Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 19

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 387 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.
2017 5513 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XL/228/2017 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018.
2017 2754 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/186/2017 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Brodnicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 188 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2016 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017.
2015 880 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 17 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Brodnicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 3425 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XL/184/2013 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 12 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Brodnicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2327 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/168/2013 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Brodnicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 1035 2013-03-06 Porozumienie Porozumienie nr 5/2012 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 1 września 2012r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy
2013 879 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI / 143 / 2013 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 14 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2013
2013 587 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX / 139 / 2013 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 22 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2013
2013 328 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/134/2012 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powaitu Brodnickiego na rok 2013
2012 3870 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/131/2012 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2012
2012 3871 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/127/2012 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Brodnicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 224 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVII / 76 /2011 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2012.
2010 1882 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIII / 214 / 2010 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych Powiatu Brodnickiego oraz jego jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także organów do tego uprawnionych
2010 1883 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIII / 215 / 2010 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Brodnickiego, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 1884 2010-10-01 uchwala Uchwala nr XLIV/218/2010 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 8 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych Powiatu Brodnickiego oraz jego jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także organów do tego uprawnionych
2009 1320 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/158/2009 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu brodnickiego
2009 477 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/141/2009 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 24 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu przyznawania.