Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 89

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5781 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/122/2019 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 5782 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/123/2019 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zwolnienia od uiszczenia opłaty osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego w przypadku zmiany stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu spowodowanego zmianami administracyjnymi.
2019 5652 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/124/2019 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok
2019 5143 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/116/2019 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok
2019 5144 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/115/2019 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii drogi powiatowej
2019 4749 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/90/2019 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok
2019 3677 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/83/2019 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok
2019 2701 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok
2019 2082 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok
2019 1394 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 1 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok
2019 714 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok
2018 4824 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLI/359/2018 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 21 września 2018 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
2018 4823 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLI/358/2018 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 21 września 2018 r. w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Inowrocławskiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 4822 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLI/357/ 2018 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany nazwy I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
2018 4827 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLI/362/2018 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 21 września 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
2018 4826 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLI /361/2018 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 21 września 2018 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, ze specjalnego funduszu nagród, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2018 4825 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLI/360/2018 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły lub placówki oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole lub placówce, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub placówkach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
2018 3899 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XL/350/2018 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmiany podziału powiatu inowrocławskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Inowrocławskiego
2018 3857 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr XL/347/2018 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii drogi powiatowej
2018 1848 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/312/2018 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Inowrocławskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 1239 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/302/2018 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii drogi powiatowej i zaliczenia ich do dróg kategorii drogi gminnej.
2018 578 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/296/2018 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 535 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/301/2018 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2018 50 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/285/2017 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
2018 51 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/283/2017 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 rok
2017 4688 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/281/2017 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2018 r. za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Inowrocławskiego i przechowywania ich na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2017 4194 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/2017 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 27 października 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii drogi powiatowej i zaliczenia ich do dróg kategorii drogi gminnej.
2017 2499 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/2017 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.
2017 1639 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/2017 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Inowrocławskiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1091 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXV/204/2017 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2017 266 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXII/180/2016 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 rok
2017 8 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXII/185/2016 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2017 r. za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze powiatu inowrocławskiego i przechowywania ich na parkingu strzeżonym.
2017 9 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXII/182/2016 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Inowrocławskiego przez inne niż Powiat Inowrocławski osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 1982 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/2016 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu udzielania jednorazowego zasiłku zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, szkół oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, korzystających z opieki zdrowotnej
2016 1700 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XVII/136/2016 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Inowrocławskiego”.
2016 1625 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVII/140/ 2016 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.
2016 57 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2015 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 rok
2016 39 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XIII/107/2015 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 40 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2015 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2016 r. za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze powiatu inowrocławskiego i przechowywania ich na parkingu strzeżonym.
2015 3393 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/90/2015 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 30 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nowego Statutu Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
2015 2651 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/74/2015 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
2015 2652 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/77/2015 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Inowrocławskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 1967 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2015 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia woli powierzenia bibliotece publicznej, której organizatorem jest Gmina Gniewkowo, wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej
2015 1061 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.
2015 81 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2015 r. za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze powiatu inowrocławskiego i przechowywania ich na parkingu strzeżonym.
2015 80 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 rok
2014 3944 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2014 3118 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/475/2014 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 31 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
2014 3055 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/476/2014 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 31 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Powiatu Inowrocławskiego.
2014 2178 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/459/2014 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie podziału powiatu inowrocławskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Inowrocławskiego.
2014 2075 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/454/2014 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 1532 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLI/416/2014 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.
2014 740 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XXXIX/395/2014 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
2014 18 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/363/2013 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 rok.
2014 19 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/368/2013 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2014 r. za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze powiatu inowrocławskiego i przechowywania ich na parkingu strzeżonym.
2013 2819 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/331/2013 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 6 września 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Inowrocławskiego.
2013 1806 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXX/306/2013 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.
2013 1572 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/292/2013 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 29 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
2013 1067 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/281/2013 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 1 marca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 1068 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/287/2013 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Inowrocławskiego
2013 597 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/261/2012 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 rok
2013 42 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/270/2012 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.
2012 2233 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/242/2012 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących do końca 2012 r. za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze powiatu inowrocławskiego i przechowywania ich na parkingu strzeżonym.
2012 2201 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/239/2012 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu
2012 2203 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/243/2012 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2013 r. za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze powiatu inowrocławskiego i przechowywania ich na parkingu strzeżonym.
2012 1460 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XXI/219/2012 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Inowrocławskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 1404 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/220/2012 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2012 1405 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/224/2012 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2012 1157 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIX/192/2012 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 726 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVII/156/2012 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 2 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
2012 337 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XIV/133/2011 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 rok
2011 2400 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/124/2011 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu
2011 1205 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2011 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2011 1060 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/48/2011 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Powiatu Inowrocławskiego
2011 755 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VI/52/2011 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 31 marca 2011r. w sprawie regulaminu udzielania jednorazowego zasiłku zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, szkół oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, korzystających z opieki zdrowotnej
2011 465 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/42/2011 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, polegającego na likwidacji Apteki Ogólnodostępnej „NOVA”
2011 319 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/31/2011 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
2011 293 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, opiekunów prawnych i kuratorów z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej
2011 254 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr III/20/2010 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2010 3005 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr II/10/10 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Inowrocławskiego.
2010 2215 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/460/2010 Rada Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość
2010 1988 2010-10-20 uchwala Uchwala nr XLV/452/2010 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 30 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2010 1978 2010-10-18 uchwala Uchwala nr XLV/448 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 30 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1979 2010-10-18 uchwala Uchwala nr XLV/453/2010 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 30 września 2010r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinka drogi nr 2347C Gąsawa-Obudno-Słaboszewo oraz odcinka drogi nr 2401C Mokre-Krzekotowo-Pakość.
2010 1636 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLIII / 428 / 2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Powiatu Inowrocławskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu w Inowrocławiu.
2010 1150 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLI/409/2010 Rada Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 693 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/386/2010 Rada Powiatu Inowrocławskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie regulaminu udzielania jednorazowego zasiłku zdrowotnego na rok 2010 dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, szkół oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, korzystających z opieki zdrowotnej
2010 649 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/388/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 548 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 381 / 2010 Rada Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród