Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 175

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4997 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr 69/VII/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski
2019 4998 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr 72/VII/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2019 (8)
2019 3664 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr 54/VI/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2019 3665 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr 56/VI/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2019 3666 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr 60/VI/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2019 (5)
2019 2491 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 44/V/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Internatu Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski
2019 2492 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 47/V/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniająca załącznik nr 1 w uchwale Nr 17/II/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bydgoski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 2493 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 49/V/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2019 (3)
2019 1017 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 33/III/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
2019 1018 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 35/III/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek gólnodostępnych na terenie powiatu bydgoskiego
2019 1019 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 36/III/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2019 (1)
2018 7000 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 10/II/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski”
2018 7001 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 17/II/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bydgoski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 7002 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 23/II/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2019
2018 6954 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 18/II/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 roku
2018 6955 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 19/II/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 roku
2018 6956 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 20/II/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (15)
2018 5555 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr 338/XL/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (12)
2018 5235 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr 337/XXXIX/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (11)
2018 4752 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr 330/XXXVIII/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (9)
2018 3330 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 318/XXXVII/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2018 3329 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 317/XXXVII/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Bydgoskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczenia
2018 3328 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 316/XXXVII/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2018 3333 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 325/XXXVII/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (6)
2018 3332 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 323/XXXVII/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Bydgoskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2018 3331 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 322/XXXVII/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bydgoskiego
2018 2464 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 303/XXXVI/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Internatu Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski
2018 2465 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 310/XXXVI/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski
2018 2430 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 309/XXXVI/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (4)
2018 1408 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 299/XXXV/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (2)
2018 1409 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 295/XXXV/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski
2018 1410 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 296/XXXV/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski
2018 1385 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 297/XXXV/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bydgoskiego
2018 736 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr 287/XXXIV/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 271/XXXII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 roku
2018 709 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr 291/XXXIV/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (1)
2018 710 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr 285/XXXIV/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej
2018 711 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr 288/XXXIV/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego w 2018 roku na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2018 84 2018-01-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne ze szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski
2018 85 2018-01-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2017 5538 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr 273/XXXIII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2017 5539 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr 276/XXXIII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (16)
2017 5540 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr 278/XXXIII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018
2017 5187 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2017 5186 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia zasad i warunków wykorzystywania herbu i flagi Powiatu Bydgoskiego
2017 5185 2017-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2017 r.
2017 5193 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 271/XXXII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 roku
2017 5192 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 264/XXXII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (15)
2017 5191 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 256/XXXII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski
2017 4149 2017-11-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Powiatu Bydgoskiego
2017 4133 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr 251/XXXI/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (13)
2017 4151 2017-11-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski
2017 4150 2017-11-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróźnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
2017 3589 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr 240/XXX/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (11)
2017 3590 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr 233/XXX/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w ziedzinie kultury fizycznej i sportu
2017 2954 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr 232/XXIX/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (9)
2017 2800 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr 224/XXVIII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Bydgoskiego na lata 2017-2020”
2017 2679 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr 222/XXVIII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski
2017 2680 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr 226/XXVIII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej
2017 2681 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr 230/XXVIII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (7)
2017 2127 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 217/XXVII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (5)
2017 2128 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 211/XXVII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 186/XXIV/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2017r.
2017 2129 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 214/XXVII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej
2017 1719 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 207/XXVI/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (3)
2017 1720 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 198/XXVI/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Internatu Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski
2017 1721 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr 199/XXVI/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Bydgoskiego na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 899 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr 195/XXV/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (2)
2017 576 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr 187/XXIV/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego w 2017 roku na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2017 527 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr 182/XXIII/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017
2017 536 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr 190/XXIV/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (1)
2017 537 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr 186/XXIV/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2017 roku
2016 4836 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr 171/XXII/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 4033 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 157/XXI/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bydgoskiego
2016 2365 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr 137/XIX/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2016 2366 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr 140/XIX/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2016 2235 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 141/XIX/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Bydgoskiego
2016 1672 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr 128/XVIII/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2016 1686 2016-05-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Powiatu Bydgoskiego
2016 1421 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 112/XVII/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Bydgoskiego"
2016 1279 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr 109/XVII/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Bydgoskiego
2016 889 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr 102/XVI/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Internatu Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski
2016 639 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 99/XV/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego w 2016 roku na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2016 640 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 100/XV/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania niektórych rodzajów jednostek pływających na wodach powierzchniowych Powiatu Bydgoskiego
2016 328 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr 92/XIV/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2016
2015 4518 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 82/XIII/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 2872 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr 61/X/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 września 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2015 2873 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr 62/X/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne ze szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski
2015 2874 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr 64/X/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2015 2001 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr 51/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. zmieniajaca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad i warunków wykorzystywania herbu i flagi Powiatu Bydgoskiego
2015 1999 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr 49/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. zmieniająca Statut Powiatu Bydgoskiego
2015 2000 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr 50/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Bydgoskiego
2015 1712 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr 39/VIII/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ,,Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski’’.
2015 1180 2015-04-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Powiatu Bydgoskiego
2015 802 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 16/IV/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2015
2015 394 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr 22/V/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego w 2015 roku na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2015 395 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr 23/V/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Bydgoskiego
2015 66 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr 10/III/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniajaca Statut Powiatu Bydgoskiego
2014 2887 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr 425/XLI/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 października 2014r. w sprawie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2014 2759 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr 413/XL/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski
2014 1886 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr 406/XXXIX/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 1887 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr 407/XXXIX/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie podziału powiatu bydgoskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 1713 2014-06-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski
2014 1039 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr 374/XXXIII/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2014
2014 1041 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr 385/XXXV/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski
2014 508 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr 376/XXXIV/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2014 10 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr 366/XXXIII/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
2014 11 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr 367/XXXIII/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury
2013 3434 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr 347/XXXI/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 października 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 324/XXX/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 września 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2013 3470 2013-11-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Bydgoskiego
2013 2898 2013-09-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
2013 2897 2013-09-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa
2013 2896 2013-09-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski
2013 2901 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr 329/XXX/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 września 2013r. zmieniająca Statut Powiatu Bydgoskiego
2013 2900 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr 324/XXX/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 września 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2013 2899 2013-09-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 września 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2013 2797 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr 312/XXIX/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Bydgoskiego na lata 2013 – 2016”
2013 2262 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr 319/XXIX/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa
2013 2254 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr 294/XXVIII/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego
2013 2265 2013-06-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2013 2267 2013-06-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
2013 2266 2013-06-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2013 1701 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr 285/XXVII/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 109/XVIII/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski
2013 1702 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr 289/XXVII/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa
2013 1677 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 288/XXVII/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski
2013 1246 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr 284/XXVI/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2013 892 2013-02-20 ANEKS Aneks Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 grudnia 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 9 maja 2000 r.
2013 815 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 275/XXV/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 stycznia 2013r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
2013 816 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 276/XXV/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2013 555 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr 269/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2013
2013 454 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 263/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2013 455 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 264/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 1520 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr 199/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Bydgoskiego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 802 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr 170/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne ze szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski.
2012 788 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr 178/XVI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa
2012 659 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr 146/XIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2012
2012 664 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr 177/XVI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 665 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr 180/XVI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej
2012 449 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr 122/XI/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 października 2011r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011 (13)
2012 450 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr 130/XII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011 (14)
2012 451 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr 142/XIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011 (17)
2012 265 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr 127/XII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji, trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Bydgoskiego oraz określenia regulaminu jej działania
2012 266 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr 128/XII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski
2011 2429 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr 116/XI/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 października 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2011 2097 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr 109/IX/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011
2011 1851 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr 101/VIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 czerwca 2011r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011 (7)
2011 1737 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr 97/VIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawiew sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski
2011 1163 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr 89/VII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011 (5)
2011 991 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 46/V/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa
2011 985 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 64/V/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011 (2)
2011 984 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 44/IV/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2011
2011 987 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 82/VII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu bydgoskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadań
2011 986 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 80/VII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski
2011 951 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr 27/IV/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego w roku 2010
2011 952 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr 70/VI/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca Statut Powiatu Bydgoskiego
2011 329 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr 294/XLVII/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca Statut Powiatu Bydgoskiego
2010 1815 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr 273/XLIV/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2010 1814 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr 272/XLIII/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 lipca 2010r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2010 (9)
2010 1817 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr 278/XLIV/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2010 (10)
2010 1816 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr 276/XLIV/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa
2010 1539 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr 265/XLII/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatu bydgoskiego oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych
2010 1494 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr 242/XXXVIII/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 stycznia 2010r. zmieniająca budżet powiatu bydgoskiego na rok 2010 (1)
2010 1495 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr 247/XXXIX/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 lutego 2010r. zmieniająca budżet powiatu bydgoskiego na rok 2010 (2)
2010 1226 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr 250/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały o podziale powiatu bydgoskiego na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2010 1245 2010-06-02 ANEKS Aneks nr 1/2010 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 kwietnia 2010r. do porozumienia zawartego dnia 15.12.2009 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego.
2010 1227 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr 253/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski
2010 1229 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr 258/XLI/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Bydgoskiemu i jego jednostkom podległym.
2010 1228 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr 254/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa
2010 645 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr 244/XXXIX/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka od opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej
2010 646 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr 245/XXXIX/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców od opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
2010 606 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr 232/XXXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych
2010 608 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr 241/XXXVIII/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania niektórych rodzajów jednostek pływających na wodach powierzchniowych Powiatu Bydgoskiego
2010 607 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr 238/XXXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2010
2009 1941 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr 223/XXXV/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 października 2009r. w sprawie przyznania nagród dla nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski
2009 1942 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr 224/XXXV/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 października 2009r. w sprawie "Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski"
2009 1022 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr 194/XXIX/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski”.
2009 482 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr 175/XXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2009r. zmieniająca Statut Powiatu Bydgoskiego.