Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 100

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5833 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/93/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 5834 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/94/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/279/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu świeckiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2019 5835 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/95/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2019 4613 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XII/70/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Świeckiego
2019 4614 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XII/72/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 4616 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XII/71/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad i rozmiaru obniżek w wymiarze zajęć oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli
2019 3203 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/60/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu świeckiego.
2019 922 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/34/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2019
2018 6343 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: udzielania bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości będących uprzednio własnością Powiatu Świeckiego.
2018 5481 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/276/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2019 rok.
2018 5482 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/278/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2018 5483 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/279/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu świeckiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2018 4954 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLII/269/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad i rozmiaru obniżek w wymiarze zajęć oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli
2018 4955 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLII/274/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Świeckiego
2018 4956 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLII/275/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i  formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 4380 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLI/261/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 3621 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XL/255/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2018 3042 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/248/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 3043 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/249/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Świeckiego dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.
2018 2513 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad i rozmiaru obniżek w wymiarze zajęć oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli.
2018 2514 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Świeckiego dla gminnych spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.
2018 722 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1266C Błądzim – Pruszcz – Zbrachlin.
2018 721 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej (gr. powiatu) Serock – Łowin.
2018 720 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej Świecie – ul. Laskowicka.
2018 725 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko.
2018 724 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej Osie – Warlubie.
2018 723 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej Błądzim – Drzycim – Laskowice.
2017 5471 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018
2017 5472 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2017 5474 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2017 4928 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 4946 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2018 rok.
2017 4059 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2017 3718 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zaliczenia odcinków drogi wojewódzkiej nr 239 Błądzim-Lniano-Drzycim-Świecie i drogi wojewódzkiej nr 238 Osie-Warlubie do kategorii dróg powiatowych
2017 3719 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko kategorii dróg powiatowych.
2017 3353 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXX/180/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 3342 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXX/179/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Powiatu Świeckiego instrumentem płatniczym.
2017 1137 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXV/161/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 15 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 1138 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXV/162/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu świeckiego, na okres od dnia 1września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 529 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/127/16 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2017 rok.
2016 4973 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/16 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2017
2016 4974 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/16 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 4391 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/129/16 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 4392 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/127/16 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2017 rok.
2016 3671 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/121/16 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu i nadania jej statutu.
2016 3018 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XX/114/16 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy
2016 3019 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XX/120/16 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej drogi powiatowej nr 1214C Osie – Miedzno kategorii dróg powiatowych
2016 1069 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVI/101/16 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 655 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XV/96/16 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 656 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr Nr XV/97/16 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świecki.
2016 180 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/78/15 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów i przechowywanie pojazdów na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 181 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/79/15 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2015 3735 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/74/15 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2016 rok.
2015 3126 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/67/15 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Świeckiego”.
2015 2151 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/58/15 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 1833 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/51/15 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2015 1631 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/48/15 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Świeckiego
2014 3847 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/13/14 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2015 rok.
2014 2963 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XLII/253/14 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 23 października 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2014 2964 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XLII/255/14 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe
2014 2965 2014-10-30 Uchwała Uchwała nr XLII/256/14 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 23 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2014 2629 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLI/249/14 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 2466 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XL\246\2014 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2014 rok.
2014 659 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/12 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2013
2014 660 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2014
2013 4186 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 18 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 3770 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2014 rok.
2013 3771 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2013 3772 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2013 2905 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXX/196/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego
2013 2736 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego
2013 2737 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie pozbawienia dotychczasowych dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gmin Bukowiec i Drzycim kategorii dróg powiatowych
2013 2337 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2013 2338 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na jeziorze Księże w gminie Pruszcz.
2013 1456 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/168/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2013 rok
2013 760 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na jeziorze Topolno, w gminie Pruszcz.
2012 3808 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/12 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2013 rok
2012 3662 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/139/12 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 3253 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/137/12 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2012 1494 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/12 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2012 1495 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/12 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2012 1146 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVI/106/12 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu świeckiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2012 801 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIV/95/12 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej
2012 473 2012-03-07 Porozumienie Porozumienie Starosty Brodnickiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte pomiędzy:
2012 373 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XIV/95/12 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej
2012 210 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIII/91/11 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Świeckiego na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2012 60 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIII/90/11 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów w porze nocnej, niedzielę, święta, i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2012 rok.
2011 3317 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XI/78/11 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 2108 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr IX/69/11 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Świeckiemu i jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 1709 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VIII/55/11 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu powiatu świeckiego na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2011 1710 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu powiatu świeckiego dla gminnych spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
2011 603 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Świecie zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2011 303 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr III/20/11 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2011
2011 71 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr II/15/10 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów w porze nocnej, niedzielę, święta, i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu świeckiego na 2011 r.
2010 1844 2010-09-17 uchwala Uchwala nr XXXVIII/230/10 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na jeziorze Bielskim w gminie Jeżewo.
2010 704 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/10 Rady Powiatu Świecki z dnia 10 marca 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2010 391 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/09 Rady Powiatu Świecki z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych szkół, ośrodków i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2009 1331 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXX/170/09 Rady Powiatu Świecki z dnia 24 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 665 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/09 Rady Powiatu Świecki z dnia 25 marca 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 58 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXV/132/08 Rady Powiatu Świecki z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli