Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 69

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5746 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr VII/119/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019
2019 5450 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr VI/97/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019
2019 5030 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr VI/106/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr V/74/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Aleksandrowski
2019 5031 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr VI/107/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/418/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski
2019 5032 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr VI/104/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/294/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu Aleksandrowskiego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu jej noszenia
2019 4111 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/87/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Leczniczo - Opiekuńczemu w Raciążku
2019 4000 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr V/74/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Aleksandrowski.
2019 3999 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr V/73/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu aleksandrowskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4001 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr V/75/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka
2019 4003 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr V/91/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Aleksandrowskiego
2019 4002 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr V/84/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019
2019 2828 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr IV/70/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Aleksandrowskiego
2019 1706 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr III/60/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/382/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Aleksandrowski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2019 1684 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr III/55/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Ostrowąs (Plebanka).
2019 1685 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr III/44/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019
2019 57 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/33/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.
2019 58 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/35/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018
2019 59 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019
2018 5671 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/466/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018
2018 5443 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/472/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w roku 2019 w tym dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy
2018 5442 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/470/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniemi ochroną dróg.
2018 5445 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/471/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Ostrowąs (Plebanka).
2018 5444 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/468/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2018 4874 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/461/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Aleksandrowskiego oraz zasad jego używania
2018 4753 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/448/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/376/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w roku 2018 w tym dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy
2018 4754 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/451/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2018 4675 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/456/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018
2018 3736 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/443/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 3737 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/437/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018
2018 2807 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/418/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski
2018 2808 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/425/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018
2018 1742 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/408/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018
2018 601 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXX/388/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018
2018 602 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXX/387/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/331/2009 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia trybu, kryteriów i zasad przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski za ich osiągnięcia
2017 5418 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/377/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017
2017 5415 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/376/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w roku 2018 w tym dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy
2017 5416 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/382/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Aleksandrowski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 5417 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018
2017 4470 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/361/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w roku 2018 w tym dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy
2017 4471 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/366/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017
2017 4472 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/364/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2017 3750 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/348/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017
2017 3751 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/339/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/238/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w roku 2017 w tym dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy
2017 3031 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXV/319/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017
2017 2554 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/318/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/350/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski
2017 2555 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/314/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017
2017 2033 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/294/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu Aleksandrowskiego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu jej noszenia
2017 2034 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/306/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017
2017 1859 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXII/285/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
2017 1860 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXII/287/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego, usytuowanych przy drogach powiatowych oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 1861 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXII/275/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017
2017 646 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XX/270/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Aleksandrowski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 647 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XX/268/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017
2016 4858 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XIX/257/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016
2016 4859 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017
2016 3902 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XVII/237/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2016 3901 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XVII/238/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w roku 2017 w tym dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy
2016 3904 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XVII/245/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 października 2016r. zmianiająca uchwałę Nr XVI/225/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 września 2016 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego instrumentem płatniczym
2016 3903 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XVII/243/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016
2016 3321 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/224/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016
2016 3322 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/225/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego instrumentem płatniczym
2016 3140 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XV/218/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX/147/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w roku 2016 w tym dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy
2016 2889 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/205/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016
2016 2757 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XIII/193/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Aleksandrowskiego”
2016 2052 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XIII/200/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż powiat aleksandrowski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 2053 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XIII/201/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Aleksandrowskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
2016 2054 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XIII/211/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego, usytuowanych przy drogach powiatowych oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 1489 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XII/188/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016
2009 788 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XVI/251/2009 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania oraz regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat aleksandrowski