Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 191

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5805 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok
2019 5806 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 5807 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia warunków i wysokości stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2019 5740 2019-11-04 Porozumienie Porozumienie nr 21 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ks. Franciszka Ksawerego Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, zawarte pomiędzy powiatem golubsko-dobrzyńskim a gminą miasto Golub-Dobrzyń
2019 5075 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok
2019 4794 2019-09-09 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi powiatowej nr 2125 C w miejscowości Macikowo
2019 4795 2019-09-09 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi powiatowej nr 2125 C w związku z planowaną przebudową skrzyżowania
2019 4517 2019-08-28 Uchwała Uchwała nr XV/88/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok
2019 4235 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim
2019 4205 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok
2019 4206 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński
2019 3682 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2018
2019 3683 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok
2019 3375 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr XII/71/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok
2019 3376 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr XII/72/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 3119 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XI/67/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok
2019 3120 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XI/69/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/165/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 2555 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok
2019 2556 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 1842 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok
2019 1843 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński
2019 1844 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim
2019 1271 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok
2019 694 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok
2019 467 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2019
2019 119 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 6658 2018-12-18 Porozumienie Porozumienie nr 24 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ks. Franciszka Ksawerego Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2018 6599 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 6600 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2019
2018 6602 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2018 6601 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia na rok 2019.
2018 6076 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 5168 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LXVII/302/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 4898 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXVI/292/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 4899 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXVI/293/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2018 4735 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr LXV/289/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 4094 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LXIV/285/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 4095 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LXIV/286/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński
2018 4096 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LXIV/287/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński
2018 3842 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr LXIII/281/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 3653 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LXII/276/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2017
2018 3654 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LXII/278/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 2909 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr LXI/272/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 2560 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LX/266/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 2247 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr LIX/264/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 1407 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LVIII/257/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 963 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr LVII/251/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 964 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr LVII/252/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/165/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 523 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr LVI/247/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 524 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr LVI/248/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów
2018 126 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr LV/237/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok
2017 5556 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr LIV/234/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok
2017 5557 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr LIV/235/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2017 5290 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr LIII/232/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok
2017 5291 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr LIII/233/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2018
2017 5033 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr LII/227/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok
2017 5034 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr LII/230/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia na rok 2018
2017 5035 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr LII/231/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2017 4083 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr LI/220/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok
2017 4084 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr LI/223/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/165/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 4021 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr L/219/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok
2017 3735 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/209/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok
2017 3565 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/208/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 13 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok
2017 3217 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/205/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok
2017 3085 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/199/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok
2017 2745 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XLV/193/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2016.
2017 2746 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XLV/195/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok
2017 2463 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/190/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok
2017 2464 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/191/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2017 2148 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/184/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok
2017 1590 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XLI/173/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok
2017 1591 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XLI/175/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2017 1592 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XLI/176/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 873 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XL/169/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok
2017 742 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/166/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok
2017 517 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/163/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok
2017 56 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/155/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek, a także przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć oraz nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński
2017 55 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/154/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok
2017 58 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/158/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2017 57 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/156/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2017
2016 4755 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/151/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 8 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 4401 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/149/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 4402 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/150/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia na rok 2017
2016 4004 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/148/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 3631 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/144/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 3395 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXX/136/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 3384 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/137/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 3099 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/134/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 2504 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/126/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2015
2016 2505 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/128/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 2506 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/130/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2016 1844 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/122/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 1845 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/123/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 maja 2016r. zmieniająca uchwałę nr XXV/165/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 1670 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/116/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 1650 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/121/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2016 1354 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XXV/115/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XII/83/2011 Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Golubsko – Dobrzyński
2016 1352 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XXV/107/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 1353 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XXV/114/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr LV/271/10 Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek, a także przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Golubsko – Dobrzyński
2016 741 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/102/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 742 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/103/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu – Dobrzyniu dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 633 2016-02-17 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ks. F.K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2016 524 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/97/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 525 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/100/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia na rok 2016
2016 526 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/101/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XXV/165/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 356 2016-01-22 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zawarte w dniu 30.11.2015 r. w sprawie partycypacji w kosztach budowy chodnika rzy drodze powiatowej Nr 2127C Golub-Dobrzyń - Dulsk - Radomin
2016 187 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XXII/93/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 4775 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/90/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 4776 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/92/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2016
2015 4594 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XX/88/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 3941 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/84/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 3294 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/80/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 3150 2015-10-16 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie realizacji inwestycji wspólnej z Gminą Ciechocin pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2121C relacji Ciechocin – Świętosław w km 0 + 215 do 0 + 355 po stronie lewej”.
2015 2877 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XVII/75/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 2878 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XVII/77/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 września 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXV/165/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 2611 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XVI/73/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 2536 2015-08-20 ANEKS Aneks nr 1 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 3 sierpnia 2015r. Do porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 sierpnia 2014 r., zawarte pomiędzy Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim, Gminą Miasto Golub-Dobrzyń, Gminą Golub-Dobrzyń, Gminą Ciechocin, Gminą Radomin, Gminą Zbójno
2015 2479 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr XV/69/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 2257 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 2258 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXV/165/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 1851 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 1446 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 1447 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu
2015 1373 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/132/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej
2015 1311 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 1312 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IX/55/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu
2015 742 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2015 741 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 744 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zasad udzielania jednorazowych stypendiów dla uczniów
2015 743 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2015
2015 470 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 384 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 246 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/22/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 3940 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 3941 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2015
2014 3942 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia na rok 2015
2014 3873 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 3433 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LIX/332/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 3175 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/328/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 3176 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/330/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2014
2014 2852 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr LVI/324/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 września 2014r. w sprawie ustanowienia Sztandaru Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2014 2853 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr LVII/325/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 7 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 2854 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr LVII/327/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 7 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Sztandaru Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2014 2712 2014-10-03 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 sierpnia 2014r. na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2014 2544 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr LV/320/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 2545 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr LV/322/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 września 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXV/165/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2014 2329 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr LIV/318/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 2130 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr LIII/314/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 1888 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr LII/306/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 1675 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr LI/303/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 1253 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr L/292/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 1254 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr L/294/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2014 1255 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr L/302/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 marca 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2014 781 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/286/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2014 394 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/267/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 63 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/253/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia na rok 2014
2014 64 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/254/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2014
2013 4110 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/249/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXV/165/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 2344 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/225/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2013 1077 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXV/165/2012 Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Golubsko – Dobrzyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 873 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/195/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie budżetu na 2013 rok
2013 292 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2013
2013 293 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia
2012 2173 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego na rok 2012
2012 1676 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2012 1677 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński
2012 1678 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXV/168/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2012
2012 1553 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2012 993 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie budżetu na 2012 rok
2012 987 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XX/132/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej
2012 977 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XX/138/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz inna jednostka samorządu terytorialnego
2012 723 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu - Dobrzyniu
2012 724 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz inna jednostka samorządu terytorialnego
2012 298 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2011 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2012
2012 181 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2011 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia
2011 2197 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2011 2198 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat golubsko-dobrzyński
2011 1861 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie założenia Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu
2011 1731 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego jednostkom podległym, warunków dpouszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz o stosowaniu z urzędu
2011 1347 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia
2011 355 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/26/11 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu na 2011 rok
2011 356 2011-03-07 Sprawozdanie Sprawozdanie nr IV/23/11 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok
2011 136 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego
2010 2102 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LIX/279/10 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 września 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
2010 2103 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LIX/281/10 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2010 1554 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr LV/271/10 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek, a także przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński
2010 1214 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr LIV/262/10 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2010 504 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr L/238/10 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie budżetu na 2010 rok
2010 512 2010-03-08 Sprawozdanie Sprawozdanie nr L/239/10 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok
2010 260 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/230/09 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2009 1519 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XLII/202/09 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego.
2009 1036 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/186/09 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat golubsko-dobrzyński.