Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 113

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5846 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 5792 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę w  sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chełmiński
2019 5793 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Chełmiński, od dnia 1 września 2019 r., z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu chełmińskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki
2019 4896 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 4884 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2019 4885 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 3755 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 3214 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Chełmiński, od dnia 1 września 2019 r., z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu chełmińskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
2019 3201 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr V/43/ 2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów
2019 3202 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 2012 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/38/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 1414 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr III/33/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 32 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
2019 33 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/24/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok.
2019 34 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/26/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 rok.
2018 5426 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/237/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 4692 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 11 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego
2018 4693 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/234/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 11 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 4694 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/233/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 11 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Chełmińskiego
2018 3460 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 3461 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 2369 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXV/214/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Chełmińskiego instrumentem płatniczym
2018 2370 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXV/218/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 1074 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie powiatu chełmińskiego, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
2018 984 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/207/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 948 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chełmiński
2018 949 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chełmiński oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji przez nich tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2018 950 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/204/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Chełmiński, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 36 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/195/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i  rozliczania dotacji szkołom niepublicznym oraz trybu i  zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 37 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok.
2018 38 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok.
2017 5142 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/190/ 2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów
2017 5143 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/191/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok.
2017 4026 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXI/172/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 17 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
2017 4027 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XXI/188/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 17 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok.
2017 3502 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XX/169/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 5 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok.
2017 2757 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XIX/164/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok.
2017 2331 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok.
2017 1560 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XVII/146/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
2017 1561 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XVII/151/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chełmiński.
2017 1562 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XVII/154/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok.
2017 1476 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/150/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu chełmińskiego
2016 4925 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XV/131/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na 2017 rok.
2016 4923 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XV/126/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
2016 4924 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XV/128/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 4177 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4178 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIV/123/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 22 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 4179 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIV/122/ 2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów
2016 3284 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 13 września 2016r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019
2016 3210 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 13 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 2376 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XII/102/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 2035 2016-06-17 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 18 maja 2016r. w sprawie skierowania mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie działającego na zlecenie Powiatu Chełmińskiego,
2016 1951 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XI/99/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 30 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 1139 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr X/94/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 22 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 1094 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr X/87/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chełmiński
2016 1095 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr X/90/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 22 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
2016 1093 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr X/91/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany nazwy (przebiegu) drogi powiatowej nr 1604C Brzozowo – Nawra
2016 671 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr IX/76/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
2016 672 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr IX/78/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 398 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr VII/65/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 2 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok.
2016 399 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok.
2016 68 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr IX/74/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 3773 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr VI/56/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 3788 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów
2015 2757 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr VI/58/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego
2015 2758 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr VI/64/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 września 2015r. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 1643C Brzozowo – Grubno (Południowa obwodnica miasta Chełmna) kategorii drogi powiatowej i zaliczenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno – Unisław do kategorii drogi powiatowej oraz ustalenia jej przebiegu
2015 2525 2015-08-18 Uchwała Uchwała nr V/51/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok.
2015 2080 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr V /47 /2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 1841 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IV/42/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 26 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok.
2015 1734 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr III/37/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 17 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok.
2015 1742 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr IV/41/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 26 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/37/2015 z dnia 17.03.2015 r. w sprawie budżetu na 2015 r
2015 929 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr III/33/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 17 marca 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat chełmiński
2015 894 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr II/27/2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie budżetu na 2015 rok.
2015 895 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr III/34/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 17 marca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2015 896 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr III/ 35/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego.
2014 3923 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/22/2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów
2014 3486 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/269/2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 5 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 2952 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/264/2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 2816 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/257/2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/175/2013 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 2039 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXV/245/2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie okręgów wyborczych
2014 550 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXII/228/2013 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na 2014 rok.
2013 4232 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXII/219/2013 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego.
2013 3550 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXI/215/2013 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg Powiatu Chełmińskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2013 3002 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XX/204/2013 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 25 września 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2013 3003 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XX/205/2013 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego
2013 1045 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XVI/175/2013 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 966 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XVI/177/2013 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
2013 967 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XVI/178/2013 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego.
2013 453 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XV/169/2012 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok
2012 3868 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/166/2012 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2012 2767 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XIV/158/2012 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego.
2012 2768 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XIV/160/2012 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg Powiatu Chełmińskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2012 1991 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XIII/147/2012 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 września 2012r. w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego.
2012 1992 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XIII/150/2012 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 września 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości i ich wykorzystywania
2012 1564 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XII / 140 / 2012 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
2012 589 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr X/86/2012 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie powiatu chełmińskiego, na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych, trybu postępowania o udzielenie dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2012 588 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr X/85/2012 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 591 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr X/91/2012 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego.
2012 590 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr X/90/2012 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia południowej obwodnicy miasta Chełmna oraz łącznicy do kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego
2012 171 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2011 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 172 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2011 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg Powiatu Chełmińskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2012 173 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr VIII/80/11 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok
2011 2245 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr VI/56/11 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 15 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego
2011 1781 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr V/48/11 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości i ich wykorzystywania
2011 1086 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr IV/38/2011 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 11 maja 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2011 208 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr II/28/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie budżetu na 2011 rok
2011 119 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Chełmińskiemu i jego jednostkom podległym i wskazania organów uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadku, w którym ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1294 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/239/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 411 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/222/09 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 rok.
2009 2016 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/210/09 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego
2009 555 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/177/09 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 4 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 556 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/178/09 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 4 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2009 557 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/179/09 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 4 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.