz za znaczące osiągnięcia sportowe.
2009 1921 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XLI/361/2009 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2009 1920 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XLI/360/2009 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2009 1922 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XLI/362/2009 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 28 października 2009r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2009 1923 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XLI/363/2009 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli, którym powierzono inne stanowiska kierownicze
2009 1620 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/342/2009 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 26 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju.
2009 827 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/2009 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 553 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/2009 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 25 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nakle nad Notecią.
2009 266 2009-02-13 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie powierzenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu nakielskiego